Биология

Словник основних понять вступ ТВАРИНИ — це клітиннії е/каріутлічі організми. найзагальнкииїли особпивостягли яких е аупе- ратрсфнс живлення й рухливоїі спосіблтитптя (локомоція). ПТЄРОТРОФНЕ ЖИВЛЕННЯ — це процес надходження в організм готовая органічних речовин, які використовуються в кхості джерела поживних речовим і енергії, необхідних для життєдіяльності. ЛОКОМОЦІЯ ТВАРИН — сукупність ситииьигрулів, зо допомогою яко* тварини пере»лїц)\сть- а> …

Continue reading Словник основних понять В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

І Занапастиш и природу не можна. Можна лише загинут и разом Із нею. Ж.Ч. Кусто Узагальнення теми «Організми і середовище існування» ОРГАНІЗМИ — це відкриті живі системи з клітин, які здатні пристосовува- тися та самостійно існувати в певному середовищі існування. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Надорганізмові рівні ЖИТТЯ Популяції« види Екосистеми Біосфера 0 р г Середовища …

Continue reading ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

§62. ОХОРОНА ПРИРОДИ З Основні поняття: ОХОРОНА ПРИРОДИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ Пригадайте! Що таке антропічний чинник? Пам’ятайте Якщо льодовіріник Веству- да (1) чи деревій голий (2) або будь-який інший вид зникнуть, на Землі одним видох стане менше. Усе. більше нічого не трапиться. Але кожний вид живих істот вплетений у не- повторну сітку життя …

Continue reading ОХОРОНА ПРИРОДИ. ЧЕРВОНА КНИГА В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Не роби Іншим того, чого не бажаєш собі. Комфучій §61. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ Основне поняття: АНТРОПІЧНІ ЧИННИКИ Що таке екологічні чинники? Пригадайте! Поміркуйте «Ми не отримали Землю а спадок aid батьків. ми в.іяли ії в борг у наших дітей!* — такий девіз екологічної ор- ганізації «Грінпіс*. Поясніть цей вираз. ЗМІСТ ■Z …

Continue reading ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Озеро утворює невеликий замкнений світ, де на повну потужність розгортаються всі життєві події. СФарбс §60. ОРГАНІЗМИ Й ЕКОСИСТЕМИ Основне поняття: ЕКОСИСТЕМА Пригадайте! Що таке популяції, біотичні чинники, екосистема? Поміркуйте «Галява скраю переходить в куп’я та очере- ти. а в одному місці в яро-зелену драговину — то береги лісового о.гера. що утворилося з лісового струмка. Струмок …

Continue reading ОРГАНІЗМИ Й ЕКОСИСТЕМИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Як рослини, так І тварини бувають тісно пов’язані сіткою складних відносин. і ЧДсрвЛі §59. ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Основне поняття: БІОТИЧНІ ЧИННИКИ Пригадайте! Що таке абіотичні чинники? І Поміркуйте І Ця історія вже є широковідомою. І Якось до Ч. Дарвіна прийшли сусі- I дп-селяни й запитали: *Кажуть. І що Ви. великий учений, знаєте І …

Continue reading ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Різноманітність умов Існування нашоїЗемлі не поступається різноманітності самих організмів. Дитячо емциклолеАтіг §58. ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Основні поняття: АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ Пригадайте! Що таке екологічні чинники? Поміркуйте На ілюстрації перед Вами вид організмів, відкритий у 20Н році. Ця істота знайдена в печері на глибині 980 м у західній частині Хорватії. У неї відсутні очі, покриви …

Continue reading ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Між організмами то навколишнім середовищем Існують тісні взаємовідносини, взаємозалежності та взаємовпливи, які забезпечують їхню єдність. Закон єдності аргоніхлу 6 середовища Які особливості популяцій як надор- ганізмових біосистем? На рівні організму впорядкованість живої природи аж ніяк не завер- шується. Першим типом надорганізмовнх біологічних систем є популя- ція, яку називають найменшою структурною одиницею виду та елемен- тарною …

Continue reading ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Природний довір використовує все, що під рукою, для створення пристосованості організмів. Д.Дьюсбері §56. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН Основне поняття: СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН Пригадайте! Що таке індивідуальна, репродуктивна та соціальна поведінка? Поміркуйте Яку спрямованість мають зображені на ілюстраціях форми поведінки шимпанзе? зміст Які стратеги поведінки тварин? Тварини мають велику кількість різноманітних поведінкових ре- акцій, спрямованих на забезпечення …

Continue reading ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

§55. ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН Територія для тварин — це ділянка, яку потрібно охороняти. ГЛабп та територізльність? Поміркуйте Перед Вами слід бурого ведмедя на кордоні його володінь, залишений ним для інших ко- солапых. Як Вн думаете, яку інформацію з цих слів «зчитують» ведмеді і яке значення вона для них має? ЗМІСТ 6т. 226. Слід ведмедят бурою …

Continue reading ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу