СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

анат. — анатомія архіт. —архітектура безос. —безособове дієслово бот. — ботаніка вет. — ветеринарія вжив, (ужив.) — вживається виг. — вигук відм. — відмінок відт. — відтінок вставн. сл. — вставне слово геол. — геологія гірн. — гірнича справа грам. — граматичний термін дав. — давальний відмінок див. —дивіться дипл. —дипломатія діал. —діалектне слово дієприкм. —дієприкметник дієприсл. —дієприслівник дієсл. —дієслово док. — доконаний вид друк. — друкарська справа етн. — етнографія ж. — жіночий рід ж. р. — жіночий рід займ. — займенник заст. — застаріле слово зменш. — зменшений, зменшувальний

зменш.-пестл. — зменшено-пестливий

знах. — знахідний відмінок зневажл. —зневажливе слово ім. — іменник

інфін. — інфінітив ірон. — іронічне слово іст. —історизм і т.д. — і так далі і т. ін. — і таке інше канц. — канцелярське слово кл. — кличний відмінок книжн. — книжне слово, вираз

лат. — латинська мова літе. — лінгвістика (мовознавство), лінгвістичний термін літ. —літературознавство майб. — майбутній час мат. — математика мед. — медицина мет. — металургія метеор. — метеорологія мех. — механіка мин. — минулий час місц. — місцевий відмінок мн. — множина мор. — морська справа муз. — музика пак. — наказовий спосіб нар.-поет. —народнопоетичне слово

невідм. —невідмінюване слово

недок. — недоконаний вид незм. — незмінюване слово нейтр. — нейтральне слово неозн. — неозначений одн. — однина

17

ор. — орудний відмінок

ос. — особа офіц. — офіційне пас. — пасивний стан перев. — переважно

переч. — переносно (у переносному значенні) пестл. — пестливе поет. — поетичне слово, вираз

політ. — політика пор. — порівняйте прийм. — прийменник прикм.— прикметник присл. — прислівник присудк. сл. — присудкове слово

псих.— психологія р. — рід

род. — родовий відмінок розм. — розмовно-побутове слово, вираз 2

с. — середній рід с. р. — середній рід с. г. — сільське господарство спец. —у спеціальному (професійному) вжитку спол. — сполучник спорт. — спортивний термін та ін. — та інші техн. —техніка у знач. — у значенні уроч. — урочисте слово у спол. — у сполученні фарм. — фармацевтика фіз. — фізика фізіол. — фізіологія фін.— фінансовий термін церк. — церковне слово, вираз

ч. — чоловічий рід ч. р. — чоловічий рід част. — частка числ. — числівник юр. — юридичний термін

2— 5-2180

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

Аа,

Б б,

В в,

г г,

Ґґ,

Дд,

Ее,

Є є,

Ж ж,

Зз,

Ии,

І і,

Її,

Йй,

Кк,

Л л,

Мм,

Нн,

Оо,

П п,

РР,

Сс,

Тт,

Уу,

Фф,

Хх,

Цц,

Чч,

НІ ш, Щ щ, Ь ь, Ю ю, Я я

А

9

АБЙ