ШВИДКЕ «ПРОЯВЛЕННЯ» КОЛЬОРОВОГО НЕГАТИВУ

На фільтрувальному папері за допомогою безбарвних розчинів солей важких металів зробіть малюнок або напишіть речення. Для цього можна взяти солі такого складу: ZnSC>4, FeCl3, CuS04, Pb(CH3COO)2) CdCl2, SbCl3.

Коли малюнок висохне, його не буде видно. Щоб проявити малюнок, внесіть папір у банку, заповнену сірководнем. Сірководень має неприємний запах, тому його треба зберігати в банці з пришліфованою пробкою. Солі, якими зроблено напис, реагують із сірководнем, утворюючи забарвлені нерозчинні сульфіди:

ZnS04 + H2S = ZnS +. H2S04,

Білий осад

2FeCl3 -f 3H2S = 2FeS + S + 6HC1,

Чорний осад

CuS04 + H2s = CuS + H2S04,

Чорний осад

Pb(CH3COO)2 + H2S = PbS + 2CH3COOH,

Чорний осад

CdCl2 + H2S = CdS + 2HC1,

Оранжевий осад

2SbCl3 + 3H2S e= Sb2S3 + 6HC1.

Червоний осад

Написи, зроблені солями цинку, заліза й міді можна також «проявити» розчином жовтої кров’яної солі K4[Fe(CN)e], використавши пульверизатор з грушею. У результаті взаємодії роз-

чинів цих солей з розчином жовтої кров’яної солі утворюються забарвлені комплексні солі:

2ZnS04 + K4[Fe(CN)6] = Zn2[Fe(CN)6] + 2K2S04>

Білий осад

4FeCl3 + 3KJFe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6] 4- 12KC1,

Синій осад

2CuS04 + K4[Fe(CN)6].= Cu2[Fe(CN)6] + 2K2S04.

Бурий осад

Малюнок, зроблений розчинами солей міді і кобальту, можна також «проявити», зануривши папір у банку з аміаком. У результаті реакцій утворюються розчинні у воді забарвлені комплексні сполуки:

CuS04 + 4NH3 = [Cu(NH3)4]S04,

Речовина синього кольору

СоС12 + 6NH3 = [Co(NH3i6]Cl2.

Речовина брудно-жовтого кольору

Забарвлення розчинів зумовлюються комплексними іонами, зазначеними у квадратних дужках.