Тест № 26

1. Укажіть твір М. Коцюбинського, що першим побачив світ у 1890 р.

А «Наша хатка»; В «Для загального добра»;

Б «Харитя»; Г «Тіні забутих предків». □

2, Назвіть твір, фрагмент якого наведено.

«Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою…*

А «Ялинка»; В «Дорогою ціною»;

Б «Хо»; Г «На камені*. (~)

3, Що стояло на заваді коханню Марічки та Івана («Тіні забутих предків»)?

А Зміна місця проживання; В сили природи;

Б родова ворожнеча; Г зрада Іванка. □

4. Кому ідейно протиставлена Марічка в образній системі повісті «Тіні забутих предків»?

А Іванкові; В Палатні;

Б матері Іванка; Г Щезнику. □

— — 188 ‘ — ‘ ‘ — — —

5. У якому з наведених творів присутня дійова особа «Моя втома»?

А «Тіні забутих предків»;

Б «Ялинка»;

В «Intermezzo»;

Г «Цвіт яблуні», □

6. Кому М. Коцюбинський присвятив «Intermezzo»?

А Дружині;

Б Є. Чикаленку;

В М. Жуку;

Г кононівським полям;

Д синові. □

7. Як розкривається «Я» героя у творі «Intermezzo»?

А Через авторську характеристику;

В через портрет;

В у діалогах з іншими персонажами;

Г через численні характеристики інших персонажів;

Д у його внутрішньому монолозі. Q

8. Як називаються в повісті «Тіні забутих предків» пісні, що співала Марічка?

А Гаївки;

Б співанки;

В коломийки;

Г гагілки;

Д колядки. □

9Г Укажіть, який прийом-використовує М. Коцюбинський у словах;

*На небі сонце — серед нив я».

А Іронії;

Б інверсії;

В алегорії;

Г алітерації;

Д паралелізму. □

10. Укажіть модерністський напрям, засновником якого в українській літературі є М.

Коцюбинський,

А

Імпресіонізм;

Б

експресіонізм;

В

символізм;

Г

неокласицизм;

Д

неоромантизм.

11.

Установіть відповідність між назвою твору М. Коцюбинського і жанром.

і

«Хвала життю»

А новела

1

2

«Intermezzo»

Б нарис

2

S

«Fata morgana»

В оповідання

3

4

«Невідомий»

Г повість

4

5

«Ціпов’яз»

Д етюд

5

12. Розмістіть етапи життя і творчості М. Коцюбинського в правильній хронологічній

ЇОСЛІДОВНОСТІ.

А Знайомство з М. Горьким в Італії Б Робота в земській управі м. Чернігова В Навчання в Шаргородському духовному училищі Г Вихід поезії «Наша хатка»

Д Участь в урочистостях з нагоди відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві

—- _ — — 189 ==

Українська література 9-10, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання