Тест № 10

1. Як умовно називають період розвитку української літератури 40 — 60-х рр. XIX ст.? А Перше українське Відродження;

Б Друге українське Відродження;

В «Розстріляне відродження»;

Г Руїна. Q

2. Укажіть одну з визначальних рис літературного процесу 40 — 60-х рр. XIX ст.

А Вплив романтизму;

Б вплив класицизму;

В вплив орнаменталізму;

Г вплив експресіонізму. ГЧ

3. «Виняткові герої у виняткових обставинах» — є характерною рисою:

А Символізму;

Б класицизму;

В імпресіонізму;

Г романтизму. □

4. Укажіть автора поезій, що стали піснями, «Не щебечи, соловейку», «Гуде вітер вельми в полі»:

А В. Забіла; В Л. Боровиковський;

Б Є. Гребінка; Г А. Метлинський. Q

5. Укажіть головну працю М. Костомарова, у якій підноситься національний дух українського народу.

А «Чернігівка»; В «Сава Чалий»;

Б «Книга буття українського народу»; Г «Переяславська ніч». Q

6. Кого вважають засндвником методу критичного реалізму в українській літературі?

А Г. Квітку-Основ’яненка;

Б Л. Глібова;

В Т. Шевченка;

Г М. Костомарова;

Д І. Котляревського. □

7. Укажіть поняття за його визначенням: художній метод у мистецтві й літературі, що характеризується увагою до змалювання дійсності у формах самої реальності.

А Орнаменталізм;

Б монументалізм;

В класицизм;

Г романтизм;

Д реалізм. □

54

8. Укажіть назву літературного гуртка, організованого у Львівській духовній семінарії в 1834 р.

А «Основа»;

« Зоря *;

«Русалка Дністровая»;

«Руська трійця»;

«Сини Русі». □

Хто не входив до складу «Руської трійці»?

Яків Головацький;

Григорій Ількевич;

Маркіян Шашкевич;

Іван Вагилевич;

Микола Костомаров. □

Під якою назвою була опублікована в Будапешті заборонена цензурою збірка «Зоря*.

А «Русалка Дністровая»;

«Руська трійця»;

«Син Русі»;

«Ластівка»;

«Сніп». Q

11. Установіть відповідність між представником «Руської трійці» та його літературним псевдонімом.

Б

в

г

д

9. А Б В Г

д

10.

Б

В

Г

д

1

Маркіян Шашкевич

А

Мирослав;

2

Іван Вагилевич

Б

Ярослав;

3

Яків Головацький

В

Руслан;

4

Григорій Ількевич

Г

Далі бор.

12. Установіть відповідність між назвою твору та його автором

1

«Тарас Бульба»

А

Є. Гребінка

1

2

«Дивлюсь я на небо…»

Б

М. Гоголь

2

3

«Ведмежий суд»

В

В. Забіла

3

4

Не щебечи, соловейко…»

Г

М. Петренко

4

5

«Назар Стодоля»

Д

Т. Шевченко

5

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання