§47 Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях.

Тлумачний і перекладний словники

Пригадаймо!

1. З якого словника довідуються про лексичне значення слова?

2. У яких випадках користуються перекладними словниками?

3. Запишіть, які перекладні словники вам відомі.

Запам’ятаймо!

В українській мові більшість слів мають кілька лексичних значень.

Наприклад, слово земля має такі значення: 1. Назва планети Земля. 2. Верхній шар земної кори. 3. Ґрунт. 4. Суша.

5. Країна, край, держава. Отже, це слово — багатозначне. У багатозначних словах одне із значень — первинне, перше. Його називаємо прямим значенням слова. Інші значення — вторинні, образні. їх називаємо переносними.

1. Прочитайте текст із тлумачного словника.

Поле — 1. Безліса рівнина, рівний великий простір. Ішов я полями чистими та широкими — далі набрів діброву густу та красну (Марко Вовчок).

2. Площа, спеціально відведена під що-небудь. На величезному полі аеродрому було багато літаків (Л. Первомайський).

3. Простір, на якому відбувається якась дія. Клянусь, що там на полі бою, де я сьогодні ворога побив, я дивний храм воздвигну… (І. Кочерга).

4. Сфера діяльності. Хочу оселитися в Києві. Буду працювати на полі культури (В. Самійленко).

5. Чистий край аркуша паперу. Помилки винесено на поле.

2. Яке з наведених значень слова поле — пряме, а які — переносні?

Прочитайте словосполучення. Утворіть нові словосполучення, у яких виділені слова вживалися б у переносному значенні. Запишіть їх.

Холодний день, різкий вітер, лютий звір, сердитий дід, тепла хата, лагідна дівчина.

1. Випишіть з уривка вірша Д. Білоуса слова, які набули переносного значення. Яке пряме значення цих слів?

А якісь слова обов’язково тільки змінює життя живе.

То й буває, що відоме слово, але значення його — нове.

В нашім побуті така новинка для старих людей звучить невлад: каблуки — шпильки, вид меблів — стінка, а портфель квадратний — дипломат.

І якби моя бабуся встали, здивувались теж би, що двірник — не людина, як вони вважали, а на склі машини очисник!

2. Наведіть приклади слів, які ви вживаєте в переносному значенні і які є незвичними для людей старшого віку.

Позмагайтеся. Запишіть, які слова в переносному значенні ви вживаєте щодня. Виграє та група, члени якої записали найбільше слів і пояснили їх лексичне значення.

Складіть кілька речень про зимові розваги дітей, використовуючи слова в переносному значенні. Підкресліть ці слова.

До кожної пари іменників доберіть із довідки потрібний прикметник. Утворені словосполучення запишіть. Підкресліть ті з них, у яких прикметники будуть вжиті в переносному значенні.

Руки, прикраси; зима, характер; полин, доля; ніж, погляд; спогад, хліб; кімната, настрій.

Довідка: золотий, світлий, свіжий, лютий, гострий, гіркий.

1. Прочитайте уривок з народної пісні.

їдь, Наталю, з нами. Лучче буде, як у мами.

В нас гори золотії,

В нас трави шовковії, В нас ріки медовії.

У них гори кам’янії,

У них трави зеленії,

У них ріки водянії.

Ю. Брандт. Козак і дівчина біля криниці. 1875 р.

2. Випишіть словосполучення з іменниками гори, трави, ріки. Поясніть вживання прикметників у переносному значенні.

3. Розгляньте репродукцію картини (с. 179). Доберіть за нею слова, які можна вжити в переносному значенні. Визначте, до якої частини мови належить кожне з них.

1. Виконайте тестові завдання.

Установіть відповідність між словами, які вживають комп’ю-терники, та їх значенням.

1

аська

А

операційна система Windows

2

вінда

Б

програма ICQ

3

вінт

В

незрозумілий збій у роботі програми

4

глюк

Г

вінчестер, жорсткий диск

5

лінуксоїд

Ґ

материнська плата

6

клава

д

електронна пошта (e-mail)

7

мило

Е

користувач операційної системи Linux

8

мама

Є

клавіатура

2. Запишіть вживані в переносному значенні слова, які ви використовуєте на уроках інформатики.