ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Хто з вчених-філософів і в якому творі уперше висловив думку, що хімічні перетворення зумовлюються особливим типом руху матерії?

2. Ф. Енгельс писав, що нова епоха в хімії починається з атомістики, й назвав «батьком сучасної хімії» Д. Дальтона. Але насправді першим сформулював основні положення атомно-молекулярного вчення російський учений. Назвіть його.

3. Кому належить перше філософське визначення хімії як науки?

4. Кому належать слова: «Закони зовнішнього світу, природи, що поділяються на механічні і хімічні (це дуже важливо) є основи доцільної діяльності людини»?

5. Назвіть працю В. І. Леніна, з якої взято ці слова: «…хімічні виробництва мають надзвичайно важливе значення, як такі, що виготовляють допоміжні матеріали для великої машинної індустрії, тобто предмети продуктивного (а не особистого) споживання».

6. За виробництвом яких хімічних продуктів СРСР займає перше місце в світі?

7. Чому можна вважати, що СРСР — велика «хімічна держава»?

8. Кого в Росії у XVII—XVIII столітті називали алхімістами?

9. Назвіть працю, яку можна вважати хімічною енциклопедією XVIII століття, та її автора.

10. Хто вперше почав проводити практичні заняття під час вивчення хімії?

58

11. Яку «хімічну» поему написав М. В. Ломоносов?

12. Що, за словами Д. І. Менделєєва, принесло йому визнання?

13. Який видатний російський хімік другої половини XIX століття після своєї подорожі за кордон зазначив, що усі погляди з хімії, зустрінуті ним за кордоном, не були для нього незвичайними?

14. Чи бував Д. І. Менделєєв на Україні?

15. Коли і де відбувся Перший міжнародний з’їзд хіміків? Хто на ньому представляв Росію?

16. Коли виникло наукове товариство російських хіміків?

17. Як називається наукове товариство радянських хіміків?

18. Коли відбулися перший і десятий (ювілейний) Менделє-євські з’їзди?

19. Назвіть першого російського хіміка-жінку.

20. Про кого з видатних російських хіміків А. Гофман, видатний німецький хімік, сказав, що навіть за один синтез аніліну його ім’я слід записати золотими літерамуи в історію хімії?

21. Скільки видань «Основ хімії» вийшло за життя Д. І. Менделєєва?

22. Який видатний російський хімік усунув уявні суперечності між гідратною теорією Д. І. Менделєєва і теорією електролітичної дисоціації С. Арреніуса?

23. Який відомий російський революціонер і здібний винахідник був страчений царськими катами за співучасть в убивстві Олександра II?

24. Хто і коли вперше запропонував електронну теорію окислювально-відновних процесів?

25. У якій країні було вперше здійснено промисловий синтез каучуку?

26. Який російський вчений і революціонер, перебуваючи в ув’язненні, теоретично передбачив існування благородних газів, складну будову атома, можливість його розкладу тощо?

27. Який видатний радянський хімік одержав Нобелівську премію за дослідження у галузі механізму хімічних реакцій?

28. Хто з видатних радянських хіміків-органіків особливо багато зробив для розвитку «третьої хімії»?

29. Кому належить висловлення: «Електрон є так само невичерпний як і атом, природа безконечна…»?

30. Чи відповідає первинне значення терміна «атом» сучасному рівню хімічної науки?

31. Який відомий радянський хімік написав книжку «Цар-голод» (1883 р.) про економіку в царській Росії?

32. Хто з видатних російських хіміків (згодом радянський академік), що працював у Петербурзькому університеті, був продовжувачем досліджень Д. І. Менделєєва з теорії розчинів?

33. Який іноземний хімік добре відомий своїми працями в га

59

лузі теорії хімічного зв’язку та як автор оригінального підручника з хімії?

Який американський хімік-органік уславився синтезами складних органічних сполук?

34. У літературі часто порівнюють число Авогадро з кількістю волосинок на головах людей усієї земної кулі. Вважаючи, що населення земної кулі становить 4 млрд. чоловік, а на голові людини — 40 000 волосинок, підрахуйте, чи справедливе це порівняння.

35. Уявімо, що моль водню виходить з якогось отвору так, що молекули можна полічити. Скільки часу треба було б лічити їх населенню земної кулі, якщо за секунду кожна людина лічила б одну молекулу?

36. Скільки грамів важить 1 моль електронів?

37. Коли б ми помітили всі молекули води, які є в склянці (200 мл), і перемішали цю воду з усією водою земної кулі, а потім набрали де завгодно склянку води, то в ній було б близько 1000 мічених молекул. Як перевірити це твердження?

38. Складіть загальну формулу для визначення процентного вмісту олова в бронзі (олов’яній) за такими даними: а — наважка бронзи, V0 — об’єм водню, витісненого оловом (за н. у.).

39. Обчисліть, скільки приблизно споживають кисню щодоби всі люди нашої планети, якщо доросла людина видихає 660 л оксиду вуглецю (IV). Приймемо, що населення Землі становить 4 млрд. чоловік.

40. Поясніть наведені формули: (КаСГ)°; ТЮо,7-і,з-

41. Скільки відомо різновидів атомів хімічних елементів?

42. Скільки передбачається хімічних елементів у 8-му періоді періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва?

43. Від чого найчастіше утворюються назви хімічних елементів? —

44. Назви яких елементів мають російське походження?

45. Чи правильне твердження, що неорганічних сполук у багато разів менше, ніж органічних?

46. Хто автор сучасного хімічного алфавіту?

47. Як використовуватиметься в майбутньому водневий «лід»?

48. Яких хімічних елементів в космосі найбільше?

49. Які види зв’язку можна передбачати у водневих сполуках, виходячи з електронної будови атома водню?

50. Які сполуки водню — найенергійніші відновники?

51. Де використовується гелійове повітря?

52. Який метал є сировиною для добування термоядерного палива?

53. Відомий хімік Джозеф Прістлі писав, що кисень не розчиняється у воді. Чи так це?

54. Який елемент називали колись «вогняним повітрям»?

55. Що таке «вуглецевий годинник»?

56. Чи існують різні види атомів кисню?

57. Яка галузь промисловості використовує тепер більше половини всього добутого кисню?

58. Скільки різновидів води за складом можна передбачити?

59. Який азот називають зв’язаним?

60. Яку речовину називали колись «окисленою водою»?

61. Чи застосовується кисень як вибухова речовина?

62. Що таке біле золото?

63. Скільки відомо рідких оксидів?

64. Чи багато є неорганічних сполук вуглецю?

65. Чим пояснюється, що графіт, подібно до металів, проводить електричний струм?

66. Як найпростіше відрізнити вуглецеві мінерали від кремнієвих?

67. Що таке Алмазний фонд СРСР?

68. Назвіть елемент, назву якому дав хлопчик.

69. Хто і який неметал назвав всюдисущим?

70. Чому є хлорна вода, бромна вода, йодна вода, а фторної води немає?

71. Який елемент є основою неживої природи?

72. Чи правильне твердження: «Плавикова кислота — сильна кислота, бо вона розчиняє навіть скло»?

73. Чи зустрічається сірчана кислота як природний продукт?

74. Яку сполуку можна назвати основою основ хімічної промисловості?

75. Що ви знаєте про рубінові Кремлівські зірки?

76. Як застосовуються самоцвіти в техніці?

77. Чи можливий метал, який за нормальних умов буде газом?

78. У перекладі з латинської мови назва одного з елементів — темно-червоний. Який це елемент?

79. Який дуже поширений дешевий метал входить до складу дорогоцінних каменів: рубіну, сапфіру?

80. Який метал можна назвати будівельним?

81. Які коштовні прикраси не рекомендується довго зберігати, не одягаючи їх?

82. Метал червоних вогнів, автоматики та телевізорів… Який це метал?

83. Який метал М. Г. Чернишевський назвав «металом соціалізму»?

84. Який метал скорочував життя мешканцям стародавнього Риму?

85. Олово — причина загибелі експедиції Роберта Скотта (1912 р.). Чому?

86. Який метал необхідний для надання листю рослин зеленого кольору?

87. Яка органічна речовина оптично прозоріша, ніж віконне скло?

88. Як провести хромування без електроліту?

89. Що таке конкреції?

90. Чи є в природі чисте залізо?

91. Яку речовину можна назвати «неорганічним сахарином»?

92. Що таке булат? Хто відкрив таємницю його виготовлення?

93. Що таке кристал Чернова?

94. Чи можливе добування заліза без домен?

95. Я кі метали називають побратимами заліза? Для чого їх використовують у промисловості?

96. Який дорогоцінний метал колись зневажливо називали «сріблечком»?

97. Чому вислів «інертні гази» тепер втратив своє початкове значення?

98. Які з актиноїдів використовують як атомне паливо?

99. Що таке «чорне золото»?

100. Які основні природні джерела органічної сировини?

101. Яку сполуку можна назвати органічною платиною?

102. Чи’ може бути каучук кристалічним?

103. Що таке неорганічний каучук?

104. Чи відомі неорганічні полімери?

105. Яка вода буває «твердою» за кімнатної температури?

106. Чи багато води у водяному газі?

107. Чому персидський цар Кір, який жив більше двох тисяч; років тому, під час походів пив воду із срібної посудини?

108. В якій воді розчиняється золото?

109. За який елемент у вигляді простої речовини то платять дорожче, ніж за золото, то навпаки, платять за те, щоб позбутися його?

110. Що таке надважка вода?

111. Стародавня легенда розповідає, що цариця Клеопатра виграла оригінальне парі, з’ївши «сніданок», який коштував. 100 000 систерцій (дуже велика сума). Що з’їла вигадлива цариця?

112. У медицині соляну кислоту часто називають Acidum mu-riaticum (кислота мурія). Так пишуть і в рецептах. Що означає слово «мурій»?

113. Чи «хворіють» метали на епідемічні хвороби?

114. Який метал «кричить»?

115. Які речовини можна вважати «паливом» для нашого організму?

116. Що таке кисневі танки?

117. Який дорогоцінний метал «боїться» отрути?

118. Чи бггато золота в сусальному золоті?

119. Що було б, якби азот став більш активним елементом?

120. Чи може горіти вода?

121. В. Інбер писала, що подібно до того, як кисень і азот, сполучаючись, утворюють повітря, необхідне для життя, так само думки і почуття утворюють повітря, що ним дихає поезія. У чому помилка поетеси?

В9

122. Які електронейтральні «електрони» широко використовуються в промисловості?

123. Який льон не горить?

124. Чому річковий пісок і дорогоцінний камінь аметист — родичі?

125. Від чого залежить колір золотого піску?

126. Лантаноїди — близнюки чи родичі?

127. Назвіть ліки, що використовуються як вибухова речовина.

128. Чи багато сірки в сірчаному ефірі?

129. Чи можна зварити мило із свічки?

130. Для чого використовують «сльози дерева»?

131. В якому одязі можна загоряти?

132. Якими солями органічних кислот можна вмиватися як ■милом?

133. Яке взуття не можна виготовити без сірки?

134. Чи можна добувати тканини з води, повітря та вугілля?

135. На якій підставі можна передбачати збільшення різних типів атомів?

136. Що таке «кисневий лід»?

137. Як довести, що до складу оксиду вуглецю (IV) входить

вуглець?

138. Яку сполуку металів людина одержала вперше, хоч і не знала її складу?

139. Чи завжди полімери є високомолекулярними речовинами?

140. Чи можна провести вулканізацію каучуку за допомогою фізичних агентів?

141. Я кій знахідці в теслярській шухлядці дуже зрадів Робін-зон Крузо, герой роману Даніеля Дефо?

142. Які є види водню?

143. Яку довжину мала б «нитка» з атомів водню, кількість яких відповідає числу Авогадро? (Радіус атома водню за Н. Бором дорівнює 0,53 А).

144. Обчисліть, якого об’єму потрібно взяти круглодонну колбу, щоб, використовуючи її як форму, дістати з колодію водневу кульку і підняти за її допомогою предмет масою 5 г?

145. Який закон можна сформулювати ще й так: 1 м3 будь-якого газу або суміші газів має за нормальних Умов однакове число молекул газу?

146. Який тиск міг би виникнути, якщо піддати воду електролізу в герметично закритій посудині, повністю заповненій водою? Вважайте, що відхилень від закону Бойля — Маріотта при цьому не буде.

147. Скільки повітря використав легковий автомобіль, який подолав шлях 1200 км, витративши по 12 кг пального на кожні 100 км. Для простоти обчислення припустіть, що паливом є ізооктан.

148. Який спирт не горить?

149. Чи є абсолютно чисті речовини?

150. Чи є солодкі солі?

151. Як невдачливий алхімік спалив чимало дрібних алмазів?

152. Що таке сапфірові вуса та для чого їх застосовують?

153. Де в природі є кришталеві льохи?

154. Які заячі вуха мають унікальну цінність?

155. Якому з хімічних елементів у середні віки було дано 60 позначень?

156. Яка назва більше відповідає властивостям елемента: фтор чи флюор?

157. Один хімік запропонував змінити назву елемента «водень» на кисень, а назву «кисень» на водень. З яких міркувань пін виходив і чи мав при цьому рацію?

158. Яку помилку допустив Д. І. Менделєєв, працюючи над варіантами періодичної системи?

159. Який закон його автор висловив у такій образній формі:

«Природа надала хімічній сполуці постійного складу і цим

поставила її в особливе становище порівняно з сумішшю. Від одного полюса Землі до другого сполуки мають однаковий склад і однакові властивості. Немає ніякої різниці між оксидом заліза південної півкулі і північної. Малахіт із Сибіру має такий самий склад, як і малахіт із Іспанії. В усьому світі тільки одна кіновар»?

Щоб дати відповідь на запитання або розв’язати завдання, слід звернутися до довідників, підручників, науково-популярної та іншої літератури. У цій книжці дано лише короткі відповіді, пояснення, схематичне розв’язання завдань.

Після деяких з них в квадратних дужках наведено порядковий номер джерела за списком наведеної в книжці літератури, де ці питання висвітлюються детальніше.