Тест № 16

1. Яке місто стало центром української наукової й культурно-освітньої діяльності в 60 — 70-х роках XIX ст.?

А Харків;

Б Київ;

В Львів;

Г Чернігів. □

2. У якому році було написано твір І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

А 1878 р.; В 1886 р.;

Б 1879 р.; Г 1887 р. □

3. Визначте жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

А Реалістична соціально-психологічна повість;

Б історичний роман;

В роман-хроніка;

Г реалістична соціально-побутова сатирично-гумористична повість.

4. Яка реальна сім’я була прототипом Кайдашевої?

А Кайдащів; В Мазурів;

Б Балашів; Г Довбишів.

5. На чому І. Нечуй-Левицький зосереджує основну увагу у творі «Кайдашева сім’я»?

А На нещасливій долі українського народу;

Б на коханні;

В на сім’ї як осередку суспільства;

Г на показі важливих історичних подій. □

6. Визначте художньо-виражальні засоби, ужиті в словах із твору «Кайдашева сім’я» «сало в печі шкварчало сердито та голосно».

А Порівняння, гіпербола; метафора, епітети; метафора, гіпербола; порівняння, епітети;

синекдоха. □

7. Що в українській культурі стало символом родинних чвар, сварливості (за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)?

А Груша; мотовило; горщики; полотно;

курка. □

Б

Б

Г

Д

Б

В

Г

д

101

8. Укажіть твір, який не належить перу І. Нечуя-Левицького.

А «Дві московки»;

«Микола Джеря»;

«Лихий попутав»;

«Бурлачка»;

«Хмари». □

9. Вид комічного, який нещадно висміює людську недосконалість, це:

А гумор;

гротеск; сатира; іронія;

алегорія. Q

10. Хто висловився про «Кайдашеву сім’ю» такими рядками: «Тут усе виконує свою визначену автором роль, веде свою мистецьку партію, як інструмент у хорошому оркестрі чи хорі»?

А Іван Франко;

Б Михайло Коцюбинський;

В Леся Українка;

Г Максим Рильський;

Д Павло Тичина. Q

11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою І персонажем твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д

1

2

З

4

5

«Під її солодкими словами ховається гіркий полин» «Рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком»

«Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи — все подихало молодою парубочою красою»

«Гострі темні очі були ніби сердиті»

«Серце з перцем»

А Мелашка Б Маруся Кайдашиха В Карпо Г Лаврін Д Мотря

1

2

3

4

5

12. Установіть відповідність між назвою твору І. Нечуя-Левицького і жанром.

1

«Баба Параска І баба Палажка»

А

роман

2

«В диму та полум’ї»

Б

оповідання

3

«Князь Єремія Вишневецькии»

В

повість

4

«Бурлачка»

Г

драма

5

«Криве дзеркало української мови»

д

стаття

1

2

3

4

5

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання