Вражає вміння майстрів перетворити буденне зображення трав, квітів на поетичну алегорію. Мотив «дерева-квітки>> сприймається як узагальнений образ природи, людського щастя, радості життя. В цьому виявляються глибокий внутрішній зміст народного мистецтва, його синкретичність. Характерно, що найбільш давні образні структури (дерево життя, вазон з квіткою, берегиня), як і символіка червоного кольору, збереглися в полтавських рушниках. Мажорний, оптимістичний характер їх орнаментації, оригінальність, декоративність складають особливий рушниковий полтавський рослинний стиль. Він свідчить про зв’язки зі стилем барокко XVII— XVIII ст., яскраво виявленим в інших галузях художньої культури.

Неодмінний атрибут народних свят і обрядів, рушники, крім декоративності, конденсували в собі велике образно-символічне навантаження. їх застосовують в сучасних радянських святах та ритуалах, в оформленні громадських і обрядових приміщень.

Враховуючи якісно нову функцію рушників, майстри сучасних художніх промислів творчо розвивають традиційну орнаментацію, збагачують новими мотивами, народженими радянською дійсністю, інтерпретуючи її як символ трудової творчої діяльності людини. Рушники несуть не тільки емоційний заряд, вони наповнені громадським звучанням.

Вивчення вишивки Полтавщини в усьому комплексі її проблем є важливим як в плані подальшого розвитку художніх промислів, так і розробки проблематики майбутніх досліджень народного мистецтва України в цілому.

1. Лиштва.4. Довбанка

5. Солов’їні вічка

6. Ляхівка.

7. Ляхівка з настилом.

8. Прутик з настилом.

щі * іж ініш^шнвніИі’В …..

P.SilJ

: • i*j

КІІЙ

Р. Прутик одинарний.15. Змережування «прутик».

16—17. Верхоплут.

18. Зерновий вивід.

19. Шов «позад голки».

20. Ланцюжок.

21. Кривулька.

22. Штапівка.

23. Змережування «зубці».

24. Змережування плахтовим швом.

25. Змережування «черв’ ячок».

26. Змережування «городки».

27. Змережування «ретязь».

28. Занизування.

29. Стеблова гладь.

ЗО. Коса гладь.

31. Колоскова гладь.

32. Рушниковий шов.


33. Тамбурний шов.


34. Рушникові заповнення.

35. Рушникові заповнення.


36. Рушникові заповнення.

37. Напівхрестик.

38. Хрестик подвійний.

39. Полтавська гладь.

40. Художня гладь.

Полтавська народна вишивка, 1983