Тест № 11

1. Хто з письменників сказав про Т. Шевченка: «Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури?»

А І. Франко; В Є. Маланюк;

Б М. Коцюбинський; Г М. Рильський □

2. Укажіть рік викупу Т. Шевченка з кріпацтва.

А 1840 р.; В 1838 р.;

Б 1841 р.; Г 1850 р. □

3. Чий портрет було намальовано, щоб викупити Шевченка з кріпацтва?

А Т. Шевченка; В К. Брюллова;

Б В. Жуковського; Г І. Сошенка. □

4. Укажіть рік виходу «Кобзаря» — першої поетичної збірки Т. Шевченка.

А 1838 р.; В 1840 р.;

Б 1839 р.; Г 1841р. □

5. Укажіть, де і за яких умов Т. Шевченко відбував заслання.

А Рядовим в Оренбурзькому окремому корпусі із забороною писати й малювати; рядовим у Васильківському окремому корпусі із забороною писати й малювати; рядовим у Московському військовому окрузі без заборони писати й малювати;

Б

В

Г

6.

А

Б

В

Г

Д

молодшим офіцером у Васильківському окремому корпусі. І І

Укажіть жанр твору Т. Шевченка «Катерина».

Балада;

ліро-епічна поема героїчного характеру; сатирична поема;

ліро-епічна соціально-побутова поема;

драматична поема. Q

7. Яка з поезій Т. Шевченка дала назву одному з періодів його творчості?

А «Великий льох»;

Б «Кавказ»;

В «Ісаія. Глава 35»;

Г «Заповіт»;

Д «Три літа». □

8. Укажіть, які реальні історичні події зображено в історико-героїчній поемі Т. Шевченка «Гайдамаки».

А Козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 р., відоме в історії як Коліївщина;

Б події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;

В військові походи на Туреччину під проводом П. Конашевича-Сагайдачного;

Г участь у війні зі шведами;

Д похід князя Ігоря Святославовича на половців 1185 р. □

9. Якого персонажа поеми «Гайдамаки* Т. Шевченко називає «сирота убогий»?

А М. Залізняка;

Б І. Гонту;

В Лейбу;

Г ксьондза;

Д Ярему Галайду. □

10. Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості Т. Шевченка?

А Сентиментальність;

Б інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного;

В правдиве зображення дійсності;

Г культ держави;

Д піднесений стиль мови. І~І

— 77 — — _ — .

11. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром

1 «Тополя»

А

послання

2 «Тарасова ніч»

Б

повість

3 «І мертвим, і живим…»

В

балада

4 * Художник»

г

п’єса

5 «Назар Стодоля»

Д

поема

12. Розмістіть твори Т. Г. Шевченка відповідно до хронології

А «Гайдамаки»

В «Давидові псалми»

В «Кобзар»(1-ше видання)’ Г «Гамалія»

Д «Три літа».

їх виходу у світ.

_1

2

З

і.

5

1

2

3

4

5