КИСЕНЬ З ПЕРМАНГАНАТУ КАЛІЮ ТА ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ

Під час нагрівання сухого перманганату калію утворюється кисень. Цю реакцію використовують для його добування. Проте реакція має певні недоліки, оскільки разом з киснем утворюється діоксид марганцю Мп02 у вигляді пилу. Крім того, важко регулювати струмінь газу. Краще регулюється струмінь кисню під час окислення на холоді пероксиду водню перманганатом калію в кислому середовищі.

Налийте в колбу Вюрца 3—5%-ного розчину пероксиду водню і 15%-ного розчину сірчаної кислоти. ,

Через закріплену в шийці колби крапельну лійку добавляйте до пероксиду водню 10%-ного розчину перманганату калію.

Реакція відбувається за рівнянням:

2КМп04 + 5Н,О2 + 3H2S04 = 2MnS04 +г K2S04 + 50, +

+ 8Н20.

ЗМІНА ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ II ПРОВЕДЕННЯ

Вплив температури, концентрації і каталізатора на швидкість хімічної реакції можна простежити на прикладі такої реакції окислення-відновлення:

2КІ + Н,0, -і,- H2S04 = І2 + K2S04 + 2Н,0.

Йод забарвлює воду в жовтий колір. Отже, добре видно, як він виділяється. Крім того, йод дає інтенсивне синє забарвлення з крохмальним клейстером.

Приготуйте 2 л розчину такого складу: рівні об’єми 0,2 н розчину йодиду калію і розведеної сірчаної кислоти (1 : 100). Окремо приготуйте 50 мл 0,03%-ного розчину пероксиду водню і 25 мл крохмального клейстеру.

В один стакан налийте 500 мл розчину йодиду калію із сірчаною кислотою, в другий — 250 мл цього самого розчину та 250 мл дистильованої води. У другому стакані концентрація реагуючих

34

речовин буде вдвічі меншою. Добавте в обидва стакани по 5 мл крохмального клейстеру і одночасно по 10 мл розведеного розчину пероксиду водню. Синє забарвлення в першому стакані з’являється значно швидше, бо концентрація реагуючих речовин в ньому більша.

Налийте в перший і другий стакани однакову кількість розчину йодиду калію із сірчаною кислотою та по 250 мл дистильованої води. У перший стакан добавте холодної води, в другий — нагрітої до кипіння. Отже, розчини в стаканах мають однакову концентрацію, але різну температуру. Добавте до розчинів одночасно по 10 мл пероксиду водню. Жовтий колір (йод) у другому стакані з’являється одразу, у першому — тільки через деякий час.

В обидва стакани налийте по 500 мл розчину йодиду калію із сірчаною кислотою та по 5 мл крохмального клейстеру. Добавте в перший з них на кінчику шпателя каталізатора (мідний, купорос). Одночасно долийте в обидва стакани по 10 мл розчину пероксиду водню. У першому розчині синє забарвлення з’являється одразу, у другому — тільки через деякий час.