ДОБУВАННЯ КОНЦЕНТРОВАНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ

Для проведення деяких цікавих дослідів необхідна міцна азотна кислота. Таку кислоту можна добути в лабораторії з нітрату натрію і концентрованої сірчаної кислоти.

Складіть прилад, як показано на мал. 18.

Замість реторти іноді беруть круглодонну колбу. її слід закрити пробкою, зробленою з азбестової маси (вологої). Пробку старанно заливають менделєєвською замазкою, щоб вона не пропускала газів.

Нітрату натрію й концентрованої сірчаної кислоти для реакції беруть стільки, щоб утворилося ЗО г азотної кислоти. Сірчаної кислоти треба брати на ЗО—40% більше від теоретично обчисленої кількості, вважаючи, що в умовах експерименту утворюється гідросульфат натрію:

NaN03 + H2S04 = HN03 -f NaHS04.

ке

Нагрійте реторту (колбу) на піщаній бані або на азбестованій сітці спочатку трохи, а потім сильніше. У приймачі збирається майже безбарвна рідина — концентрована азотна кислота. Приймач весь час охолоджуйте, вмістивши його в кристалізатор з холодною водою.

РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ

За інтенсивністю забарвлення речовин можна дістати початкове уявлення про розміри молекул.

1. Зважте 0,25 г перманганату калію. Розчиніть його у 250 мл дистильованої води. Зверніть увагу на інтенсивне рожеве забарвлення розчину. Концентрація солей невелика — близько 0,001 г/’мл. За допомогою градуйованої піпетки (або бюретки) наберіть 1 мл виготовленого розчину, вилийте його у мірну колбу на 500 мл і додайте дистильованої води, довівши об’єм до 500 мл. Концентрація солі становитиме 0,000002 г/мл. Обчисліть, яка кількість солі буде в 1 мм3. І в цьому об’ємі розчину колір речовин добре помітний, отже, в ньому знаходиться велика кількість молекул перманганату калію. Маса цих молекул, як випливає з розрахунків, 0,000000002 г. Наведена спроба і дає певні уявлення про розміри молекул перманганату калію та ще менших частинок — іонів MnOif, які обумовлюють забарвлення розчину.

За цією методикою дослідіть, яка кількість дихромату калію К2СГ2О7, роданіду заліза (III) Fe(SCN)3, органічного барвника метиленового блакитного дає помітне забарвлення водного розчину, і зробіть висновки про розміри молекул зазначених речовин.

2. Чимало катіонів різних металів (літію Li+, натрію Na+, калію К+, стронцію Sr2+ та ін.) інтенсивно забарвлює полум’я пальника навіть при введенні дуже малих кількостей речовин.

Зважте на аналітичних терезах (з точністю до 0,0001 г) невелику скляну паличку, нагрійте її в полум’ї, охолодіть і знову зважте. Зміни в її вазі непомітно. Але полум’я пальника інтен-сивно-аабарвлювалося сполуками натрію, які є в склі. Зрозуміло, що для забарвлення полум’я потрібна дуже велика кількість іонів натрію. їх маса менша за 0,0001 г.