Тест № 20

1. Укажіть назву першої поетичної збірки І. Франка.

А «Картка любові»;

Б «Баляди і розкази»;

В «З вершин і низин»;

Г «Зів’яле листя». □

2. Укажіть назву журналу, у якому були надруковані ранні поезії І. Франка.

А «Основа»;

Б «Друг»;

В «Сніп»;

Г «Русалка Дністровая». р

3. Яка поезія зі збірки «Зів’яле листя» є автобіографічною?

А «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…»;

Б «Червона калино, чого в лузі гнешся?»;

В «Тричі мені являлася любов»;

Г «Чого являєшся мені у сні?» р

4. У композиції поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» (збірка «Зів’яле листя») використано художній прийом:

А алегорію;

риторичні запитання; образно-символічний паралелізм;

образно-символічне контрастне зіставлення. □

5. За яким принципом побудовано поезію «Гримить!» з циклу «Веснянки»? Протиставлення; паралелізму; порівняння;

тотожності. р

Кому Іван Франко присвятив збірку «З вершин і низин» (1887)?

Ользі Рошкевич;

Юзефі Дзвонковській;

Целіні Журовській;

Ользі Хоружинській;

Лесі Українці. р

7. Який підзаголовок має збірка І, Франка «Зів’яле листя»?

А «Зів’яла драма»;

«Лірична драма»;

«Ліричні поезії»;

«Драма кохання»;

«На серці.туга*. Р

8. Яку символічну назву мають частини збірки «Зів’яле листя»?

А «Квіти»;

«букети»;

«жмутки»;

«листки»;

«спогади*. О

— —147 ~ —— — =

Б

В

Г

А

Б

В

Г

6.

А

Б

В

Г

д

Б

В

Г

д

Б

В

Г

д

9. У пролозі до якого твору І. Франко висловлює віру у свій народ, його гідне майбутнє? А «Іван Вишенський»;

В «Гімн*;

В «Декадент*;

Г «Мойсей*;

Д «Панські жарти*, Q

10. Укажіть, який троп яскраво виражений у словах «Я ж не люблю її з надмірної любові».

А Антитеза;

Б метафора;

В синекдоха;

Г оксиморон;

Д порівняння. □

11. Установіть відповідність між жанром і назвою твору.

1

Поезія

А

«Борислав сміється»

2

Історична повість

Б

«Украдене щастя*

3

Роман

В

«Чого являєшся мені у сні…»

4

Поема

Г

«Захар Беркут»

5

Соціально-психологічна драма

Д

«Мойсей»

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

Установіть відповідність між фрагментом твору І. Франка і його назвою.

«Вічний революдьйонер -Дух, що тіло рве до бою…»

«Лиш боротись значить жить…»

«Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольних колі…»

«І я, прикований ланцем залізним, стою Під височенною гранітною скалою…» «Встань, орачу! Вже Прогули вітри,

Проскрипів мороз,

Вже пройшла зима!»

A «Vivere memento* Б «Гімн»

В «Мойсей»

Г «Гріє сонечко»

Д «Каменярі»

А

_2

_3

_4

5

^ Тест № 21

1. Яка збірка І. Франка побачила світ у 1898 р.?

А «Мій Ізмарагд»;

Б «Баляди і розкази»;

В «З вершин і низин»;

Г «Зів’яле листя*. □

2. Який образ представлений у поезії «Гімн»?

А «Вічного мандрівника»;

Б «вічного революціонера»;

В «великого Каменяра»;

Г «вічного бунтаря». О

3. Укажіть ім’я коханої жінки І. Франка, про яку поет писав: «несміла, як лілея біла, з зітхання й мрій уткана».

А Ольга Рошкевич;

Б Юзефа Дзвонковська;

В Целіна Журовська;

Г Ольга Хоружинська. □

148

4. Про яку збірку І. Франка М. Коцюбинський написав: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Баляди і розкази»; В «Зів’яле листя*;

Б «З вершин і низин»; Г «Давне й нове». Q

5. ІЦо лежить в основі образної системи п’єси «Украдене щастя»?

А Конфлікт через майнову різницю чоловіка і жінки;

Б любовний трикутник;

В різка антитеза між двома головними героями — чоловіком І жінкою;

Г протиставлення героя-індивідуаліста натовпу.

6. За сюжетом якої народної пісні І. Франко створив п’єсу «Украдене щастя»?

А «Пісня про шандаря»; Г «Пісня про розбійника»;

Б «Пісня про кохання»; Д «Пісня про Батьківщину».

В «Пісня про Україну»;

7. Укажіть, хто з названих персонажів не представлений у творі І. Франка «Перехресні стежки».

А Валеріан Стальський; Г Євгеній Рафалович;

Михайло Гурман; Д пан Шнадельський.

Регіна Твардовська; Q

Укажіть жанр твору І, Франка «Перехресні стежки».

Соціально-побутова повість; соціально-психологічний роман; сатирично-політична повість; роман- хрон іка;

роман-притча. Q

9. Ким за родом діяльності був герой твору «Перехресні стежки» Євген Рафалович?

А Адвокатом; Г музикантом;

лікарем; Д письменником.

учителем; Г)

Укажіть проблему, яка не представлена у творі «Перехресні стежки».

Боротьба з жорстокістю і насильством; вибір людиною життєвої позиції; проблема добра і зла; проблема шлюбу та сім’ї;

проблема батьків і дітей. □

11. Установіть відповідність між визначенням літературознавчого терміна і його назвою.

1 Віршова форма з трирядкових строф, у якій римуються між собою перший і третій рядки, а другий рядок римується з першим і останнім рядками наступної строфи.

2 Особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, думок.

3 Паралельне зображення двох і більше явищ із різних сфер життя.

4 Єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи співзвучних слів, синтаксичних конструкцій.

5 Повторення однакових слів чи синтаксичних конструкцій у кінці віршованих рядків, строф чи речень, розділів (у прозі).

12. Установіть відповідність між жанровим визначенням поеми І. Франка і її назвою.

1 Соціально* побутова А «Мойсей*

2 Сатирично-політична Б

3 Історична В

4 Біографічна Г

5 Філософська Д

— — 149—

Б

В

8.

А

Б

В

Ґ

д

Б

В

10.

А

Б

В

Г

Д

А

епіфора

Б

анафора

В

антитеза

Г

терцина

Д

паралелізм

«Лис Микита»

«Іван Вишенський»

«На Святоюрській горі* «Панські жарти»

1

2

3

4

б

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання