КРИСТАЛИ ПІД МІКРОСКОПОМ

Дуже цікаво розглядати кристали за допомогою мікроскопа.. Спроби проводять на предметних стеклах. Заздалегідь їх промивають теплим мильним розчином, дистильованою водою і висушують. Нанесіть скляним капіляром на предметне скла краплину насиченого розчину алюмо-калієвого галуну. Спостерігайте ріст кристалів октаедричиої форми. Повторіть дослід з насиченим розчином хромо-калієвого галуну. Порівняйте форму кристалів.

Змішайте на предметному склі розведені (0,1 н) розчини хлориду кальцію і сірчаної кислоти. Утвориться важкорозчинна сіль CaS04-2H20, кристали якої мають форму голок.

Змішайте на предметному склі розведені розчини нітрату свинцю й сірчаної кислоти. Утвориться нерозчинний осад сульфату свинцю. Кристали речовини мають форму шестикутничків і голок.

Спробуйте дослідити форму кристалів деяких інших солей самостійно.