Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

Одне складнопідрядне речення може включати в себе кілька (дві й більше) підрядних частин різних ТИПІВ.

Серед таких речень виділяють три види багатокомпонен і них складнопідрядних речень.

1. Речення з послідовною підрядністю- Послідовна підрядність — це такий спосіб зв’язку між частинами складного речення, коли перша з підрядних частин зв’язана з головною, друга з першою підрядною, третя з другою і т.д. Наприклад: Часом зірветься стадо диких кіз’, яким і не снилось2. що над ‘їдуть токі створінняі, які їх випо.іошать з безпечного пасовиська* (А. Нанкінський)

Схематично речення має такий вигляд:

ЯКИХ? ІДО?

[Ім], (ЯКИМ … ДІЄСЛ-). (що … ІМ.), (ЯКІ …).

У таких реченнях кожна з частин виступає головною відносно наступної підрядної. Тому перша підрядна частина, яка безпосередньо пов’язана з головною, називається підрядною частиною і ступеня, а наступні відповідно Н, Ш ступенів.

2. Речення із супідрядністю. Супідрядність — це такий спосіб підпорядкування підрядних частин, коли вони відносяться до тої самої головної частини- Супідрядність буває:

• однорідною, коли кілька підрядних частин одного виду відповідають на те саме питання і стосуються головної частини в цілому або якогось члена речення в ній: По дорозі швидко вишикуватися заслони1, щоб перепиняти молодих:* і вимагати викупу1 (Ю. Яновськнй). Однорідні підрядні частини в таких реченнях можуть поєднуватися між собою сурядними сполучниками’,

• неоднорідною, коли різні за значенням підрядні частики залежать від головної в цілому або ж стосуються різних членів речення в ній: Відколи пай ‘ятаю себе1, я люблю вітряки, люблю посвисти їхніх крил, гудіння малинових жорен, і присвист, і зітхання ковша7. коли він вбирав в себе зерно3 (М. Стельмах).

Існує кілька видів неоднорідної супідрядності:

• різпочленни — різновидові підрядні частини пояснюють різні члени речення в головній частині або якийсь член речення в ній і головну часіину в цілому: Коли ворота одчинено’, машина робить кітька стрибків, вилітає повз мене на вигін і мчить з таким ревом7, що кури та гуси не біжать з-попереду неї. а летять’… (Гр. Тютюнник).

407

кали?

яким?

(коли …], [… таким], (що …).

• одночленна — різновидові підрядні частини відносяться до головної частини в цілому: Розум’, якщо навіть нехтують ним2, врешті завжди перемагає’, бо жити без нього неможливо3 (А. Франс).

за яжй умови? чому?

[ , (якщо…), ], (бо …).

3. Речення комбінованих типів підрядності.

існує декілька способів поєднання різних типів підрядності:

• однорідна та неоднорідна супідрядність;

• послідовна підрядність та однорідна супідрядність;

• неоднорідна супідрядність та послідовна підрядність;

• однорідна супідрядність та послідовна підрядність.

Наприклад: Тільки там’, де плече торкалось плеча2 або чулось ззаду тепле дихання3, люди напевне знати’, що вони не сам? (М. Коцюбинський) — речення з однорідною та неоднорідною супідрядністю.

4. Речення зі спільною підрядною нас і нною при кількох головних. Наприклад: Щоб радувати. просвітлювати душевний світ глядача й читача’, треба нести просвітленість у своєму серці2, треба правду життя підносити до рівня серця3, а серце нести високо’ (О. Довженко).

ВПРАВИ

ВПРАВА 234. Запишіть складнопідрядні речення. Визначте головні й підрядні частини. Назвіть способи зв’язку в складнопідрядних реченнях. Побудуйте схеми речень.

і. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 2. Степ особливо чарівний тієї пори, коли жита половіють (/. Цюпа). 3. Справжня людина, яка хоче бути господарем свого життя і своєї долі, мусить триматися ближче до природи, жити простіше й щоденно гартувати і навіть випробувати свій організм і свою волю (В. Козаченко). 4. Tow я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти (Т. Шевченко). 5. В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла (В. Сосю-ро). 6. Немає гірше, як в неволі про волю згадувать {Т. Шевченко). 7. В глибоких западинах біліють хати, зеленіють городи, чорніють тини, котрими помережані долини (/. Нечуй-Левицький). 8. Чим чорніший пар, тим біліша паляниця {Нар. те). 9. Благословенна та ясна година, коли днтя читає «Кобзаря» ІД. Павличко). 10. Треба знати, чим землю засівати {Нар. те). 11. Певне, в кожного с заповітні пороги, звідки нас проводжали в життя матері (А/. Сингаївський). 12. Мені здається, що пейзажі в нас на Україні якоїсь приголомшливої красн й величі (Ю. Яновський). 13. Сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється (М Коцюбинський). і4. Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках (/7. Воронько). 15. Там. де рідні кожна стежка і стеблина, бродять мої думи і лісні мої (В. Сосюра).

Т>Л. ПІДРЯД /—

І. Ви чули (ЩО?). ЯК шумлять бори у вересневі вечори? (Сп. зв’язку — сполучник ям.1 [ ], (як … ).

408

ВПРАВА 235. Визначте види підрядних речень, поясніть уживання розділових знаків. Побудуйте схеми речень.

]. Цілую руки, що крутили жорна у переддень космічної доби (В. Симоненко). 2. Ми підем, де трави похилі, де сонця ясна далина (А. Малишко). 3. Той, хто зерно в плодючу землю сіс, пшениню косить, садить дерева, той на плечі планету підійма й несе в майбутнє, сповнене надії (В. Сосюро).

4. Там, де Ятрань круто в’ється, з-під берега б’є вода (Т Шевченко). 5. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (77. Костенко). 6. Ще в днтинстаі я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинках ранньої роси (В. Симоненко). 7. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту (77. Українка). 8. По скляному поверху ставка, з глибини якого визирало темне зоряне небо, тихо плив білою хмарою тумви (А/. Коцюбинський). 9. Я так люблю мою Україну убогу, що проклену самого бога… (Т Шевченко). 10. Коли крізь розпач випливуть надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді таоїм ім’ям радію і сумую іменем твоїм (В. Симоненко).

І. Цілую руки (які?), що крутили жорна у переддень космічної доби. [ ], (іію …). (підр. означальн.)

409

ВПРАВА 236. Запишіть складнопідрядні речення. Визначте вид підрядності в них. Побудуйте схеми речень.

1. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало (Г. Шевченко). 2. Я втік би в темний гай. щоб слухать, як шепоче до листу лист і до квіток трава (О. Олесь). 3. Думою тугу розвіюю, щоб був я завжди такий, яким мене мати вродила і благословила в світи (В. Сішонеико). 4. Нехай горить трава по осені, хай чорні димляться поля, та тільки та ж палітра просині, та обрій той, і та земля (В. Стус). 5. Нема такої біди і муки, ніж сумно з-під сивих брів дивитись щодня, як внуки ростуть без своїх батьків (В. Симоненко). 6. 1 доки г пам’ять людей і живуть мат ері, допоки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть (Б. Олійник). 7. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо (/. Нечуй-Левицький). 8. Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти, бо вкупі більше зробиш діла, бо швидше дійдеш до мети (Б. Грінченко). 9. Квіти, які вона так плекала, прив’яли так, що деякі схилили пуп’янки й голівки, хоч їм би ше цвісти та цвісти (/. Цюпа). 10.1 що мені казати, як батьки за тисяччю доріг у нужді, в безхліб’ї біля кати виглядають сина на поріг; як чекає мати тої вісті, піднімає руки в пломені, руки чисті, в праці мозолисті, золотисті у минулі дні (А. Малишко).

І. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропапа, щоб наше слово

не вмирало (однорідна cynwptvwctb). [ J, (щоб…), (щоб …).

ВПРАВА 237. Запишіть складнопідрядні речення. Вставте, де потрібно, пропущені розділові знаки.

І. Жива текуча вода] що поїть, землю, дає всім життя (/. Нечуй-Левицький). 2.0 не дивуйся що ніч така блакитна… (О. Олесь). 3. Очерет шумів так що дерева потопали н ньому (М. Коцюбирський). 3.1 часом чує ліс в пітьмі нічній як десь на кобзі золотій струна застогне і порветься j стогін скаргою поллється (О. Олесь). 4. Хоч була осінь а день вибрався теплий, погожий (П. Мирний). 5. Тоді здавалася такою прозорою глибінь що в ній відбивалися легендарні герої які черпали шоломом з Дунаю воду (/. Піїьгук). 6. Ти знов прийшла щоб кинуть на поталу весь світ чуттів і дум моїх щоб вічно я страждав по ідеалу і досягнуть його не міг {О. Олесь). 1. Павло Полуботок пішов наперекір цареві і знав іцо його чекає (Ю. Мушкетик). 8. Раз Немидорі приснилось що вона жне з Миколою пшеницю на своєму полі (/. Нечуй-Левицький). 9. Біліє гречка наче хтось розіслав шматки полотна (О. Корнійчук).

10. Якщо прийде журба то не думай її рознести у веселощах бучних… (Л. Українка). 11. Де плачуть там немає вже краси (П. Грабовський). 12. Чоловік дав завдаток, розказав куди завезти ялинку і пішов (М. Коцюбинський). ІЗ. Село одним кінцем западало до нуків які тяглися па десятки кілометрів (П. Пани). 14. Ясень віти простягає щоб обняти срібну хвилю (О. Олесь).

411

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1536- Склалнопідрядним є речення

А В яру шуміли верби густим, затишно-рівним співом, і бадьоро гомоніли на горі дуби. Б Ріка вирує сонцем, а плавні вниз десь аж до лиманів синіють.

В Під осінніми високими зорями затихають оселі, і тепер стає чутнішою мова роси.

Г Листя тріпотіло на деревах вздовж шляху, дарма що стояло тихе, сонячне безвітря.

Д Обід вже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу.

1537. Складнопідрядним с речення

А Цвіте земля, і простори морів ії голублять синіми вітрами.

Б Гора така, що з неї спускалися цілий день

В Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці Г При світлі волі всі краї’хороші, всі води гідні відбивати небо, усі гаї подібні до Едему! Д Будеш сіяти з сумом — вродить печаль.

1538. Складнопідрядним є речення

А Як усе-таки добре, що природа відроджується, зацвітає.

Б Нарешті запалили свічку, та вітер одразу її погасив.

В Ніч колихала так ласкаво, проте не спалося ніяк.

Г Слово може врятувати людину, слово може і вбити.

Д Дощ вщух, і окремі великі прозорі краплі повільно спадали з листу.

1539. Складнопідрядним є речення

А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.

Б Знала я: скоро сонце зійде і казка ночі зникне назавжди.

В Я знову згадав ті хвилини, що душу п’янили мені.

Г Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе.

Д Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.

1540. Складнопідрядним є речення

А Шепочеться діброва, та вечірні пливуть небеса.

Б Хлопці і купалися, і дрімали, а сонце ще високо стояло.

В Все спить, однак вже я не сплю.

Г Осінній день короткий, але сьогодні він згасав надто повільно.

Д Говорять, що матері сяьози гарячі і тверде, міцнеє коріння проймають.

1541. Складнопідрядним з однорідною підрядністю с речення

А Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала.

Б Велику силу чародійних перетворень мають наші ріки і броди, коли в них тоне й тоне місяць, коли в таємничих ямбах очеретів затихає птиця.

В Ніколи я не знаа, як тяжко жить без солов’я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм маленьким і гарячим.

Г Було шкода літа, що промайнуло, сонця, що вже помітно вихолоняло, степу, котрий стихав після гомону токів і пташиного граю.

ДДуже рано я збагнуа, що найвища премудрість, найвищі знання, накопичені людством за псі попередні віки, знайшли своє місце на папері, поселилися в книгах.

412

іптп тппп пппгп

1542. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення

А Так буває лише ранньої весни, коли пробуджується степ і розімліла від сонця земля сповнюється чарами материнства.

Б Вночі, коли небо і ріка стали зоряною єдністю, вони повертались додому.

В Я люблю, щоб сонне гріло, щоб гукали скрізь громи.

Г Є в житті кожного народу часи, коли нікому ніщо не прощається, коли всяке добро або зло, зроблене людиною, падає на незримі чаші найтонших терезів історії

Д Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала.

1543. Складнопідрадним з однорідною підрядністю є речення

А Над усім світом стояла така благословенна тиша, що було чути, як кущики жита ронили краплі роси.

Б Якби ми були дружніші, люди не знали б, як важко переживається самота.

В Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і гомін МІЖ ЛЮДЬМИ.

Г Коли я був хлопчиком на Десні, мені хотілось, щоб дикі птиці сідали мені на голову і на плечі не тільки в снах.

Д Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря піднесла їх з дна, щоб кинуть на землю та заллять світ.

1544. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення

А Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею, що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям.

Б Коли лежиш у полі і вслухаєшся в многоголосну тишу полів, то помічаєш, що в ній щось с не земне, а небесне.

В Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею, що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям.

Ґ Події, що про них гомін ходив у народі і шо по них закликали всі оті промовці на ярмарку, тепер уже здавалися не химерою, а неминучою дійсністю.

Д Коли дівчинка виглянула у вікно, її увагу привернуло маленьке кошеня Жозефіна, яке не вгавало серед двору.

1545. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення

А Нал молотаркою стіною стояв сірий пил, з якого гуркотів барабан, коли в нього потрапляв злежалий сніг.

Б Ми працю любимо, шо в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне.

В Отут, серед цвіту, здається, що якби людина навчилася мудрості в дереа, то не була б ворогом самій собі й природі.

Г Якби людина навчилася мудрості в дереа, то не була б ворогом самій собі й природі.

Д Хотіла б я піснею стати у еюю хвилину ясну, шоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну.

1546. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення

А Ми пращо любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне.

Б Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і гомін МІЖ ЛЮДЬМИ.

В Тихо розмовляли, наказували, як бути з хлібом, що треба продати, що купити, чим засіяти пари і що сіяти по озимині.

Г Так буває лише ранньої весни, коли пробуджується степ і розімліла від сонця земля сповнюється чарами материнства.

Д Поли, що про них гомін ходив у народі і що до них закликали всі оті промовці на ярмарку, тепер уже здавалися не химерою, а неминучою дійсністю.

413

1547. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю е речення

А Біда навчить, кому подати руку і від кого прийняти чесний хліб.

Б Ніхто не знає походження назви річки Псел, бо губиться вона в туманній далечі віків.

В Якби ми були дружніші, люди не знали б, як важко переживається самота.

Г Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше сяово не вмирало.

Д Не поет, хто покидає боронить народну справу.

1548. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення

А Настала пора мінливого сонця і мінливої води, коли, прокидаючись, баакитнево задихала земля, коли над землею у лісах і кругах святими німбами засвітився ліщиновий пилок.

Б Коли я був хлопчиком на Десні, мені хотілось, щоб днкі птиці сідали мені на голову і на плечі не тільки в снах.

В Коли заходить ніч, тоді дивоцвітом цвіте степ.

Г Сизий бузок, котрим були обсаджені стежки, переліз на їх гладеньке місце й вільно ріс собі там.

Д Лози мліють, лози сяють, щоб обняти срібну хвилю і на смерть зацілувати.

1549. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення

А Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче над морем?

Б Є такі гірські вершини, що сягають аж до зір.

В Де сонце торкнулось вершечків дерев, спалахнуло листя…

Г Копи дівчинка виглянула у вікно, її увагу привернуло маленьке кошеня Жозефіна, яке не вгавало серед двору.

Д Всім було відомо, який він господар на своєму дворі.

1550. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення

А Повітря було таке п’янке й повне щебетання, що мимохіть бажалось руху, крику, реготу.

Б Стояла тиха, ласкава година, коли вже віястий липень поскладав сіно в копиш і думав при те, що з неділі треба складати в полукіпки жито.

В Страшні свова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись.

Г Мова — наша зброя, якою ми служимо народові, що нас народив, вигодував, виховав.

Д Наляканий горобець, що непомітно залетів у кватирку, сидить на карнизі у кімнаті, де розміщено телефонну станцію атомної.

1551. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

А Під голубими свіжими грудочками землі чорніло старе химерне письмо, яким тепер не пишуть до людей.

Б Зорі галактик із глибин всесвіту цілу ніч прислухаються, як зачіплянські коники цвір-чать.

В Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти.

Г Темнота вужчала, ніби самі гори змикалися над головою.

Д Де творчості немає, там і життя нема.

1552. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

А Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця

Б Шукаю сяужника такого, не вельми цінено дорогого, щоб вмів і шить, і варить, і коня доілядать.

В Я люблю, як, буває, осінню пахне яблуками в хаті.

Г Що міцніші зв’язки людини з культурою народу, то більшого можна сподіватися від неї як від громадянина.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання