§ 46. Тире між підметом і присудком

Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслівної зв’язки с може ставитися тире: Наш народ — це ж океан (П. Тичина). В усному мовленні відсутність слова-зв’язки позначається паузою.

Тире ставиться: Тирс не ставиться:

1. Між підметом і присудком, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв’язки немає. При цьому присудок може бути як непоширеним, так і поширеним:

Бук — дерево. Три та сім — десять.

Київ — столиця України.

Мистецтво — найкращий педагог (О. Гбнчар).

2. Між підметом і присудком, коли один із цих членів речення (або обидва) є інфінітивом:

Говорити —річ нудна (М. Рильський).

Життя прожити — ие поле перейти (Нар. тв.).

3. Перед це (це є), оце, то, ось (цс) значит ь, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета: Вірний приятель — то найбільший скарб (Нар. та.). Почуття міри — це якість митця.

1. Якщо підмет виражений особовим займенником:

Ми сірі гуси в хмарі (А. Малишко).

2. Перед заперечним присудком, вираженим іменником у називному відмінку із заперечною часткою не:

Мої слова не зброя, а ридання (Л. Українка).

3. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять частки мов, немов, як, наче, ніби:

Одвечоріло. Тиша ніби скло (Б. Олійник).

4. Якщо підмет виражений слонами це, то:

То кремень, а не чоловік (Ю. Збанацький).

5. Присудок виражений прикметником, дієприкметником, присвійним займенником, числівником:

3 усіх утрат втрата часу найтяжча (Г. Сковорода).

ВПРАВА 211. Спишіть речення. Вставте пропущені розділові знаки. Підкресліть присудок. Визначте способи вираження підмета і присудка, поясніть наявність або відсутність тире.

І. Історія це святая святих народу (О. Довженко). 2. Вік ізвїкувати не пвльцем перекивати {Нар. те.). 3. Життя без книг ие хата без вікна {Д Павличко). 4. Земля мов казка (В. Симоненко). 5. Слово не стріла, а глибше раннть {Нар. те.). 6. Двічі по два чотири. 7. Душа моя пустка холодна й німа (О. Олесь). 8. Набо як скаепіння матове, в димці осені земля {П. Тичина). 9. Перше вересня завжди свято {Ю. Збанацький). 10. Хліб всьому голова {Нар. me.). II. Це мій народ! {Б. Опнтик). 12. А колосочки кожний довше двадцяти сантиметрів {О. Донченко). ІЗ. Говорити не горох молотити {Нар. те.). 14. День довгий, безконечний, тривожний (А/. Коцюбинський).

22* Білецька О. Укр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1326. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Набо як склепіння матове.

Б Місто маленьке, обивательське.

В Бук, як відомо, міцне дерево.

Г Чиста вода як сльоза.

Д Вірний приятель то найбільший скарб.

1327. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Старість не радість.

Б Земля мов казка.

В Відчувати в окопі живу душу біля себе це справжнє щастя.

ГТи між зірками одна.

Д День довгий, безконечний, тривожний.

1328. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Ці каіти спогади про світлі дні.

Б Життя не дим і ие омана.

В Ґава ие пава, а Хима не козак.

Г Ти наше диво калинове…

Д Я він і с, бо кажу правду.

1329. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Слово не стріла, а глибше ранить.

Б Почуття міри це якість митця.

В Ні, він не боягуз, за чужою спниою не ховатиметься.

Г Зимове сонце як вдовине серце.

Д Я Мавка лісова.

1330. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Гріш ціна пустим словам.

Б Сонце низько, вечір близько, додому далеко.

В Два чоботи пара.

Г Вік ізвікувати не пальцем перекивати.

Д Ти занадто романтик.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання