НАРОДНИЙ ОДЯГ

XVII-початку XIX cm. в акварелях Ю. Глоговського

-львівського художника кінця XVIII-початку XIX cm., в багатогранному творчому доробку якого особливу цінність становлять зарисовки народного одягу,

що відзначаються документальністю та високим художнім рівнем.

Чоловічий одяг з-під Бучача (Тернопільська обл) А к в., перо чорнилом.

3. 9,Зхб,З см., А. 10,5×7,5 см.

Наукова думка

XVII-початку XIX cm, в акварелях Ю. Ілоговського

Академія наук Української РСР

Інститут

мистецтвознавства, фольклора та етнографії ім. М. Т Рильського

Львівське відділення

Київ

Наукова думка

1988

218. Жінка з м. Олешиці (тепер ПНР), і83А р. Акварель, перо, чорнило. 8 8X6 см.

№ 1687.

і художнє життя Львова кінця початку XIX cm.

II. Колекція акварелей Ю. Ілоговського як джерело вивчення традиційного одягу

1. Одяг населення Львова, передмість та приміських сіл.

2. Одяг населення північно-західних районів Східної Галичини.

3. Одяг українців Карпатського регіону

4. Народний одяг Покуття

5. Народний одяг >

Західного Поділля

XVII-початку XIX cm, в акварелях Ю. Глоговського

Автори та упорядники

Д. II. КРВАВИЧ,

Г. Г. СТЕЛЬМАЩУК

київ

НАУКОВА ДУМКА 1988

ББК 63.5 У45

Автори та упорядники Д. П. КРВАВИЧ,

Г. Г. СТЕЛЬМАІЦУК

Відповідальний редактор Ю. Г. ГОШКО

Редактор

М. Т. МАКСИМЕНКО

Видання базується на малюнках українського народного одягу з колекції акварелей львівського художника і архітектора кінця XVIII — початку XIX ст. Юрія Глоговського. Українській тематиці в колекції присвячено більше 350 сюжетів, кращі з них вміщені в даній книзі. Це зарисовки костюмів, етнографічно-побутових сцен з життя населення.

Авторами здійснено наукову характеристику представлена зразків народного одягу, показано історичні та естетичні основи його розвитку, висвітлено також культурно-художн життя Львова кінця XVII — початку XIX ст.

Для етнографів, істориків, мистецтвознавців, художників, викладачів та студентів художніх вузів.

Издание базируется на рисунках украинской народной одежды из коллекции акварелей львовского художника и архитектора конца XVIII — начала XIX в. Юрия Глоговского. Украинской тематике в коллекции посвящено более 350 сюжетов, лучшие из них помещены в данной книге. Это зарисовки костюмов, этнографически-бытовых сцен из жизни населения.

Авторами осуществлена научная характеристика представленных образцов народной одежды, показаны исторические и эстетические основы ее развития, а также освещена культурно-художественная жизнь Львова конца XVIII — начала XIX в.

Для этнографов, искусствоведов, художников, преподавателей и студентов художественных вузов.

Редакція

літературознавства та мистецтвознавства

у “mSm20 КУ-І-258-88 © Видавництво

М22і(04,-88 «Наукова думка,,

ISBN 5-12-000160-2 1988