Тест № 18

1. Укажіть першу назву драми М. Старицького «Не судилось»,

А «Чарівний сон»; В «Талан»;

Б «Панське болото»; Г «У темряві*. Q

2. Укажіть прізвище митця, який є засновником першої української професійної трупи.

А Іван Карпенко-Карий; В Панас Мирний;

Б Михайло Старицький; Г Марко Кропивницький. □

3. Який твір М. Старицького розкриває трагічну долю людини мистецтва в буржуазному суспільстві?

А «Талан»;

Б «У темряві»;

В «Розбійник Кармелюк»;

Г «Не судилось». □

4. Укажіть драматичний жанр за його визначенням.

Невелика, часто одноактна весела п’єса, в основу якої покладено анекдотичну под’но і в якій розмови героїв чергуються з жартівливими піснями, танцями; характерні проста композиція, динамічний сюжет, дотепність, гострота реплік,

А Водевіль;

Б мелодрама;

В комедія;

Г трагікомедія. □

5. Як називається сукупність драматичних творів певного письменника, народу, епохи? А Драма;

Б драматизація;

В драматургія;

Г драматизм. □

6. Назвіть твір М. Старицького, що став народною піснею «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна…».

А «Не сумуй, моя зірко кохана»;

«О, дякую, що ти прийшла-таки»;

«Виклик»;

«Ізнов нудьга…»; ‘

триптих «Монологи про кохання». Q

7. Який образ символізує капітал, тиранію, аморальність у п’єсі «Хазяїн» І. Карпенка-Карого?

А «Хазяйське колесо»;

«орден Станіслава другої степені на шию»; халат; кожух;

вівці. Q

8. З якою Метою центральний персонаж п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» Терентій Пузир жертвує гроші на дитячий притулок?

А Щоб очистити совість;

щоб одержати нагороду; щоб допомогти дітям-сирогам; щоб змінити ставлення до нього сусідів-багатіїв;

нікуди було грошей дівати. □

9. Упишіть замість крапок у реченні назву твору І. Карпенка-Карого: Існує генетичний зв’язок між п’єсами І. Карпенка-Карого «Хазяїн» і «…».

А «Мартин Боруля»; Г «Сто тисяч»;

Б «Сава Чалий»; Д «Житейське море».

В «Суєта»; □

10. Укажіть твір, тему якого І. Карпенко-Карий визначив так; «…зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети. Стяжання для стяжання».

А «Мартин Боруля»;

Б «Сава Чалий»;

В «Суєта»;

Г «Хазяїн»;

Д «Житейське море». □

Б

В

Г

д

Б

В

Г

д

Б

В

Г

д

134

11.

1

2

3

4

5

12.

твору.

А

Б

В

Г

Д

Установіть відповідність між персонажем і назвою твору.

Герасим Калитка Микита Гальчук Калинович Йосип Бичок Марія Лучицька

А «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

Б «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого.

В «Глитай, або ж Павук» М. Кропивницького. Г «Дай серцю волю, заведе в неволю»

М. Кропивницького.

Д «Талан» М. Старицького.

_1

2

Д

4_

5

Розмістіть цитати з п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» у порядку їх появи в тексті

«Так ви зробіть у Мануйлівці бідність!»

«Халат мільйонера! Бачите, як багатіють…»

«Чия земля? — питаємо. «Терентія Гавриловича Пузиря».

«А?! Смерть за плечима, а він плаче, що його не пускають подивитися на овець»

«Боже мій! Мамо, невже це хліб? І такий хліб у нас люди їдять?»

1

2

3

4

5

Тест № 19

1. Як прийнято називати театр другої половини XIX ст.?

А «Театр Кропивницького»;

Б «театр Старицького»;

В «український професійний театр»;

Г «театр корифеїв».

2. Укажіть назву твору, який не належить перу М. Кропивницького. А «Дай серцю волю, заведе в неволю»;

Б «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»;

В «Дві сім’ї»;

Г «Не судилось».

3. До якого жанру належить твір М. Старицького «По-мод ньому»?

А Водевіль;

Б історична драма;

В роман;

Г повість.

4. Укажіть драматичний твір, що за жанровими ознаками не належить до комедії.

А «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого;

Б «Пошились у дурні» М. Кропивницького;

В «Хазяїн» І. Карпенка-Карого;

Г «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого. □

5. Укажіть драматичний жанр за його визначенням.

Драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами відображається смішне в житті, висміюються потворні суспільні и побутові явища, негативні риси людей.

А Водевіль;

Б мелодрама;

В комедія;

Г трагікомедія. □

6. Слова персонажа комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн»: «Це комерческий гендель! щт вор у вора краде/..» виражають життєвий принцип:

А Зозулі;

Б Ліхтаренка;

В Калиновича;

Г Пузиря;

Д Соні.

— — 135

7.

Хто з митців не належить до родини Тобілевичів?

А

І. Карпенко-Карий;

Б

П. Сакса ганський;

В

М. Старицький;

Г

М. Садовський;

Д

М. Садовська-Барілотті.

8.

Яка п’єса М. Кропивницького створена під впливом

«Наталки Полтавки» І. Котля

ревського?

А

«Глитай, або ж Павук»;

Б

«Дай серцю волю, заведе в неволю»;

В

«Олеся»;

Г

«Замулені джерела»;

д

«Доки сонце зійде, роса очі виїсть».

п

9. Укажіть персонажа п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн», якому належать слова: «Загрібайте грошики!».

А Феноген;

Б Маюфес;

В Золотницький;

Г Ліхтаренко;

Д Калинович. □

10. Хто з персонажів п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» став на захист робітників?

А Золотницький;

Б Пузир;

В Соня;

Г Феноген;

Д Марія Іванівна. □

11. Установіть відповідність між твором І. Карпенка-Карого і жанром.

1 «Хазяїн» А оповідання

2 «Новобранець* Б трагедія

3 «Бондарівна» В соціальна сатирична комедія

4 «Глитай, або ж павук» Г соціально-психологічна драма

2

3

4

12. Установіть відповідність між тематичним пластом і назвою твору І. Карпенка-Карого.

1 тема знедоленої селянської дівчини, зневаженої кривдниками

2 одруження хлопця «на зло» коханій з іншою, яку згодом вбиває.

3 здобування хліборобом дворянських прав

4 показ методів збагачення сільського глитая.

А «Мартин Бору ля» Б «Наймичка»

В «Безталанна»

Г «Хазяїн»

2.

2

_3

4

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання