Тест № 22

1. Укажіть назву видавництва, яке стало осередком групи українських модерністів (Остап Луцький, Василь Пачовський, Богдан Лепкий та ін.) на початку XX ст.

А «Молода муза»;

Б «Друг;

В «Громадський друг»;

Г «Основа», □

2. Кого М. Старицький назвав «пишною трояндою в саду української літератури»?

А Лесю Українку;

Б Ольгу Кобилянську;

В Марка Вовчка;

Г Наталію Кобринську. Q

3. Який різновид драми початку XX ст. пов’язаний з іменем Лесі Українки?

А Соціально-побутова;

Б проблемно-філософська;

В історична;

Г сатирична. □

4. Якою мовою були написані перші твори Ольги Кобиллнської?

А Російською;

Б англійською;

В французькою;

Г німецькою. □

5. У якому творі 0. Кобилянська порушує’ тему освіченої жінки, що не може миритися з бездуховністю міщанського середовища?

А «В неділю рано зілля копала»;

Б «Земля»;

В «Людина»;

Г «Апостол черні». □

— — — — 157 " ’ =" ~

6. Укажіть рік виходу повісті О. Кобилянської «Людина* у журналі «Зоря* з новим підходом до розкриття проблеми фемінізації.

А 1887 р.;

Б 1890 р.;

В 1894 р.;

Г 1918 р.;

Д 1891 р. □

7. Укажіть, яку назву мала перша редакція повісті О. Кобилянської «Людина*.

А «Вона вийшла заміж»;

Б «Царівна»;

В « Некультурна»;

Г «Земля»;

Д «Природа*. □

8. Яка народна пісня лягла в основу повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала*?

А «Грицю, Грицю, до роботи!»;

Б «Ой не*ходи, Грицю, та й на вечорниці»;

В «Ой у полі криниченька»;

Г «Ой проведу я русалочку»;

Д «Віє вітер на долину». Q

9. Укажіть персонажа, який не присутній у повісті О. Кобилянської «Людина».

А Фельс;

Б Маргарета;

В Олена;

Г Іваниха Дубиха;

Д Ірина. □

10. Укажіть назву поняття за його визначенням; *Жіночий рух другої половини XIX cm. за зрівняння жінок у правах з чоловіками».

А Фемінізм;

Б емансипація;

В романтизм;

Г експресіонізм;

Д модернізм. Q]

11. Установіть відповідність між назвою твору О. Кобилянської і його жанром.

1

« Некультурна»

А

оповідання

1

2

«Природа»

Б

повість

2

3

«Царівна»

В

роман

3

4

«Апостол черні*

Г

новела

4

12. Розмістіть епізоди повісті О. Кобилянської «Людина» відповідно до сюжетної послідовності.

А Сварка між Оленою і її матір’ю через відмову дочки виходити заміж за К-ого);

Б самогубство Германа-Євгена-Сидора;

В читання Оленою листів від Стефана перед весіллям;

Г зустріч Олени з лісничим;

Д прощальний вечір Олени Ляуфлер І Стефана Лієвича.

1

2

3

4

5

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання