C. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Київ

«Грамота»

2013

УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3)

ББК 81.2Укр-922 Є 74

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ МОНмолодьспорту України від 04.01. 2013 р. № 10)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Експертизу здійснював Інститут української мови НАН України. Рецензент — Бибик С. П., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови НАНУ.

Експертизу здійснював Інститут педагогіки НАПН України. Рецензент — Пономарьова К. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПНУ.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— «Пригадаймо!» — «Усміхнімось!»

— «Запам’ятаймо!» — «Робота в парах»

— «Це цікаво!» ^ — «Працюємо в групах»

Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.

Є 74 Українська мова : підруч. для 5 кл. загальнооевіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2013. — 296 с.

ISBN 978-966-349-402-9

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.

Це відомості про словосполучення і речення, звукову й графічну будову слова, інформація про лексикологію, словники, а також зв’язну мову. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3) ББК 81.2Укр-922

© Єрмоленко С. Я.,

Сичова В. Т., 2013 © Видавництво «Грамота», 2013

ISBN 978-966-349-402-9

Шановні п’ятикласники!

Цей підручник створено спеціально для вас. У 5 класі ви продовжите вивчати українську мову. Щоб стати освіченими людьми, потрібно добре знати мову, яка супроводжує людину протягом усього життя. Тому сміливо мандруйте сторінками підручника, і він розкриє вам таємниці української мови. Ознайомтеся з його змістом. Зверніть увагу, що кожний розділ підручника має свій колір. Це допоможе вам швидко знайти потрібну тему.

Вивчене в початкових класах ви повторите в розділі, позначеному бірюзовим кольором.

Відомості про словосполучення та речення, розділові знаки в них ви засвоїте з розділу, позначеному фіолетовим кольором.

Про звуки української мови, відтворення їх на письмі, правильне наголошування й написання слів розповідає розділ, позначений

Розділ «Лексикологія» розкаже вам про значення слів, їх походження. У цьому розділі, позначеному оранжевим кольором, ви вивчите поняття близьких і протилежних за значенням слів — синонімів і антонімів.

Про будову слова (префікс, корінь, суфікс, закінчення) і зв’язок її з орфографією дізнаєтеся з розділу, позначеного зеленим кольором.

У 5 класі ви поглибите свої знання з науки спілкування: засвоюватимете правила культури ведення розмови (зв’язна мова), складання усних і письмових переказів, створення власних текстів. У цьому ж розділі, позначеному синім кольором, є все, що вам треба знати про текст.

Кожний розділ закінчується узагальненням — підсумковими таблицями, схемами, а також завданням для самоперевірки.

Підручник містить цікаві рубрики з відповідними позначками.

З

«Пригадаймо!» — це відновлення в пам’яті вже відомого.

«Запам’ятаймо!» означає, що цей матеріал — основний.

Біля вправ, які ви виконуватимете з товаришами, є позначки «Працюємо в групах», «Робота в парах».

Ваші знання про українську мову розширять рубрики «Це цікаво!», «Вчимося культури мови», «Із бабусиної скрині», «І пензлем, і словом».

А читаючи тексти, позначені «Усміхнімось!», ви не лише усміхнетеся, а й звернете увагу на якнайширші можливості слова передавати дотеп, жарт, гумор, загалом впливати на зміну настрою людини.

Вам допомагатимуть і короткі словники: орфографічний, орфоепічний, тлумачний, етимологічний, антонімів і синонімів. Користуючись ними, ви ознайомитеся з особливостями побудови словників.

Ще ви неодмінно помітите, що в нашій з вами розмові беруть участь і малюнки. Вони нагадають вам про вічні цінності в житті: любов до матері, рідної землі — України, турботу про природу, шанобливе ставлення до народних звичаїв, традицій — про все, що єднає вас з великою українською родиною.

З підручника ви дізнаєтеся, чим дорожать українці, що вони шанують, імена яких видатних українців відомі у світі, а ще й про те, які риси характеру потрібно виховувати в собі, щоб бути культурною та освіченою людиною.

Бажаємо вам цікавого й успішного навчання!

Автори