Тест № 24

1. Хто мав найбільший вплив на формування світогляду Лесі Українки? f А Т. Шевченко;

Б І. Франко;

В М. Драгоманов;

Г М. Гру шевський. Q

2. Укажіть назву першої поезії Лесі Українки.

А «До мого фортепіано»;

Б «Красо України, Подолдя»;

В «Надія»;

Г «Contra spem spero*. □

3. Який підручник написала Леся Українка для своєї молодшої сестри у 1890 р.?

А «Стародавня історія східних народів»;

Б «Буквар»;

В «Історія української літератури»;

Г «Українська граматика». □

4. Укажіть рік появи першої збірки Лесі Українки «На крилах пісень».

А 1893 р,;

Б 1899 р.;

В 1902 р.;

Г 1910 р. □

5. Укажіть прізвище українського митця, якому Леся Українка присвятила цикл «Сльози-перли *.

А Іван Франко;

Б Тарас Шевченко;

В Іван Котляревський;

Г Григорій Квітка-Основ’яненко. □

6. Визначте основний мотив поезії «Стояла я і слухала весну…» (збірка «Думи і мрії»),

А Мотив пробудження природи і людських сподівань;

Б мотив смутку за роками, які минають, за молодістю;

і В мотив краси природи;

І Г соціальні конфлікти, які передаються через зміну пір року;

Д мотив любові до рідного краю. □

7. Про який твір Леся Українка висловилася в листі до своєї матері: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними»?

А «Лісова пісня»;

Б «Давня казка»;

В «Слово, чому ти не твердая криця?»

Г «Мій шлях»;

Д «Стояла я і слухала весну…*. Q

8. Визначте жанр твору Лесі Українки «Лісова пісня*.

А Новела;

Б історична драма;

В роман у віршах;

Г поезія в прозі;

Д драма-феєрія. □

— ‘ 173 — —

9. Визначте головну тему твору «Лісова пісня».

А Одвічна проблема реалізації творчої особистості;

В перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною; В віковічна драма нероздільного кохання;

Г проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм госп одарювання;

Д проблема збереження природного середовища.

10. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою.

А Неокласицизм;

Б неореалізм;

В ново романтизм;

Г експресіонізм;

Д імпресіонізм. п

11. Установіть відповідність між персонажами і назвою твору Лесі Українки.

1

Степан, Оксана

А

2

Лукаш, Мавка

Б

3

Месія, Міріам

В

4

Бертольд, поет

Г

5

Антей

д

12. Розмістіть репліки Мавки («Лісова драмі.

А «О, не журися за тіло!

Ясним вогнем засвітилось воно…»

Б «Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколи шуся»

В «Ох, як я довго спала!»

Г «Не зневажай душі своєї цвіту.

Бо з нього виросло кохання наше!» Д «Ні! я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає.»

« Одержима »

«Давня казка»

«Лісова пісня»

«Оргія»

«Бояриня»

пісня») відповідно до послідовності їх

_1__

_2__

_3__

4.__

5

появи у

_2

3

4

5

Тест № 25

1. Укажіть справжнє прізвище Лесі Українки.

А Вілїнська;

Б Садовська;

В Косач;

І’ Драгоманова. □

2. Укажіть рік опублікування поетичної збірки Лесі Українки «Думи і мрії».

А 1893 р.; В 1902 р.;

Б 1899 р.; Г 1910 р. □

3. У якому віці Леся Українка написала свою першу поезію?

А 5 років; В 12 років;

Б 9 років; Г 15 років. □

4. Виберіть тезу Лесі Українки, що виражає її позицію щодо проблеми досягнення державності народом (за драматичною поемою «Бояриня»).

А «Що сльози там, де навіть крові мало!»

Б «Не жаль мені життя, а жаль тії людини, що у мені живе»;

В «…у нас, на Україні, перш усього треба здобути собі інтелігенцію, вернути нації її “мозок”»;

Г «Орлині крила чуєм за плечима, Самі ж кайданами прикуті до землі». |~~|

— 174 — — — — — ;

5. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки « Contra spem spero*?

А Інверсія; антитеза; паралелізм;

анафора, □

До якої збірки (циклу) увійшла поезія «Contra spem spero*?

«На крилах пісень»;

«Думи і мрії»;

«Відгуки»; циклу «Сім струн»;

циклу «Подорож до моря». □

7. У якому циклі Лесі Українки поезії мають таку жанрову специфіку: гімн, пісня, колискова, сонет, рондо, ноктюрн, сеттіна?

А «Подорож до моря»;

«Сльози-перли »;

«Мелодії»;

«Сім струн»;

«Романси*. □

Укажіть жанр твору за його визначенням: «один із жанрових різновидів драми, якому властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні (з реального погляду) перетворення». А Драматична поема; драма-феєрія; історична драма; казка;

балада. □

9. Укажіть назву твору Лесі Українки, рядки з якого наведено.

«Ні, я хочу крізь сльози сміятись, /Серед лиха співати пісні, /Без надії таки сподіватись, /Жити хочу/ Геть думи сумні!*

А «Одержима»;

«Лісова пісня»;

«Бояриня»;

«Contra spem spero»;

«І все-таки до тебе думка лине…».

Який твір (цикл) Лесі Українки вважається лебединою піснею поетеси?

Драматична поема «Бояриня»; драматична поема «Оргія»; цикл «Подорож до моря»; цикл «Невільничі пісні»; лірико-драматична поема «Одержима».

Б

В

Г

6.

А

Б

В

Г

д

Б

В

Г

д

8.

Б

В

Г

д

Б

В

Г

Д

10.

А

Б

В

Г

Д

11. Установіть відповідність між назвою твору Лесі Українки і жанром.

1

«Сфінкс*

А

драма-феєрія

2

«Твої листи пахнуть зов’ялими

Б

легенда

трояндами…»

В

драматична поема

3

«Оргія*

Г

поема

4

«Лісова пісня*

Д

поезія в прозі

5

«Давня казка»

JG

12. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісова пісня».

1

рання весна (провесна)

А

І Дія

1

2

пізнє літо

Б

III дія

2

3

весна літо

В

пролог

з

4

осінь зима

Г

II дія

4

175

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання