Марек Краевський

ГОЛОВА МІНОТАВРА

Роман

Переклад з польської Божени Анггоняк

Львів 2009

ББК 84.4 Пол К 78

Перекладено за виданням:

Marek Krajewski. Gknva Minotaura. — Warszawa: W.A.B., 2009. — 349

@POUM

ць Василь ГУТКОВСЬКИЙ

Літературна агенція «Піраміда» зберігає за собою всі права, зокрема й позакнижкові. Будь-яке використання тексту чи уривків із нього, а також художньо-технічного оформлення без письмової згоди літературної агенції — заборонено!

ISBN 978-966-441-127-8

С Marek Krajeuski. 2009

Published bv arrangement with Wvdawnictwo ]

W A. В

Є ЛА «ПІРАМІДА», макет. 2009

C Вожена Ан тон я к. переклад українською мовою. 2009 © стронговський, обкладинка. 2009

Моєму світлої пам’яті дядькові, Міхалові Облонку, який першим розповів мені про Львів часів своєї молодості