ЧУТЛИВА РЕАКЦІЯ НА ІОН МІДІ Сц2+

Одна з найбільш чутливих реакцій на іон міді Си2+ — реакція утворення комплексного іону [Cu(NH3)4]2+, який надає водному розчину характерного блакитно-синього кольору. Особливо інтенсивний колір утворюється при використанні для реакції нітрату міді (II). Дещо блідіше забарвлення утворюється з розчином сульфату міді.

До дистильованої води в стакані (250 мл) добавте піпеткою 1 мл 10%-ного розчину нітрату міді (II). Утвориться практично безбарвний розчин. Потім влийте розчину аміаку (порціями по 1 мл). Утвориться забарвлений розчин аміакату міді. Спочатку з’являється каламуть (основна сіль міді). Згодом вона розчиняється з утворенням комплексу:

CuS04 + 6Ш4ОН — [Cu(NH3)4](OH)2 + (NH4)2SOt + 4H20

або в іонному вигляді:

Cu2+ -f 4NH, = [Сії (NH3)4]2+.

Механізм цієї реакції можна спрощено тлумачити як витіснення з комплексної солі молекул води молекулами аміаку, тобто:

[Cu(H20)4]2+ + 4NH3 = [Cu(NH3)4]2+ + 4Н20.

Такий підхід дає змогу проводити аналогії між аквокомплек-сами, тобто сполуками, в яких у комплексному іоні зв’язана вода, і аміакатами (зв’язаний аміак).