ЧУДОВА ГАМА КОЛЬОРІВ

Найбільшу і найкрасивішу гаму кольорів серед хімічних елементів мають сполуки ванадію. Тому елемент і названо на честь міфологічної скандінавської богині краси Ванадіс. У сполуках ванадій проявляє ступінь окислення +2, +3, +4 і +5. Внаслідок зміни ступеня окислення ванадію змінюється і колір.

Проробіть одну з реакцій відновлення ванадію у найвищому ступені окислення +5 до ступеня окислення +2. На 1—2 г мета-ванадату амонію NH4VO3 подійте 5—6 мл концентрованої соляної кислоти, в яку вкинуто 10—15 гранул цинку. За цих умов відбуватиметься відновлення ванадію (V) воднем у момент його виділення. Водень у такому стані — один з найсильніших відновників. Реакція відновлення ванадію (V) проходить різні стадії, про що свідчить зміна кольору розчину. Розчин спочатку має жовтий колір (від наявності іона VO+, потім — синій, характерний для сполук ванадію (IV), далі зелений, характерний для сполук ванадію (III) і нарешті — фіолетовий, характерний для сполук ванадію (II). Іноді під час реакції при сильному підкисленні випадає червоний оксид ванадію V2O5.

Схематично відновлення відбувається за стадіями: