13.. .ФЬб:Ь2 — продовження все тієї ж «гри з вогнем». 14.Cd2—сЗ ;ФЬ2—аЗ 15.Ke4:f6+ g7:f6 або 15…C:f6 16.C:f6 gf 17.Фе4 f5 18.Ф1і4 ;із сильною атакою у білих. 16.Kf3—g5!! h7—h6. На 16…fg вирішує

17.Ch7 + ! Kp:.h7 18.ФЬ5 + Kpg8 19.ФЬ8Х.

17.Ф61—h5 Kpg8—g7 18.Tel—еЗ! Усі на штурм! 18…ФаЗ—с5 19.Cc3:f6 + . Не єдиний, але, на наш погляд, найсправедливіший ;шлях до перемоги. Чорні здалися. Після 19…C:f6 20.Ке6+ гине головний винуватець розгрому чорних.

Кузьмичов—Матвієк, Рига, 1972 рік.

1.е2—е4 с7—с5 2.с2—сЗ d7—d5 3.e4:d5 Ф68:d5 4,d2—d4 e7—e5? Слід було грати 4…Kf6 з приблизно однаковими шансами. 5.d4:e5 ;Фб5:е5+ б.СсІ—еЗ Kg8—f6 7.Kgl—f3 Фе5—c7; погано 7…Ф65 через

8.Kbd2, і після 9.Сс4 ферзь знову попадає під удари легких фігур.

8.КЫ—аЗ! КЬ8—d7? Треба було грати 8…а6 або 8…Cd7, відбиваючи черговий напад легких фігур білих. 9.КаЗ—Ь5. Знову чорні не

15

можуть подбати про розвиток фігур, бо під ударом ферзь. (Діаграма 18.)

9….Фс7—Ь6. На 9…ФЬ8 дуже сильна відповідь 10.g3 з наступним ll.Cf4. ІО.СеЗ—f4 Та8—Ь8 11.КЬ5—с7 + ! Звичайно, можна було б просто виграти якість, але білі справедливо прагнуть у цій позиції більшого. 11…Кре8—d8 12.Kf3—g5 ФЬ6:Ь2 13.Kg5:f7 + ;Kpd8—е7 14.Ф61—d6 + , і через продовження 14…Kp:f7 15.Феб + ;Kpg6 16.Cd3+ Kph5 17.ФИЗХ чорні здалися.

Ритов—Скуя, Рига, 1971 рік.

1.е2—е4 d7—d5 2.е4—d5 <bd8:d5. Популярніше 2…Kf6, уникаючи раннього виводу ферзя. З.КЫ—сЗ Ф65—а5 4.d2—d4 е7—е5 — ризикований хід. 5.Kgl—f3 e5:d4 6.Ф61—е2+ Cf8—е7 7.Kf3:d4 с7—сб

8.Сс1—f4 КЬ8—аб 9.0—0—0.

Білі значно випередили супротивника у розвитку. Чорним надалі так і не вдається налагодити взаємодію фігур. 9…Сс8—d7 Ю.КрсІ—Ы 0—0—0 11.Фе2—с4! g7—g5 12.СЇ4—g3 Kg8—h6. Усі ;фігури чорних займають невдалі позиції. 13.Kd4—ЬЗ! — початок рішучого наступу. 13…Фа5—Ь4. Не можна було 13…ФЇ5 через

14. Ф:аб) Ьа 15.С:абХ, а на хід 13…ФЬ6 відповідь 14,Kd5! ФЬ4

15. Ф:дб! Ьа 16.С:а6+ ФЬ7 17.Ке7Х.

Т4.КсЗ—d5! Cd7—еб. На 14…Ф:с4 білі оголошують мат: 15.К:е7. (Діаграма 19.) 1б.Фс4:сб + П Чорні здалися, бо після 15…Ьс

16. С:а6+ Kpd7 вони одержують мат: 17.Kf6x.

З наведених прикладів видно, що раннє виведення ферзя рідко закінчується його загибеллю. Найсильніша фігура досить рухлива, ;щоб уникнути нападу, та й свої фігури можуть прийти Їй на допомогу. Помилковість необгрунтованих ферзевих прогулянок, як ви ;вже впевнилися, в іншому: порушується планомірний розвиток фігур. Супротивник отримує перевагу.

4. ; ; ;Гонитва за придбанням матеріальної переваги. «Пішакоїдство»

Спочатку прокоментуємо цей розділ кількома партіями. Андерсен—Шалоп, Берлін, 1864 рік.

1.е2—е4 е7—е5 2.f2—f4 d7—d5 3.Kgl—f3 d5:e4 4.Kf3:e5 Cf8-d6

5. СИ—c4 Cd6:e5 6.f4:e5 Ф68—d4?—помилка! Правильно було б

6…Кеб, розвиваючи фігури. 7.Ф61—е2 Фб4:е5. (Діаграма 20.)

8.d2—d4! — відкриваючи лінії для атаки й водночас, або, як кажуть, із темпом, уводячи фігури в гру. 8…Фе5:б4? Другого пішака не треба було брати. 9.КЬ1—сЗ Kg8—Ї6 Ю.СсІ—еЗ Ф64—d8 ;11.0—0.

У чорних на два пішаки більше, але в цій позиції вони не мають значення. Білі закінчили розвиток фігур і готові до наступу. Партія заверціується блискавично: 11…Ь7—Ь6. На 11…0—0 непри-

16

ДІАГРАМА 20

ємна відповідь 12.Cg5 Kbd7 13.К:е4 з наступним зруйнуванням позиції рокіровки: 13…Те8 14.C:f6 K:f6 15.K:f6+ gf 16.Tad I!

12.Ce3—c5 Kb8—d7 13.Фе2:е4 +!! Чорні здалися (13…K:e4 /l4.C:f7X).

Шияновський—Гуфельд. Москва, 1968 рік.

1.є2—е4 с7—с5 2.Kgl—f3 d7—d6 3.d2—d4 c5:d4 4.KJ3:d4 Kb8—c6 5×2—c4 Kg8—f6 6.КЫ—c3 Kc6:d4 7,Odl:d4 g7—g6 8×4—c5? Передчасна активність. Треба було грати 8.СеЗ або 8.Cg5. 8…Cf8—g7

9.Cfl—Ь5+ Cc8—d7 10.c5:d6 0—0! Отже, білі виграли пішака, але відстали у розвитку. Крім того, їхні фігури розміщені невдало, а ;король ще не зробив рокіровки. 11×4—е5? Cd7:b5 12.КсЗ:Ь5 ;I<f6—d7! 13.f2—f4 Ф68—a5+ 14,Kb5—c3 e7:d6 15.Ф64:66. (Діаграма 21.) 15…Kd7:e5! Покарання за «пішакоїдство»! Центр білих руйнується, і фігури чорних мають безпосередній доступ до короля ;супротивника. 16.f4:e5 Cg7:e5 17.Ф66—d3 Та8—d8 18.Ф63—f3. Не ;рятувало й 18.Фс2 Cd4 19.Cd2 Tfe8+ 20.Kpdl СеЗ.

18…Ce5—d4! 19.g2—g3 Tf8—x8+ 20.Kpel—fl Cd4:c3 21.b2:c3 Фа5—b5+ 22.Kpfl—f2 Td8—d3 23.ФІЗ—f6 Te8—e2 + ! Білі здалися. ;На 24.Крх2 буде 24…Td6+ з виграшем ферзя.

Шлехтер—Леонгардт, Карлсбад, 1911 рік.

I.d2—d4 d7—d5 2.Kgl—ІЗ c7—c5 З.СсІ—f4 Фб8—Ь6?! — сумнівна гонитва за пішаком уже з перших ходів. 4.d4:c5 ФЬ6:Ь2

5.Cf4—е5 ФЬ2—Ь4+ 6.КЫ—сЗ е7—еб 7.Таї—Ы ФЬ4:с5. І знову суперник, який захопився гонитвою за матеріальною перевагою, ;безнадійно відстав у розвитку.

8.КсЗ—Ь5 КЬ8—аб 9×2—еЗ \7—f6. Не годиться 9…Kf6 Ю.Се2 Се7? ll.Cd4 Фсб 12.Ке5, і чорні втрачають ферзя. Ю.Се5—d4

17

Фс5—е7 11.КЬ5:а7. Врешті чорні залишилися ні з чим: у них на пішака менше й гірша позиція, що одразу ж використовує супротивник. 11…Ка6—с5 12.Ка7:с8 Та8:с8 13.СИ—Ь5+ Кре8—Ї7 14.0—0 ;Фе7—с7 15. с2—с4!, не даючи чорним перепочинку. 15…d5:c4

16.СЬ5:с4 Kg8—е7. (Діаграма 22.)

17.КГЗ—е5 + Н — вирішальний удар. 17…f6:e5. Програє 17…Kpg8

18.Kd3! K:d3 19.С:е6Х і 17…Кре8 18.СЬ5+ Кеб 19.ФЬ5+ g6 20.K:g6.

18.Ф61—ІЗ+ Kpf7—g6 або 18…Kpe8 19.C:c5 Ф:с5 20. C:e6 з невідпорною загрозою 21.ФЇ7 + .

19.Cd4:c5 Фс7:с5 20.Сс4:еб Ы—h5 21.Се6—f7+, і чорні здалися. Наступний приклад показує, що інколи навіть перевага на три ;пішаки не буде достатньою компенсацією за відставання у розвитку.

Басман—Стін, Гастінгс, 1973—1974 роки.

1.е2—е4 с7—с5 2,Kgl—f3 d7—d6 З.СП—e2 КЬ8—сб — неточність. Треба було одразу грати 3…Kf6. Після 4.КсЗ можливе продовження 4…Кеб 5.d4 ed 6.K:d4, переходячи до звичайних дебютних варіантів. Добре й 4…е5. А на 4×3 слід грати 4…Kbd7 (4…К:е4Р?

5. Фа4 + ) 5.Фс2 Фс7 із приблизно однаковими шансами. Тепер же ;білим вдається створити вигідні для себе ускладнення.

4×2—сЗ Kg8—Г6 5.d2—d4 c5:d4. Буде помилкою 5…К:е4? через

6. d5 і 7.Фа4+ із втратою фігури.

6.c3:d4 Kf6:e4?! Обережніше 6…g6. ; ; ;7.d4—d5 Ф68—a5 +

8.КЫ—сЗ! Kd5:c3 9.Ь2:сЗ Кеб—e5 10.Kf3:e5 Фа5:сЗ+ ll.Ccl—d2 ФсЗ:е5 12.0—0 ®e5:d5. (Діаграма 23.)

Підсумуємо цей дебютний бій. Чорні мають на три(!) пішаки більше, але через відставання у розвитку їхню позицію важко за-

18

хищати. ІЗ.Таї—Ы е7—еб. Ходом 13…аб чорні перешкоджали шахові на Ь5, але ще більше відставали у розвитку. 14.СП—Ь5 + Сс8—d7 15.Cb5:d7 + Kpe8:d7 Іб.ФбІ—а4 + Kpd7—d8 17.ТЫ—b5 ;<£d5—c6. He можна було 17…0:d2 через 18.Т:Ь7 і 19.Ф67Х.

18.ТП— cl Феб—аб 19.ТЬ5—а5 Фаб—d3 20.Cd2—еЗ d6-d5 21.Та5:а7, прориваючи ферзевий фланг. 21…Та8:а7 22.Фа5:а7 ;Cf8—аЗ 23.Фа7—Ь8+ Kpd8—е7 24.СеЗ—g5-H, перетинаючи королю шлях до втечі. 24…Ї7—f6 25.ФЬ8:Ь7+ Кре7—d6 2б.ФЬ7—с7Х.