Тест № 23

1. Який літературний жанр пов’язаний з ім’ям В. Стефаника?

А Соціально-психологічний роман;

Б соціально-психологічна повість;

В соціально-психологічна новела;

Г соціально-психологічна драма. П

2. Який твір В. Стефаника розкриває тему еміграції галицького селянства?

А «Камінний хрест»;

Б «Новина»;

В «Синя книжечка»;

Г «Сини*.

3. Укажіть, із чого починається твір В. Стефаника «Новина».

А Портретної характеристики Гриця Летючого;

В портретної характеристики Доці і Ґандзі;

В з повідомлення про факт дітовбивства;

Г з опису нужденної обстановки хати Гриця Летючого. □

4. Укажіть мотив злочину Гриця Летючого (новела «Новина»).

А Відсутність змоги прогодувати дітей;

Б усе, пов’язане зі спогадами про померлу дружину, має піти з нею в могилу;

В менша дитина все одно хвора, то хай не мучиться;

Г подія приверне увагу односельців, і вони почнуть допомагати бідній родині. Q

5. Який образ не належить до образної системи .твору В. Стефаника «Марія»?

А Могила Шевченка;

Б пісня козаків;

В портрет Шевченка;

Г камінний хрест. Q

6. Якою є присвята новели «Марія»?

А Світлій пам’яті Івана Франка;

Б світлій пам’яті Тараса Шевченка;

В Ользі Кобилянській;

Г всім, хто помер, захищаючи Україну;

Д емігрантам. □

7. Назвіть твір В. Стефаника, фрагмент якого наведено;

«А ти, Мати Божа, будь моиое газдинев; ти з своїм сином посередині, а коло тебе Анд’ рій та Іван по боках… Ти дала сина одного, а я двох».

А «Марія»;

«Сини»;

«Камінний хрест»;

«Новина»;

«Вона земля». □

8. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?

А Портрет Шевченка;

кленові листки; розрита могила; кров Із порізаної на полі ноги;

камінний хрест. Q

9. Укажіть назву течії модернізму, яка яскраво представлена у творчості В. Стефаника.

А Імпресіонізм;

експресіонізм; символізм; класицизм;

реалізм. □

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д

10. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:

А у майстерному розкритті теми голодомору;

Б у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного вжитку;

В у майстерності розкриття соціального конфлікту;

Г в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя;

Д у глибокому розкритті теми Першої світової війни. □

161

11, Установіть відповідність між героєм і назвою твору Василя Стефаника.

12. Установіть відповідність між назвою збірки Василя Стефаника й роком її виходу у світ.