Тест № 17

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.

А Великий обсяг;

Б багатоплановість сюжету;

В невелика кількість персонажів;

Г настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом

проникнення в найглибші кутки душі. Q

2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

А І. Білик; В І. Нечуй-Левицький;

Б І. Франко; Г М. Павлик. □

3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1&05 р.?

А «Пропаща сила»;

Б «Чіпка»;

В «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»;

Г «Кріпацька неволя». □

4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні? ».

А Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

Б конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;

В конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;

Г конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка). □

5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною».

А Дочку Максима Галю; В дружину Грицька Христю;

В дружину Максима Явдоху; Г матір Чіпки Мотрю. □

6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

А Вплив товариства; Г злиденне життя;

Б нещасливе кохання; Д хвороба.

В утрата землі; □

7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?

А Чіпку Варениченка;

Б Максима Ґудзя;

В Грицька Чупруненка;

Г Василя Пороха;

Д Івана Вареника^ □

123

8. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

А V Львові;

Б у Харкові;

В у Парижі;

Г у Женеві;

Д у Києві. Q

9. Укажіть справжнє ім’я Панаса Мирного.

А Павло Губенко;

Б Іван Білик;

В Григорій Квітка;

Г Панас Рудченко;

Д Іван Тобілевич. □

10. Визначте розв’язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?*.

А У Чіпки незаконно одбирають землю;

Б Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;

Г Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;

Д Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком. □

11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Пана

са Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?*.

1 «…бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, що жила… удвох з старою матір’ю»

2 «Сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе»

3 «Не багатого роду!» казала проста свита, накинута наопашки. «Та чепурної вдачі», — одмовля-ла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка…»

4 «Отой волоцюга, блудяга…покинув на Дону жінку з дітьми…»

5 «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха*

12. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, повні?» відповідно до композиції твору.

А «Двужон»;

Б «Дитячі літа»;

В «Польова царівна»;

Г «Тайна-невтайна*;

Д «Жив-жив!».

А Галя Б Оришка В Мотря Жуківна Г Чіпка Варениченко Д Остап Хрущ

1

2

г

£

5

як ясла

1

2

3

4

5

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання