§ 7. Чергування у — в, і — й Основні випадки чергування у-в

В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префікси у-, в-.

У вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови. В уживається, щоб уникну

ти збігу голосних.

• *

1) між приголосними: Наш учитель; Десь у хлібах кричав перепел;

1) між голосними: Була в Одесі; Прочитала в оголошенні;

2) на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко); Увійшли до хати; У лісі стояв гамір, пахло квітами;

2) на початку речення перед голосними: В очах його світилась надія; В Антарктиді працюють наукові експедиції;

3) незалежно від закінчення попереднього сяова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер льв, св, тв, хв та іншими важкими для вимови звуками: Сидимо у вагоні; Не спитавши броду, не су-нься у воду (Нар. тв.); Велике значення у формуванні характеру має самовиховання; Одягнена у хвою, шумить дрімуча тайга;

3) пісяя голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, льв, св, хв і под.): Пішла в садок вишневий (Т. Шевченко); Люди врозкид розляглися в траві (К. Гордієнко).

Примітка. У поезії поряд зі звичайною формою Україна іноді вживається Вкраїно

4) після паузи, що на письмі позначається комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапками, перед приголосним: Стоїть на видноколі мати — у неї вчись (Б. Олійникі; Це було… у Києві; До мене зайшла товаришка, учителька із сусіднього села

Чергування не відбувається:

1) у словах, що вживаються лише з в або лише з у: вдача, вклад, вправа, вступ (і удача, уклад, управа, уступ — з іншими значеннями); взаємини, влада, власний, властивість, вплив і т. ін.; увага, ударник, узбережжя, указ, умова, усталення, установа, уява, а також у похідних: вступний, владар, уважність, ударницький. умовний та ін.;

2) у власних іменах і в словах іншомовного походження: Вдовенко. Врубель. Владивосток; Угорщина, Удовиченко, Урал, увертюра, ультиматум, утопія та ін.

Основні випадки чергувати» і —й

В укряїнській мові чергуються як сполучники і, й, так і початкові 1-, й- у деяких словах.

І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови. Й уживається, щоб уникнути збігу голосних.

1) після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним звуком: Нема вже тієї хатини. І яв сивині, як у сиг (Д. Павличко); Вірю в пам ‘ять і серце людське (Б. Олійник);

і) між голосними: У садку співали Ольга й Андрій; Оце й уся врода (П. Мирний); Квітли вишні й адцвітали (Ф Малипмсий);

2) на початку речення: І долом геть собі село Понад водою простяглось (Т. Шевченко); / приковують [гори] до себе очі. і ваблять у свою далечінь імлисту (М. Коцюбинський).

2) пісяя голосного перед приголосним: Навчає баєчка великого и малого (Л. Глібов); На траві й квітках росшіки, шелестіння й гомін гілки, щебетання й пісня пташки (Я. Щоголів).

Примітка. Так само чергується початковий ненаголо-шеннй і а й у словах: імення — ймення, імовірний — ймовірний, іти — йти, ітися — йтися (ідеться — йдеться).

Чергування не відбувається:

1) при зіставленні понять: Дні і ночі; Батьки і діти; Війна і мирі

2) перед словом, що починається на й, с, ї, ю, я: Ольга і Йосип — друзі; І риптом людська тінь майнула. Куди, для чого, хто«як? (М. Рильський);

3) після паузи: Щось такеє бачить око, І серце жде чогось (Т. Шевченко).

ВПРАВИ

ВПРАВА 29. Вставте в подані слова пропущені літери у чи в. Поясніть правопис.

Дістатися берега_плав, перетнув плав; піднятися__гору, поглянув_гору; почав _ тюжити,

почвла_тюжити; важко_піймати, зміг_піймати; захотіла_плинути, захотів_плинути; яскраво

^являти, припинив являти; дбайливе __порядкування, алгоритм ^порядкування; мистецтво

_лрявління, залишитися без_правління; переконливо_прошувати, готовий_лрошувати; швидка

рбанізащя, процес _рбанізації; бажав _рвати, бажала _рвати; наказ _регулювати, наказали

_регулювати; запропонував_резонити, запропонувала_резонити; намагання_рівноважити, радий

__рівноважити; молодий _рядовець, призначення рядовця; вирішив _спадкунати, поспішала

_спадкуаиги; якість _теплення, вчасне _теплення; працювати _п’ятьох, танок _п’ятьох; чай

^прикуску з медом, ласувала_прикуску з медом; крутий_клон, котитися під_клон.

ВПРАВА ЗО. Запишіть словосполучення, вставивши потрібний сполучник у чи в.

Побувати (у, в) Ірландії, плавати (у, в) океані, жила (у, в) Оренбурзі, служив (у, в) армії, сидіти (у, в) автобусі, працювати (у, в) аптеці, погляд (у, в) майбутнє, відніс (у, в) хату, читала (у, в) газеті, зайшов (у, в) аудиторію, успіх (у, в) творчості, приніс (у, в) кишені, зустрітися (у, в) музеї, запитати (у, в) сестри, жити (у, в) Америці, бігти (у, в) сад, стояв (у, в) воді, лежвла (у, в) лікарні, бряти (у, в) борг, приїжджайте (у, в) Львів, зайшла (у, в) магазин, потреба (у, в) слідкуванні, приходила (у, в) четвер, жити (у. в) Ірпені, успіх (у, в) навчанні, стань (у, в) куток, удар (у, в) спину, слово (у, в) відповідь, принести (у, в) мішку, вчитисл (у, в) інтернаті, візьми (у, в) тумбочці, зайди (у. в) оптику.

ВПРАВА 31. Прочитайте словосполучення Вставте потрібний сполучник І чи й. Обґрунтуйте свій вибір.

Марина_Остап, пам’ять_серце, квітни_одцвітали, війна_мир, троянди_виноград, ку

пив подарував, дощ сніг, ручки _ олівці, здав забув, помідори огірки, жоржини _ айстри.

прийшов побачив, фрукти _ овочі, Арктика Антарктика, інститути університети, батьки діти.

Ольга_Антрій, пам’ять_серце, на траві _ квітках.

ВПРАВА 32. Запишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Обабіч чоркою стіною виструнчилися сосни (і, й) шепочуться між собою (Ю. Збанацькиіі) 2. Об підмурки (все, усе) літо хлюпочеться вода (О: Гончар). З (В, у) усіх було (врочисто, урочисто) на серці (Ю. Збанацькиіі). 4 (І, й) тополя, (і, й) м-альва, (і, й) перекинутий догори просмолений човен (все, усе) то якась суцільна, гармонійно злита (в, у) одне ціле картина життя (О. Гончар). 5. Уже (і, и) осінній вечір, нерівно перехиляючись підхмарними краями, трепетно опустився на поле (М Стельмах).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

231. В усіх випадках слід вживати прийменник в у рядку

А ніжитисл (у, в) хвилях, базар (у, в) Одесі, жити (у, в) своєму будинку Б десь (у, в) хлібах, займатися (у, в) формі, сидіти (у, в) вагоні В жив (у, в) Львові, день (у, в) день, дивитися (у, в) вікно Г прочитала (у, в) журналі, росла (у, в) лісі, жити (у, в) Улан-Уде Д (у, в) формі, (у, в) двадцятому сторіччі, пішла (у, в) садок

232. В усіх випадках сяід вживати прийменник у в рядку

А побувати (у, в) Антарктиді, лежала (у, в) лікарні, бряти (у, в) борг Б стояти (у, в) воді, приїжджайте (у, в) Львів, (у, в) двадцятому сторіччі В зайшла (у, в) магазин, принесли (у, в) пакеті, жити (у, в) Іршаві Г удар (у, в) спину, навчатися (у, в) інституті, візьми (у, в) шухляді Д пішов (у, в) оптику, (у, в) вісім раяів, лягти (у, в) ліжко, зайти (у, в) клас

233. Слід вживати сполучник й між словами

А вчитель (і, й) вихователь, батьки (і, й) діти, лежати (і, й) читати, любити (і, й) пестити Б дні (і, й) ночі, троянди (і, й) виноград, війна (і, й) мир, Олег (і. й) Ольга В ягоди (і, й) овочі, зима (і, й) літо, дощ (і, й) град, пес (і, й) кіт Г троянди (і, й) айстри, Одарка (і, й) Остап, ручки (і, й) олівці, фрукти (і, й) овочі

234. Слід вживати сполучник і між словами

А день (і, й) ніч, Сонце (і, й) зорі, розумний (і, й) наполегливий, море (і, й) океан Б Руслан (і, й) Людмила, пішов (і, й) зробив, портфель (і, й) сумка, зелений (і, й) синій В романи (і, й) оповідання, жартома (і, й) всерйоз, Ганна (і, й) Орися, прийшов (і. й) переміг Г король (і, й) блазень, Америка (і, й) Азія, гори (і, й) рівнини, шиє (і, й) поре

235. Помилки в чергуванні і й допущено в рядку

А Марина й Остап, пам’ять і серце, квітли й одцвітали, війна і мир Б троянди й виноград, купив і подарував, дощ і сиіг, ручки й ояівці В здав і забув, помідори й огірки, жоржини й айстри, прийшов і побачив Г фрукги й овочі, Арктика й Антарктика, інститути й університети, Остап і Соломія Д Ольга і Андрій, пам’ять й серце, на траві і квітках, на імення Стах

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання