Тест № 12

1. Укажіть, у чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т. Шевченка у період після 1843 р.

А Узаглибленні у фольклорні джерела;

Б у зверненні до античних образів і сюжетів;

В у соціально-критичній, реалістичній спрямованості творчості;

Г у зверненні до фантастичних образів і сюжетів. Q

2. Розкрийте підтекст авторських слів «Той мурує, той руйнує» з поеми «Сон* («У всякого своя доля…»).

А Ідеться про недосконалість суспільства, де працю одних використовують і нищать інші;

Б показано великомасштабність вибору професії членами суспільства;

В уміння однієї людини виконувати декілька доручень одночасно;

Г хто працює, того й поганяють. Q

3. У якому році був написаний «Заповіт»?

А 1841 р.; В I860 р.;

Б 1845 р.; Г 1861 р.. □

4. Який символічний образ поеми «Кавказ» передає незламність, титанізм народу?

А Неситий орел; В Бог;

Б Прометей; Г Сибір. п

5. До якого жанру належить твір Т. Шевченка «Великий льох»?

А Ліро-епічна поема; В поема-містерія;

Б бурлескно-травестійна поема; Г сатирична поема. □

6. Національно-визвольна боротьба чехів під керівництвом Яна Гуса — історична основа поеми:

А «Наймичка»;

Б «Кавказ»;

В «Великий льох»;

Г «Єретик»;

Д «Гамалія». □

7. Укажіть жанр, до якого належать твори Т. Шевченка «Причинна», «Тополя», «Утоп лена», «Русалка», «Лілея».

А Сатирична поема;

Б ліро-епічна соціально-побутова поема;

В балада;

Г ліро-епічна поема героїчного змісту;

Д повість.

78

8. Укажіть літературознавчий термін за його визначенням: злобне, в’їдливе висміювання глибоких вад вдачі персонажа, подій та явищ громадського й побутового життя…

А Іронія:

Б гумор;

В гротеск;

Г сарказм;

Д гіпербола, □

9. Укажіть твір Т. Шевченка, написаний російською мовою. А * Художник»;

Б « Назар Стодоля»;

В «Катерина»;

Г «Причинна»;

Д «Русалка».

10. Який художньо-виражальний засіб використано у рядках поезії «Мені однаково… *: «на нашій — не своїй землі»?

А Оксиморон;

В антитезу;

В порівняння;

Г гіперболу;

Д метафору. Q

11.

Установіть відповідність між фрагментом твору і його

назвою.

1

«Реве та стогне Дніпр широкий…»

А

«До Основ’яненка»

2

«Наша дума, наша пісня, не вмре,

Б

«Катерина»

не загине…>

В

«Заповіт»

3

«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями…»

Г

«Мені однаково…»

4

«Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю

д

«Причинна»

окропіте.»

5

«Та не однаково мені, як Україну злії люде

присплять…*

х

г

з

5

12. Розмістіть епізоди поеми «Катерина» в порядку їх появи у творі. А любовний епізод і народження позашлюбного сина;

Б самогубство героїні;

В вступ-звернення до дівчат-селянок;

Г вигнання Катерини з дому;

Д випадкова зустріч Катерини з Іваном.

1

2

3

4

5

Тест № 13

1. Який твір Т. Шевченка починається словами «Реве та стогне Дніпр широкий»?

А «Причинна»; В «Наймичка»;

Б «Катерина»; Г «Тополя*. 0

2. До якого періоду творчості Т. Шевченка належить твір «Назар Стодоля»?

А Раннього; В 1847 1857 рр.;

Б 1843 1847 рр.; Г 1857 1861 рр. 0

3. Укажіть жанр твору «Назар Стодоля».

А Історична поема; В історична повість;

Б історична балада; Г історична драма. 0

4. Кому Т. Шевченко присвятив поему «Єретик»?

А Я ну Гусу; В Богдану Хмельницькому;

Б Шафарикові; Г Івану Підкові. □

— 79 — —

5. Укажіть назву автобіографічної повісті Т, Шевченка.

А. «Варнак»; В «Художник»;

Б «Неечастньїй»; Г «Никита Гайдай». □

6. Укажіть назву твору, у якому центральною є тема трагічної долі жінки.

А «Кавказ»; Г «Єретик»;

Б «Наймичка»; Д «Княгиня».

В «Великий льох»; □

7. Ідея поеми «Кавказ» де критика:

А кріпосницької системи царської Росії;

Б національної ворожнечі між народами Кавказу й росіянами;

В загарбницької політики царської Росії;

Г байдужого ставлення інтелігенції до історичної пам’яті;

Д української інтелігенції за зраду національних інтересів. Q

8. Використання художнього прийому сну в однойменній поемі Т. Шевченка дало авто рові змогу (переважно):

А передати настрій і почуття героя, власні думки з приводу існуючої соціальної нерівності;

Б уникнути розкриття гостро-соціальних проблем;

В показати всю панораму суспільного життя Російської імперії XIX ст.;

Г додати фантастичності в сюжет;

Д продемонструвати контраст між Росією та Україною. □

9. Укажіть твір Т. Шевченка, у якому доля головного персонажа не закінчується трагічно. А «Катерина»;

Б «Наймичка»;

В «Єретик»;

Г «Причинна»;

Д «Назар Стодоля». Q

10. У якому творі звучить заклик до боротьби за національне і соціальне звільнення:

Борітеся — поборете,

Вам Бос помагаєІ?

А «Єретик»;

Б «Гайдамаки»;

В «Великий льох»;

Г «І мертвим, і живим…»;

Д «Кавказ». □

11. Установіть відповідність між назвою твору і періодом його написання. І «Садок вишневий коло хати…» А 1838 — 1841 рр.

«Гайдамаки» Б після заслання

«Заповіт» В 1847 1857 рр.

«Ісаія. Глава 35» Г 1843 — 1847 рр.

2

3

4

12. Установіть відповідність між цитатою з твору Т. Шевченка і художньо-виражапьни ми засобами, застосованими в ній.

1 «Кати знущаються над нами, А

А правда наша п’яна спить» («Кавказ»). Б

2 «Кругом неправда і неволя, В

Народ замучений мовчить, Г

А на російському престолі Д

Кабан годований сидить» («Єретик»).

3 «Тополі… стоять собі; мов Сторожа, розмовляють з полем» («Сон»).

4 «Той мурує, той руйнує» («Сон»).

5 «І внучатам із клуночка гостинці виймає -і хрестики, й дукачики, й намиста разочок»

_(«Наймичка»)

алегорія

антитеза

пестливі слова

уособлення

поєднання

уособлення

з порівнянням

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання