ДОСЛІДИ І СПРОБИ

З підручників вам відомо, які явища належать до фізичних, а які — до хімічних. А що таке фізико-хімічні перетворення? У чому основне завдання фізичної хімії — важливої галузі сучасної хімічної науки? До фізико-хімічних належать явища, які можна віднести як до фізичних, так і до хімічних, наприклад, розчинення, адсорбція, перехід речовини з однієї кристалічної форми в іншу без зміни складу та будови її молекул тощо. Фізична хімія вивчає будову речовини, закономірності перебігу хімічних процесів, розчинення, каталіз, перетворення різних видів енергії в хімічну й навпаки та ін. .

Хімічні процеси відбуваються з перетворенням одних речовин в інші. Вам також відомо, що реакції бувають різних типів. Та чи не найцікавішими з них є реакції окислення — відновлення, які завжди супроводжуються зміною ступеня окислення елементів (елемента). У розчинах вони досить часто відбуваються із змінами кольору. Особливо це стосується перетворень з участю солей хрому (III) і хрому (VI), марганцю (VI) і марганцю (VII), солей ванадію з різним ступенем окислення та деяких інших елементів.

Цікаво також спостерігати за перебігом реакцій з участю азотної і сірчаної кислот як окисників.

Інтенсивно реакції окислення відбуваються як спалах, горіння, вибух. Особливо поширені реакції горіння, де окислювачами є кисень або кисневі сполуки. Проте відомо багато випадків безкисне-вого горіння.

Спершу ознайомимося з дослідами, які показують зв’язок між фізичними і хімічними перетвореннями. Для їх проведення не потрібні складна апаратура та важкодоступні реактиви. Технічна складність від досліду до досліду зростає. Відповідно зростає і необхідність уважнішого ставлення до техніки безпеки. Потім у дослідах, спробах і спостереженнях розглянемо процеси, під час яких відбуваються хімічні реакції різних типів.