§ 40. Частка як службова частина мови

Частка це незмінна службова частина мови, яка надає окремим словам, словосполученням і реченням додаткових відтінків у значенні або служить для творення деяких граматичних форм та нових слів.

Групи часток за значенням і вживанням

Розряд

Роль у мовленні

Приклади

Формотворчі

утворюють форми:

• дієслів умовного способу

• 3-ї особи наказового способу

• вищого ступеня порівняння

прикметників та прислівників

Ви (б) хай. нехай пай-, як-, що-

Словотворчі

виступають у ролі префіксів і суфіксів

де-, аби-, будь-, -иебудь. казна-, хтозна-, -завгодно, -сь. -би. -же, -ж. не-, ні-, ані-

Моді

• час над нив вих від

ЛЬІІІ

ПО), що ають рече-додатко-

вказівні

ось. це, оце, осьде, от. он. онде. то. ото, воно

означальні

якраз, сапе, ледве, власне, майже, справді, точно

обмежувально-видільні

лише, тільки, хоч. хоча б, навіть, уже, таки

ликів

підсилювальні

і (й). та. навіть, бо, аж. -то, же, ж, -таки, ой

• частки, що

вказують на модальні ві-дтінки

стверджу вальні

так, отак, атож, авжеж, гаразд, аякже

заперечні

не, ні. ані

спонукальні

ну, давай, бодай, годі, -но, -бо

власне модальні

навряд чи. ледве чи, би. ну. чи не, мовби, немовби, немовбито, нібито

питальні

чи, невже, хіби. що за

емоційно-експресивні

як, що за. ну й. куди там, де й

тшшяшяявшшшшшат

ВПРАВА 187. Прочитайте речення Підкресліть частки, визначте, до якого розряду вони належать.

І Цс весна, шо на землі бувала хтозна-скільки років і століть (М. Ріньськнй). 2. У лісі вже нічого не цвіте, цвіте лиш дятел на сосні сумливій (М Віигрчповськт). 3. Якби мені не гнночки та не перелази, ходив лі я до дівчини по чотири рази {Нар. те.). 4. Хай не зітруться підкови, хай не пі-діб’кл ься ваші коні (О. Гончар). 5. Хтось мас-таки думати про вічи’гсть, де б не прийшов ти в світ і де б не жив (В. Коротич). 6. Лише небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає (А. Малишко). 7. Хіба не чусге. про що вітри шепочуть і як з зітханнями зливається їх сміх? (О. Олесь). 8. Ти спиш уже? А за старим повір’ям, у сні ростуть… Якби-то справді так! (В. Підналнй).

9. Тільки ясно-рожева пелена окрила весь західний край неба, чорними візерунками вищупають на ній дерева старого панського садка {Дніпрова Чинка).

ВПРАВА 188. Поясніть відмінність у написанні. Визначте частини мови.

Авжеж а вже ж, щоб — що б, тож то ж, так-от так от, нінащо — ні на що, абиде аби де, чимало чи мало, теж те ж, хтозна — хто зна.

298

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

І206.Усі частки модальні вказівні в радку А то, осьде, хоча, лише Б онде, це, навіть, собі В он, онде, осьде, невже Г онде, осьде, майже, десь Д ото, онде, це, ось

1207-Усі част ки модальні уточнювальні в рядку А власне, майже, справді, якраз Б саме, немовби, тільки, хоча В точно, невже, мовби, десь, рівно Г неначе, наче, таки, вже Д бодай, шо за, га, ніби

1208. Усі частки модальні обмежувально-видільні в рядку А лиш, хоча, ще, рівно

Б ніби, наче, тільки, та В уже, хіба, та ну, нехай Г тільки, лише, хоч, навіть Д ані. осьде, лише, ой

1209. Усі частки модальні підсилювально-видільні в рядку А уже. бо, ой, вже

Б та, таки, вже й, якраз В справді, ой, о, собі Г наві гь. та. атож, мов Д майже, вже й, ото, невже

1210. Усі част ки модальні спонукальні в рядку А хай, нехай, годі, ну

Б данай, справді, годі, якраз В не, неначе, ані, хай Г аласне, авжеж, гаразд, бодай Д аякже, годі, ну, онде

1211. У словосполученнях використано частки в рядку

А їхній винахід, під стелю, через поле, нвд книжкою Б несподівано гримнуло, виконано як-небудь, як зіронька В поринати раз у раз, так швидко, кудись пішов, мов килим Г майже закінчив, таки домовились, хотів би, навряд чи знаходиться Д поміж рам, крізь терни, як мрія, війна і мир

299

■ і

1212. Частку вжито в реченні

А Земля-трудівниця аж парує та людям хліб готує. Б Грудка рідної землі дорожча за золото.

В Земля — тарілка, що покладеш —те й візьмеш. Г До гори вийдеш, а з гори зійдеш.

Д Усе теє пригодиться, що на полі корениться.

1213. Частку вжито в реченні

А Хто полю годить, тому жито родить.

Б Губи вж бринять від холоду.

В Коли листя жовтіє, ліс і поле смутніє.

Г Чим темніша кіч, тим ясніші зорі.

Д Нема ренку без вечора.

1214. Частку вжито в реченні

А Хто рано плаче, той увечері сміється.

Б Ластівка день починає, а соловей його кінчає. В Ні рано, ні пізно, саме в добрий час.

Г Вночі панують сови та сичі.

Д Де багато пташок, там нема комашок.

1215. Частку вжито в реченні

А У травні травиця як дівоча косиця.

Б Де багато крику, там мало роботи.

В Робота гарна, та день малий.

Г Тебе так робота береться, як вогонь води.

Д Без роботи ані хліба, ані хати.

1216. Частку вжито в реченні

А Циганові літо, що грішнику рай.

Б Весна багата на квітки, а осінь — на сиіпкн.

В У січні вночі панують сови і сичі.

Г Одні вночі спочивають, другі ж промишляють. Д Лютий лютує недарма, бо кінчається зима.

І 217. Немає частки в реченні

А Так ось у чому твоє безсмертя, Тарасе. Люди вірять тобі, як рідному. Б Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти.

В Він живий, той вітер… Треба тільки уміти слухати.

Г Обличчя її в сутінках аж голубе.

Д Не подивився, ні, я на сади рожеві.

1218. Немає частки в реченні

А 3 долини, неначе з дна, почало підніматись, напливати село, навпіл поділене рікою. Б Хай шумить єдиним світлим шумом синій Дніпр і срібновода Вісла.

В Ось послухайте ще й моєї казки.

Г Як гаряче можна у світі любить!

Д Летіть же, думи, вдаль юрбою!

Б1_

300

ВПРАВА 236. Запишіть складнопідрядні речення Визначте вид підрядності в них. Побудуйте схеми речень.

1 Недавно я поза Уреном блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало (Г. Шевченко). 2. Я втік би в темний гай, щоб слухать, як шепоче до листу лист і до квіток трава (О. Олесь). 3. Думою тугу розвіюю, щоб був я завжди такий, яким мене мати вродила і благословила в світи (В. Симоненко). 4. Нехай горить трава по осені, хай чорні димляться поля, та тільки та ж палітра просині, та обрій той, і та земля (А Стус). 5. Нема такої біди і муки, ніж сумно з-під сивих брів дивитись щодня, як виуки ростуть без своїх батьків (В. Симоненко). 6.1 доки с пам’ять людей і живуть матері, допоки й спин що спіткнулись об кулі, живуть (Б. Олійник). 7. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо (/. Нечуй-Левицький). 8. Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти, бо вкупі більше зробиш діла, бо швидше дійдеш до мети (Б. Грінченко). 9. Квіти, які вона так плекала, прив’яли так, що деякі схилили пуп’янки й голівки, хоч їм би ще цвісти та цвісти (J. Цюпа). 10. І шо мені казати, як батьки за тисяччю доріг у нужді, в безхліб’ї біля хати виглядають сина на поріг; як чекає мати тої вісті, піднімає руки в пломені, руки чисті, в праці мозолисті, золотисті у минулі диі (А- Малишко).

І. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово

не вмирало (суцсрідна супідрядність). [ ], (щоб … ), (щоб … ).

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання