ЯК ЗАБАРВИТИ ПОЛУМ’Я?

Полум’я спиртівки можна забарвити в різні кольори, використавши хлориди різних металів. Наприклад, NaCl дає жовте забарвлення, КС1 — фіолетове, SrCb — карміново-червоне, ВаС12 — жовто-зелене, СиС12 — синє, СиСІ — зелене.

Приготуйте розчини названих солей. З алюмінієвого дроту виготовте 6 невеликих петель. Вмочивши петлі по черзі в розчини солей, вводьте їх у полум’я спиртівки. Перед кожною новою спробою старанно обрізуйте гнотик спиртівки.

ХТО СПРИТНІШИЙ: ВОДЕНЬ, КИСЕНЬ ЧИ АЗОТ?

З курсу фізики ви знаєте, що молекули різних речовин рухаються досить швидко. Особливо молекули газів. Щоб довести це,

проведіть цікаву спробу, яку називають в хімії «водневий фонтан». Зберіть прилад, як показано на мал. 7. Налийте в банку А підфарбованої води. Закрийте її щільно пробкою з двома трубками. Для герметичності пробку залийте парафіном (можна використати менделєєвську замазку).

Циліндр Б (з невипаленої глини) накрийте хімічним стаканом В і пропускайте в нього водень з апарата Кіп-па. (Для добування водню використайте сірчану кислоту (d=l,4) і цинк). Водень, утворений в апараті Кіппа, слід висушити, пропустивши його через промивну склянку з концентрованою сірчаною кислотою.

При пропусканні досить швидкого Мал. 7. Водневий «фонтан» струменя водню Через 2—3 хв з банки

14

А починає «бити фонтан». Швидкість руху молекул водню приблизно в 4 рази більша, ніж швидкість молекул азоту й кисню, з яких переважно й складається повітря. Тому молекул водню потрапляє в банку А більше, ніж з неї виходить молекул азоту й кисню. Отже, в банці тиск більший від атмосферного. Сила фонтану поступово зменшується. Коли тиск водню під стаканом В і в банці А стає однаковим, фонтан перестає працювати. Коли припинити пропускання водню та зняти стакан 5, водень з банки А виходитиме швидше, ніж у нього надходитимуть молекули газів повітря. У банці А тиск стає меншим від атмосферного. Внаслідок цього в банку А заходить повітря, про що свідчать бульбашки газу.

Цей дослід добре унаочнює положення молекулярно-кінетичної теорії газів. Пригадайте ці положення і поясніть явище, яке спостерігатиметься при пропусканні в стакан В швидкого струменя природного газу.