Список ілюстрацій

1. Весільний головний убір молодої. Західне Поділля. Початок

XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу, ЕП / 22832)…… 2

2. Спосіб пов’язування намітки. Центральні області України.

За Шафонським (ЦНВ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII.

Од. зб. 185 м. Арк. 22)………….. 6

3. Спосіб пов’язування намітки. Центральні області України.

XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 21)…….. . 6

4. Святковий головний убір сільської дівчини. Центральні області

України. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 24)……. 7

5. Головний убір дівчини-селянки. Центральні області України

XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 20)……… 7

6. Святковий головний убір заможної дівчини. Центральні області України. XVIII ст. За Рігельманом (Летописное повествование

о Малой России…)……………. 8

7. Головний убір дівчини-селянки. Центральні області України.

XVIII ст. За Рігельманом (Летописное повествование о Малой

России…)………………. 8

8. Головний убір заможної жінки — кораблик. Центральні області

України. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 14)…….. 9

9. Головний убір заможної дівчини — шапка. Центральні області

України. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 15)…….. 9

10. Народний традиційний одяг і головні убори селян Централь

ної Київщини. Перша половина XIX ст. Малюнок Д. П. Де-ляфліза ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. № 187 (Лаз. 15) 10

11. Народний традиційний одяг і головні убори селян південної

Київщини. Перша половина XIX ст. Малюнок Д. П. Деляфліза (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. 150, № 17)…..11

12. Народний традиційний одяг і головні убори селян Центральної

Київщини. XIX ст. Малюнок Д. П. Деляфліза (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. № 187 (Лаз. 15)…….. 12

13. Народний традиційний одяг і головні убори селян київ

ського Полісся. Перша половина XIX ст. Малюнок Д. П. Деляфліза (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. № 187 (Лаз. 15)………………..13

14. Народний традиційний одяг і головні убори селян центральної

Київщини. Перша половина XIX ст. Малюнок Д. П. Деляфліза (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. № 187 (Лаз. 15)……………….. 13

15. Головні убори населення центральних областей України. 1883 р.

XIX ст. Малюнок К. Маковського «Хресний хід на Україні» 14

16. Головні убори селян центральних областей України. XIX ст.

Гравюра з малюнка Г. Білашенка «Останній день весілля» («Нива», 1889, № 24)…………… 15

ИЦІЙНІ 17. Весільні головні убори молодих. Центральні області України,

вні убори XIX ст. Гравюра з малюнка М. Зінов’єва «Роздача короваю*

Інців («Нива», 1881, № 42)…………… 15

18. Головні убори весільчан. Східне Поділля. XIX ст. Гравюра з

малюнка С. Масловського «Весілля на Поділлі». («Tugodnik ilustrowany», 1882, № 319)………….16

19. Головні убори весільчан. Центральні області України. XIX ст.

Гравюра з малюнка І. Іжакевича «Зустріч зятя тещею». («Нива», 1898, № 5)……………..17

20. Головні убори гуцулів. 1942 р. Малюнок О. Куриласа «На Гу-

цульщині» (Національний музей у Львові)…….. 19

21. Головні убори весільчан. Центральні області України. Кінець

XIX ст. Малюнок А. Ждахи «Останні танці весільні» … 19

22. Солом’яний капелюх. Місто Калуш. Івано-Франківська область.

Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1385)…………. 20

23. Шапка-кучма. Буковина. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1293) . 20

24. Шапка «на завісах». Поділля. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва.

№ 1717)………………..20

25. Шаика-«копач». Лемківщина. Середина XIX ст. Малюнок

Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, Mb 1268) 20

26. Циліндрична шапка із смуха. Місто Долина Стрийського району

Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1319) …. 21

27. Циліндрична шапка із сукна. Село Нижнів Тлумацького району

Івано-Франківської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1670) . 21

28. Вовняна шапка «гамерка». Село Віднів Нестеровського району

Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1672)….. 21

29. Святковий дівочий головний убір. Місто Стрий Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ

АН України. Відділ мистецтва, № 1792)…….. 21

30. Спосіб пов’язування голови хусткою. Село Довге Теребовлян-ського району Тернопільської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

№ 1326)……………….. 22

31. Спосіб пов’язування голови хусткою. Місто Заліщики Терно

пільської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1896)…… 22

32. Спосіб пов’язування голови хусткою і наміткою. Село Трудове

Теребовлянського району, Тернопільської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1657)……………. 22

33. Спосіб ношення головного убору «півки». Село Тисів Долинсько-го району, Івано-Франківської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

Mb 1787)……………….. 22

34. Спосіб ношення головного убору — обруса. Село Шкло Яво-рівського району, Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

МЬ 1812)………………..23

35. Спосіб ношення хустки і намітки. Село Долина Теребовлянського району Тернопільської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

Mb 1372)……………….. 23

36. Спосіб пов’язування намітки. Село Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

Mb 1669)……………….. 23

37. Спосіб ношення намітки, шапки, хустки. Місто Стрий Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ

АН України. Відділ мистецтва, № 1794)…….. 23

38. Способи пов’язування голови наміткою, хусткою. Обряд — він-коплетини. Бойківщина. Перша половина XIX ст. Малюнок

О. Кульчицької (ІН АН України. Фонд графіки)……24

39. Одягання вінка на голову молодої. Бойківщина. Перша полови

на XX ст. Малюнок О. Кульчицької (ІН АН України. Фонд графіки)………………..25

40. Весільні головні убори. Черкаська область. Перша половина

XX ст. Малюнок І. Гончара………….27

41. Жінки в головних уборах — хустках, перемітках. Покуття.

Перша половина XX ст. Малюнок О. Кульчицької «Жіноча рада». (Національний музей у Львові)………28

42. Святкові головні убори. Вижницький район Чернівецької області. Початок XX ст. (Фототека ІН АН України) …. 29

43. Святкові головні убори. Рожнятівський район Івано-Франківської області. Початок XX ст. (Фототека ІН АН України) 31

44. Способи пов’язування голови однією і двома хустками. Київ

ське Полісся. Перша половина XX ст. Малюнок Ю. Павловича (Фототека ІМФЕ)…………….32

45. Способи пов’язування голови хустками. Середнє Подніпров’я. Початок XX ст. Малюнок Ю. Павловича (Фототека ІМФЕ) 33

46. Способи пов’язування голови хустками. Середнє Подніпров’я.

Початок XX ст. Малюнок Ю. Павловича (Фототека ІМФЕ) . . 34

47. Способи пов’язування голови хустками. Київщина, Черкащина.

Перша половина XX ст. Малюнок Ю. Павловича (Фототека ІМФЕ)………………..35

48. Головний убір цариці (реконструкція). Золото, бронза. IV ст.

до н. е. Чортомлик. Розкопки І. Є. Забєліиа (Державний Ермітаж) …….-,у………….40

49. Головний убір жінки (реконструкція). Золото. IV ст. до н. е.

Товста Могила. Розкопки Б. М. Мозолевського (Музей історичних коштовностей України)………….41

50. Головний убір жінки (реконструкція). Золото. IV ст. до н. е.

Курган поблизу села Новосілки Вінницької області. Розкопки А. Бидловського (Музей історичних коштовностей України) ………………..41

51. Чоловічі головні убори. XII—XIII ст. За В. ІІрохоровим 46

52. Чоловічі головні убори. XI—XIII ст. За В. Прохоровим . . 47

53. Головний убір князя. XI ст. З портрету сім’ї князя Святослава. Фрагмент (Изборник великого князя Святослава Ярославича.

1073 р. Пг„ 1880)……………. 48

54. Чоловіча шапка. XII ст. Зображення Бориса (Сказание о святых

Борисе и Глебе. Спб., 1860)…………. 48

55. Князівські головні убори. XI ст. Сім’я Святослава Ярославича

(Изборник великого князя Святослава Ярославича. 1073 г.) 49

56. Давньоруські чоловічі головні убори. Ілюстрація до Лаптєв-ського тому Никонівського літопису. За А. Арциховським (Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.,

1944)………………… 49

57. Чоловічі головні убори. З фресок Софії Київської. XI ст. … 51

58. Скоморохи. З фресок Софії Київської. XI ст…….. 51

59. Дівоча зачіска та обручеподібні головні убори. Київська Русь 53

60. Спосіб ношення обруса. Поєднання обруса і шапки. Київська

Русь…………………53

61. Спосіб ношення обруса. Поєднання обруса і шапки. Київська

Русь…………………53

62. Головні убори. Шапки князів, ковпаки міщан і селян XIV—

XVI ст. За В. Прохоровим і Б. Познанським……54

63. Чоловічі головні убори. Малюнок із Київської Псалтирі 54

64. Чоловічі головні убори. Західні області України. XVI—XVII ст.

ТРАДИЦІЙНІ Ікона Ф. Сеньковича «Воскресіння Лазаря» (Успенська церква

головні убори у Львові)……………….57

українців 65. Чоловічі головні убори. Західні області України. XVI—XVII ст.

Ікона Ф. Сеньковича «В’їзд в Єрусалим» (Первісний іконостас з Успенської церкви у Львові)…………59

66. Давньоруські головні убори знатних осіб. XVII ст. Ікона

Ф. Сеньковича «Зішестя в ад» (Успенська церква у Львові) 59

67. Способи пов’язання обруса та намітки. Початок XVII ст. Ікона

«Різдво Богородиці» (П’ятницька церква у Львові) …. 61

68. Жіночий головний убір — обрус. Дівочий головний убір — ві

нок — символ невинності. Початок XVII ст. Ікона «Введення у храм» (П’ятницька церква у Львові)……….63

69. Головні убори українських козаків XVI—XVII ст. За народними

картинами «Козак Мамай»………….66

70. Шапка виборного козака. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН

України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 6) . . 67

71. Шапка козака-підпомічника. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ

АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 7) 67

72. Українська народна картина «Козак-Мамай». Кінець XIX —

початок XX ст. (Державний музей українського образотворчого мистецтва. Київ)……………..68

73. Українська народна картина «Козак-Мамай». Кінець XIX ст.

(Одеський художній музей)………….69

74. Флейшер. «Максим Залізняк». 1853 р. (Державний музей етнографії. Санкт-Петербург)…………..70

75. Українська народна картина «Козак-Мамай». Друга половина

XIX ст. (Державний музей українського образотворчого мистецтва. Київ)……………..71

76. Шапка знатного українського шляхтича. XVIII ст. За Рігель-

маном (Летописное повествование о Малой России…) …. 72

77. Спосіб пов’язування намітки. XVII ст. Малюнок І. Паєвського

«Євдокія Журавка з дітьми». Фрагмент………73

78. Спосіб пов’язування намітки. Початок XVIII ст. Портрет Феодосії Палій з онуками……………73

79. Спосіб ношення обруса і жіночої шапки. Львів, 1700 р. Малюнок

Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1615) 74

80. Спосіб пов’язування намітки. Знатна українка. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII.

Од. зб. 185 м. Арк. 13)……………74

81. Шанка-кораблик міщанки. XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН

України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 19) 75

82. Селянська зачіска XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України.

Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 9)……75

83. Головні убори знатних жінок — кораблики з чотирма лопатями-

«ріжками». XVIII ст. За Шафонським (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. Од. зб. 185 м. Арк. 17)…..77

84. Очіпки тверді. Наддніпрянщина. Початок XX ст. (ІН АН

України. Фонд головних уборів)………..81

85. Конічні українські шапки із смуха. XIX ст. За Б. Познанським 85

86. Шапки з навушниками — малахай. XIX ст. За Б. Познанським 85 87—88. Шанка-клепаня. Село Ключів Великий Коломийського

району, Івано-Франківської області (МНАП. Львів)…..87

89. Шапка-кленаня. Село Раковець Богородчанського району Івано-

Франківської області. 1936 р. (Фототека ІН АН України) 87

90. Чоловіча висока смушева шапка і в’язана вовняна гамер-

ка. Способи пов’язування хусток. Селяни Нестеровського району Львівської області. Початок XX ст. (Фототека ІН АН України ) 88

91. Чоловічі шапки — кучма і клепаня. Місто Городенка Івано-

Франківської області. Початок XX ст. (Фототека ІН АН України) ………………..69

традиційні 92. Чоловіча шапка — шлик. Село Исіня Рахівського району, Заголовні убори карпатської області…………….91

українців 93. Шапка із сукна, оздоблена хутром — шо-помок. Західне Полісся. Початок XX ст……………..91

94. Шапка рогата або джумері. Гуцульщиаа. Початок XX ст. 91

95. Шапка-шлик. Гуцульщина. Початок XX ст…….. 91

96. Сукняні шапки: а — шоломок. Західне Полісся; б — рогатівка.

Західне і Центральне Полісся; в — повстяна шапка — йоломок. Східне Полісся……………..91

97. Циліндрична висока смушева шапка «на завісах» із синім сук

няним верхом, розрізом ззаду, стягнутим червоними стрічками. Поділля. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1716)…..92

98. Низька циліндрична хутряна шапка із синім сукняним верхом.

Місто Белз Сокальського району Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва. № 1260)……………. 93

99. Висока сива смушева шапка із суконним зеленим верхом і великим гудзиком — «таляром». Місто Львів. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва.

№ 1620)……………….. 93

100. Висока смушена шапка з розширеним верхом. Село Гошів До-линського району Івано-Франківської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

№ 1906)-…… 94

101. Низька циліндрична хутряна шапка із суконним зеленим вер

хом. Село Туринка Нестеровського району Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, №1816)………….95

102. Висока смушева циліндрична шапка із зеленим сукняним вер

хом. Село Яблунівка Бучацького району, Тернопільської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1380)………. 95

103. Типи солом’яних капелюхів. Західне Поділля. Початок XX ст.

За Ю. Гаєком………………96

104. Молоді хлопці в народному одязі. Село Тишківці Городенківсь-

кого району Івано-Франківської області. Початок XX ст. (Фототека ІН АН України. № 11272)………… 97

105. Солом’яний капелюх. Західне Поділля. Початок XX ст. . . . 98

106. Солом’яний капелюх. Західне Поділля. Початок XX ст….. 98

107. Солом’яний капелюх. Городенківський район Івано Франків-

ської області. Початок XX ст. Власність Г. Г. Вінтоняк 98

108. Солом’яний капелюх. Західне Поділля. Початок XX ст. . . . 99

109. Крисаня. Селище Верховина Івано-Франківської області . . 100

110. Картуз дитячий. Західне Полісся. Початок XX ст……100

111. Крисаня. Івано-Франківська область. Початок XX ст. (ІН АН

України. Фонд одягу)…………….100

112. Картузи, кепки. Полісся. Початок XX ст. За Ю. Павловичем. 100

113. Селяни в народному одязі із села Тишківці Городенківського

району Івано-Франківської області. Початок XX ст…..104

114. Уплітки. Компонент святкової дівочої зачіски. Гуцульщина. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу)……..105

115. Святкове убрання голови гуцулки. Початок XX ст. (Фототека

ІН АН України)……………..105

116—117. Святкова зачіска дівчини. Лемківщина. Початок XX ст. Реконструкція автора на основі польових матеріалів, зібраних у Тернопільській області, де лемки проживають з 1945 р. після виселення з Лемківщини…………106

118. Святковий дівочий головний убір. Наддніпрянщина. Малюнок

Т. Г. Шевченка «Катерина». Фрагмент……….107

119. Селяни в народному одязі. Село Лемеші Козелецького району

Чернігівської області. XX ст………….109

ТРАДИЦІЙНІ 120. Спосіб пов’язування голови дівчини хусткою. Стрийський район ГОЛОВНІ УБОРИ Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського

українців (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, JMo 1801)…….112

121. Спосіб пов’язування голови дівчини хусткою. Місто Стрий

Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1799)…… 112

122. Спосіб пов’язування голови дівчини хусткою. Полісся. Початок

XX ст. Реконструкція автора………….118

123. Бавниці — складова частина жіночого головного убору. Яво-

рівський район Львівської області. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП /64222. ЕП / 21765. ЕП /21768). 118

124. Складова частина жіночого головного убору — кибалка. Західне

Полісся. Початок XX ст……………119

125. Намітка, кибалка, хустка, пов’язана поверх кибалки. Початок

XX ст. Західне Полісся, Волинь………..119

126. М’який очіпок — збірник. Село Олексіївка Запорізької області.

Початок XX ст………………119

127. Процес виготовлення ажурного очіпка на кроснах. Місто Зба

раж Тернопільської області. 50-ті роки XX ст. (Архів С. Й. Сидорович. Власність О. Крип’якевич)………..120

128. Початок виготовлення ажурного очіпка на кроснах. Місто Збараж Тернопільської області. 50-ті роки Хх ст. (Архів

С. Й. Сидорович. Власність О. Крип’якевич)……..120

129. Фрагмент ажурного очіпка. Місто Збараж Тернопільської області. 50-ті роки XX ст. (Архів С. Й. Сидорович. Власність

О. Крип’якевич)……………..121

130. Очіпок; знятий з кросен. Місто Збараж Тернопільської області.

50-ті роки XX ст. (Архів С. Й.Сидорович. Власність О. Крип’якевич)………………….121

131. Кибалка з хусткою. Село Кримно Володимир-Волинського

району Волинської області. Кінець XIX ст. (ДМЕ. Фонд одягу. Колекція 2148-40)…………….. 122

132. Очіпки: а — Черкаська область; б — Полтавська область

(ІН АН України)……………. 122

133. Жіночі головні убори: а — бавниця, Львівська область; б —

перемітка. Місто Дрогобич (ІН АН України. Фонд одягу). 123

134. Жіночі головні убори: а — чіпець. Село Розтоки Закарпатської області; б — сорока. Село Старі Боровичі Чернігівської області.

(ІН АН України. Фонд одягу)………….123

135. Чепець. Село Ялинкувате Львівської області (ІН АН України,

Фонд одягу)………………125

136. Чепець. Сколівський район Львівської області (ІН АН України.

Фонд одягу)……………….125

137. Жіночий головний убір. Закарпатська область. Початок XX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу)………….125

138. Фрагмент жіночого головного убору. Закарпатська область. 126

139. Очіпки: а — Слобожанщина (Харків); б — Сумська область;

в — Східне Поділля. Кінець XIX ст………..127

140. Жіночі головні убори: а — очіпок. Семенівський район Черні

гівської області (МАП України, кв-270/77, о-2312) ; б — очіпок. Чорнобаївський район Черкаської області (МАП України кв-134/50, 0-1466); в — вінчальний вінок. Народицький район Житомирської області (МАП України, кв-134/50, 0-1466). Кінець XIX ст……………….127

141. Жіночі головні убори: а— «збірник» для волосся. Чорнобаїв

ський район Черкаської області (МАП України кв-486/41, нд-4727); б — очіпок. Чечельницький район (МАП України кв-134/450, 1464). Кінець XIX ст…………127

142. Хустки. Київська область. Друга половина XX ст. (ДМУНДМ). 129

143. Хустки. Яворівський район Львівської області. Кінець XIX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/71176; ЕП/21411). . . . 130

ТРАДИЦІЙНІ 144. Спосіб пов’язування хустки. Західні області України. Початок

ГОЛОВНІ УБОРИ XX ст…………………131

УКРАЇНЦІВ 145. Спосіб пов’язування хустки. Західне Поділля. Середина XX ст. 132

146. Спосіб пов’язування старовіцької хустки. Покуття. Початок

XX ст…………………133

147. Спосіб пов’язування хустки поверх бавниці. Яворівщина.

Початок XX ст. (Фототека 1Н АН України)…….133

148. Способи пов’язування голови однією, двома, трьома хустками.

Полісся. Початок XX ст. Реконструкція автора…….134

149. Жіночий головний убір неремітка. Покуття. Початок XX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/21635)………. 134

150. Спосіб пов’язування хустки. Східне Поділля. Початок XX ст.

(Фототека. ІН АН України)………….135

151. Дівчина у «пов’язці». Чернігівська область. Друга половина

XIX ст…………………135

152. Спосіб ношення хустки — «фацелик» і головного убору —

«плахтина». Лемківщина. Початок XX ст………136

153. Спосіб пов’язування намітки. Бойківщина. 40-ві роки XX ст. 137

154. Намітка серпанкова. Фрагмент. Бородянський район Київської

області. Початок XX ст. (ДМУНДМ)……….137

155. Спосіб пов’язування хустки і намітки. Полісся. Початок XX ст.

Реконструкція автора……………138

156. Спосіб пов’язування намітки. Місто Чортків Тернопільської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ

АН України. Відділ мистецтва, № 1302)……… 138

157. Жіночий головний убір —- «півка». Бойківщина. Кінець XIX ст.

За Ф. Вовком………………139

158. Спосіб поєднання хустки і півки. Бойківщина. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

№ 1384)……………….. 140

159. Спосіб пов’язування голови дівчини хусткою. Сокальсь-кий район Львівської області. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

№ 1261)………………. 141

160. Жіноча шапка. Львів. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1612)…..141

161. Головний убір жінки з околиць Львова. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

№ 1593)……………….. 142

162. Шапка міщанки з Дрогобича. Середина XIX ст. Малюнок

Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва, № 1327). 143

163. Головний убір львівської міщанки. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

1621)……………… 143

164. Головний убір молодої. Західне Поділля. Початок XX ст. . . . 145

165 Види вінків. Каркас-обруч для вінка із стрічками. Західне Полісся. Початок XX ст. Реконструкція автора…….155

166. Святковий головний убір дівчини. Західне Поділля. Початок

XX ст…………………156

167. Весільний головний убір молодої — кода. Буковина. Початок

XX ст. (МНАП)……………..157

168. Зачіска та головний убір молодої. Західне Поділля. Початок

XX ст. Реконструкція автора………….158

169. Весільний вінок. Гуцульщина. Початок XX ст…….159

170. Весільний вінок нареченої з околиць Львова. Середина XIX ст. Малюнок Ю. Глоговського (ЛНБ АН України. Відділ мистецтва,

№ 1551)………………..159

171. Весільний вінок. Полтавська область. Середина XX ст. . . . 163

172. Весільний вінок. Західне Поділля. Початок XX ст……163

173. Весільний головний убір. Західне Поділля. Початок XX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/22832)…….. 165

174. Весільний головний убір молодої. Гусятинський район Терно-

традиційні пільської області. Середина XIX ст. Малюнок У. Л. Рудницької

ГОЛОВНІ убори (Архів С. Й. Сидорович. Власність О. Крип’якевич) . 168

українців 175, Весільні головні убори: а — Західне Поділля; б — Лемківщи-

на. Початок XX ст. Реконструкція автора. Малюнок С. Б. Ярич 168

176. Весільні головні убори: а — Заставнівський район Чернівецької області; б — Бучацький район Тернопільської області. Початок

XX ст. Реконструкція автора. Малюнок С. Б. Ярич…..169

177. Послідовність накладання весільного головного убору. Село

Чернятин. Покуття. Початок XX ст. Реконстркція автора. Малюнок С. Б. Ярич……………..169

178. Весільний головний убір молодої. Місто Городок Львівської області. Початок XX ст. (ЛВ ІМФЕ. Фонд одягу. ЕП/22842) . . 171

179. Весільний головний убір молодої. Коломийський район Івано-

Франківської області. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/22783)…………….. 172

180. Весільні вінки. Південні області України. Початок XX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу)………. 172

181. Весільні головні убори молодих. Місто Городок Львівської області. Початок XX ст. (Фототека ІН АН України)……172

182. Весільні головні убори: а, б вінок зав’язка; в — головний

убір свахи. Західне Полісся; г вінок кружечок із стрічками-басанунками. Лемківщина. Початок XX ст. Реконструкція автора. Малюнок С. Б. Ярич…………173

183. Вінок-зав’язка. Центральне Полісся. Гравюра з малюнка

М. Зінов’єва («Нива», 1881, № 50)………..173

184. Весільний головний убір молодої. Село Ключів Великий Коло

мийського району Івано-Франківської області. Початок XX ст. (КМНМГ)……………….174

185. Весільний вінок молодої. Буковина. Початок XX ст…..174

186. Складова частина весільного головного убору молодої—чіль

це: а — селище Верховина Верховинського району Івано-Франківської області. XIX — початок XX ст.; 6, в — село Кра-сноїлів Верховинського району. Друга половина XX ст.; г — село Чернятин Городенківського району Івано-Франківської області XIX ст………………175

187. Весільний головний убір молодої. Покуття. Початок XX ст.

(ІН АН України)……………..178

188. Весільний головний убір молодої. Покуття. Початок XX ст.

(ІН АН України)……………..179

189. Весільний капелюх молодого. Покуття (ІН АН України. Фонд

одягу. ЕП/22842)…………….. 182

190. Весільний капелюх молодого. Село Заліщики Тернопільської

області. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/21516) 182

191. Весільний капелюх. Покуття. Початок XX ст. (ІН АН України.

Фонд одягу. № ЕН/21763)………….. 183

192. Весільні головні убори молодої і дружок. Буковина. Початок

XX ст. (Фототека ІН АН України)………..184

193. Весільні головні убори молодої і дружки. Західне Поділля.

20-ті роки XX ст. (Фототека ІМФЕ. Ф. 48-5. Од. зб. 57-а. Арк. 3). 185

194. Головні убори молодих і дружки. Село Вікно Буковини За-

ставнівського району Чернівецької області. Кінець XIX ст. (Чернівецький краєзнавчий музей)………..187

195. Весільні головні убори молодих, дружби і дружки. Село Вікно Буковини Заставнівського району Чернівецької області. Кінець

XIX ст. (Чернівецький краєзнавчий музей)……. 188

196. 197, 198. Весільні головні убори — косиці молодої і дружок.

Село Космач Косівського району, Івано-Франківської області. Друга половина XX ст…………..189—191

199. Весільні головні убори молодого і молодої. Знак — символ («щітка») на шапці молодого і на вінку-косицях молодої.

Село Космач. Друга половина XX ст……….192

ТРАДИЦІЙНІ 200. Весільні головні убори. Буковина. Середина XX ст…..192

головні убори 201. Весільний головний убір молодого. Покуття. Початок XX ст. 193 УКРАЇНЦІВ 202. Знак-символ на шапці молодого в перший день весілля —

трісунка. Гуцульщина. Середина XX ст. (КМНМГ)…..193

203. Знак-символ на весільному капелюсі молодого. Село Великий

Ключів Коломийського району Івано-Франківської області. Початок XX ст. Власність Г. Г. Вінтоняк………193

204. Весільні знаки на шапках. Д. П. Деляфліз. Весільний звичай се

лян Васильківського повіту Київської губернії. 1840-ві роки (ЦНБ АН України. Відділ рукописів. Ф. VIII. № 187 (Лаз. 15). 194

205. Весільні головні убори молодих. На шапці молодого знак-(«віночок») у вигляді розетки. Молоді з околиць Городенки (Гравюра з малюнка в журналі «Tugodnik ilustrowany»,

1844, № 989)………………. 195

206. Весільний головний убір молодої — вінок. На лацкані піджака

молодого відзнака-квітка. Село Троєщина Броварського району Київської області. Середина XX ст………..196

207. Весільні головні убори молодих. Село Космач Івано-Франків

ської області. У молодої вінок-косиці і «щітка», у молодого — шапка («джумері») і знак-символ («щітка»)……..197

208. Обряд покривання молодої хусткою. Східне Поділля. Початок

1900-х років. Малюнок А. Ждахи «Молоду покривають….. 199

209. Міщанська родина. Селище Сосниця Чернігівської області. Початок XX ст……………….210

210. Сучасна родина в народному святковому убранні. Львів. 90-ті

роки XX ст……….. 211

211. Оздоблення весільного капелюха пір’ям, квітами, бісерними

стрічками. Покуття. Початок XX ст………..212

212. Оздоблення святкового капелюха стрічкою, пір’ям, квітами,

вовняними китицями. Снятинський район Івано-Франківської області. Кінець XIX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/21497)………………. 213

213. Оздоблення святкового капелюха бісером. Борщівський район

Тернопільської області. Кінець XIX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/72713)…………….. 213

214. Оздоблення вінка квітами, намистинами. Фрагмент. Буковина.

Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу)…….214

215. Трісунка — атрибут-символ оздоблення весільного капелюха. Гуцульщина. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу). 214

216. Оздоблення тулії святкового капелюха бісером. Фрагмент. Борщівський район Тернопільської області. Кінець XIX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу ЕП/72713)…….. 215

217. Оздоблення вінка тасьмою, герданами, бісером. Фрагмент.

Буковина. Друга половина XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу)………………… 215

218. Оздоблення перемітки. Покуття. Кінець XIX ст. (ІН АН України. Фонд одягу)…………….216

219. Старовіцька хустка. Покуття. Початок XX ст…….217

220. Оздоблення хустки вишивкою. Фрагмент. Яворівський район

Львівської області. Початок XIX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/71164)……………..217

221. Оздоблення хусток. Вишивка, тороки, китиці. Яворівщина. Початок XIX ст. (ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/75210, 70931). 218

222. Оздоблення хустки. Вишивка. Яворівщина. Початок XX ст.

(ІН АН України. Фонд одягу. ЕП/71176. Фрагмент)…..219

223. Оздоблення хусток вишивкою і китицями. Полісся. Початок

XX ст. Фрагмент……………..219

224. Оздоблення весільного вінка молодої бісером. Гуцульщина. Початок XX ст. (ІН АН України)………….220

225. Стрічки до святкового і весільного вінка. Фрагмент. Початок

XX ст. (ІН АН України)……………220

традиційні 226. Жіночий одяг. Волинське Полісся. Початок XX ст. (ІН АН Ук-

головні убори раїни. Фонд одягу)…………….221

українців 227. Очіпок у поєднанні з іншими компонентами убрання. Середнє

Подніпров’я. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу). 221

228. Очіпок у поєднанні з іншими компонентами убрання. Централь

ні області України. Початок XX ст. (ІН АН України. Фонд одягу)…………………222

229. Крисаня в поєднанні з іншими компонентами вбрання. Гуцульщина. Початок XX ст. (ІН АН України. Експозиція) …. 222

230. Хустка в поєднанні з іншими компонентами вбрання. 90-ті роки

XX ст. Західні області України…….. … 223

Зміст

Вступ

I. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ГОЛОВНИХ УБОРІВ

Найдавніші головні убори. Роль функцій у їх формуванн Головні убори населення періоду Княжої доби Народні головні убори козацьких часів

II. ТРАДИЦІЙНІ ГОЛОВНІ УБОРИ УКРАЇНЦІВ ПЕРІОДУ КАПІТАЛІЗМУ

Загальні риси та регіональні відмінності

Чоловічі зачіски і головні убори

Головні убори міщан

Зачіски і головні убори дівчат

Зачіски

Зачіски і головні убори дівчат-міщанок Жіночі зачіски і головні убори Зачіски Головні убори

Плотові та рушникові головні убори

III. ТРАДИЦІЙНІ ГОЛОВНІ УБОРИ УКРАЇНЦІВ

У НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ ТА ОБРЯДАХ.

СИМВОЛИ І АТРИБУТИ

Волосся у народних звичаях та обрядах

Дитяче волосся у народних звичаях та обрядах

Дівоче волосся у народних звичаях та обрядах

Жіноче волосся у народних звичаях та обрядах

Волосся у весільних обрядах

Вінок як головний убір, символ і оберег

Знакова система весільних головних уборів

Атрибути і символи головних уборів нареченої, дружки

Атрибути і символи головного убору нареченого

Головні убори в обряді «покривання голови»

Семантика головних уборів в елементах весільної, поховальної та іншої обрядовості

IV. РОЛЬ ФУНКЦІЙ

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО ЕСТЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАДИЦІЙНИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ УКРАЇНЦІВ Висновки

Список ілюстрацій

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Стельмащук Галина Григорівна

Відповідальний редактор Ю. Г. ГОШКО

Київ, видавництво «Наукова думка»

Оформлення художників І. Г. ДИННИКА,

B. М. ДОЗОРЦЯ

Художній редактор

C. П. КВІТКА Технічні редактори І. М. ЛУКАШЕНКО,

Т. С. БЕРЕЗЯК Коректори

Л. П. РЯБЦЕВА,

Л. Г. БУЗІАШВІЛІ

Подано до складання 14.04.92. Піди, до друку 12.02.93.

Формат 60Х90/іб- Папір крейдяний. Гари, бодоні. Офс. друк. Ум. фарбо-відб. 58,94. Ум. друк. арк. 15D. Обл.-вид. арк. 16,56. Зам. 1—4336.

Видавництво «Наукова думка».

252601 Київ 4, вул. Терещенківська, 3.

Головне підприємство РВО «Поліграфкнита»,

252057, Київ 57, вул. Довженка, 3.

Стельмащук Г. Г.

С79 Традиційні головні убори українців / АН України. Інститут народознавства.— К.: Наук, думка, 1993.— 240 с. (в опр.)

У монографії вперше розглянуто процес розвитку головних уборів та зачісок, що побутували на території України з найдавніших часів до початку XX ст. Детально схарактеризовано всі види і форми головних уборів різних соціальних груп населення. Висвітлюються загальні риси та регіональні відмінності головних уборів. Показано роль атрибутів, символів, знаків у головних уборах, особливо обрядових.

Для істориків, етнографів, мистецтвознавців, художників, викладачів та студентів, усіх зацікавлених матеріальною і духовною культурою українського народу.

„ 0505000000 151 С-94-92

ББК 63.5(4УКР)

221-93