§42 Сполучення йо, ьо

Запам’ятаймо!

Сполучення йо в українській мові вживається для позначення на письмі звуків [й], [о] і пишеться на початку слова й складу: Йо сип, міль-йон.

Сполучення ьо позначає звук [о] і м’якість попереднього приголосного. Його пишуть у середині складу: по льо вий, сьо год ні, дьо готь, дзьоб.

Прочитайте слова. Визначте кількість звуків і букв у кожному з них. Поясніть правило написання сполучень Йо, ьо.

Район, павільйон, льон, підйом, льотчик.

Відгадайте загадки. Випишіть слова зі сполученнями букв йо, ьо.

1. Утрьох їдуть братці верхи на конячці. 2. Летіла птиця по синьому небу, розпустила крила й сонце закрила. 3. Хто співає, свище, плаче, а ніхто його не бачить? 4. Як запалять, то горить, як горить, то плаче. 5. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає. Хоч мороз усе побив — його не займає.

йкання

2. Визначте, до яких частин мови належать записані слова.

Утворіть із поданих груп слів три «чарівних кола».

Зразок. Батальйон, Воробйов, Соловйов, завойований.

1. Район, Майоров, курйоз, каньйон.

2. Бульйон, йорж, йод, бойовий.

3. Скуйовдити, знайомий, медальйон, мільйон.

баталь

Утворіть від поданих імен форми по батькові за зразком.

Зразок. Сергій — Сергійович. Андрій, Микола, Олексій, Юрій.

Прочитайте вірш. Із словами, у яких є сполучення йо, складіть речення. Якими членами речення є ці слова?

Йоржа впіймав на вудку Йосип, Схопив і зойкнув: «Ой-ой-ой!» Не знав, напевно, Йосип досі, Який колючий йоржик той.

Н. Забіла

1. Утворіть слова, використовуючи «чарівне коло».

Ц

л

вий , мужн ) тчик го

довий

2. Складіть з утворених слів текст на тему (5-7 речень).

Усміхнімось!

«Героїчний вчинок»

Прочитайте скоромовку. Випишіть слова зі сполученням ьо.

Чарівна корова різнокольорова —

Йшла по молоко кол ьоровиком.

А за нею кіт, кіт:

— Кольоровикам — привіт! Де ти йдеш, корово різнокольорова?

— Йду по молоко кол ьоровиком.

Кольоровий кіт, кіт, Кольоровий світ, світ. Кольорова йшла собі корова,

А за нею полечком кольороводонечка. Кольорова дівчинка, ко льоровосонечко. Онде хата у ліску. Ходить сонце по даху: Золота діброва — різнокольорова.

Б. Чепурно

Спишіть, вставляючи пропущені буквосполучення. Підкресліть у кожному рядку зайве слово.

1. Т..хкає, бад..рий, ма..р.

2. С..годні, ра..н, ц..го.

3. Осінн..го, кур..з, бо..ного.