лингвистика

А АБІБАС, -а, ч., знев. Фірма Асіісіаз. Що ти вихваляєшся своєю курточкою ? Абібас поганий. АБЗАЦ, присудк. сл. 1. Кінець. Це повний абзац, тут більше нічого не зробиш. 2. виг. Уживається для означення сильного враження — як позитивного (захоплення), так і негативного (розчарування, незадоволення). Ти бачив, яку тачилу прикупив Саньок? Це просто абзац. АБІТУРА, -и, …

Continue reading Словник сучасного українського сленгу (Абібас — Блатняк)

Лексичний склад словника До реєстру словника включено: 1. Емоційно-експресивну лексику сучасної усної розмовної мови. 2. Різноманітні жаргони, лексикон яких розширив своє функціонування і влився до загального розмовного мовлення. Жаргонізми у словнику подаються з функціональною приміткою — жаргонним маркером — для характеристики сфери побутування даного слова, а також для вказівки на походження. 3. Фразеологічні звороти, а …

Continue reading Словник сучасного українського сленгу 4

виразити себе. Мова дуже чітко усвідомлюється і використовується як засіб самоствердження. Крім того, посилюються волюнтативні ін-тенції: не тільки повідомити, а й виявити власний мовний характер та вплинути на співбесідника. Мова усвідомлено та неусвідомлєно стає знаряддям впливу в процесі комунікаційного акту й посилює емотивні, прагматичні та волюнтативні інтенції людини Тож з метою «оживлення» текстів, зокрема тих, …

Continue reading Словник сучасного українського сленгу 3

Перша інформація про арготичний словник з’являється в «Ис-тории славного вора, разбойника и бьівшего московского сьпци-ка Ваньки Каина… писанная им самим при Балтийском порте в 1764 году». Але найбільше поширення в російській мові мало умовно-професійне арго корпоративних груп ремісників та торгівців. Найбільш відомі серед них офені Володимирської губернії, історія яких розпочалась у XV ст. і тривала …

Continue reading Словник сучасного українського сленгу 2

Харків «ФОЛІО» 2006 УДК 8Г276.2 БоК 81 УКР С48 Упорядник Т. М. Кондратюк Художники — оформлювані Б. П. Бублик, С.І.Правдюк © Т. М. Кондратюк, упорядкування, 2006 © Б. П. Бублик, С.І.Правдюк, художнє оформлення, 2006 І8ВИ 966-03-3268-8 СЛОВО ДО ЧИТАЧА У відомій п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло» головний герой нарахував 33 синоніми слова «говорити». Якщо подивитись …

Continue reading Словник сучасного українського сленгу

Додаток 7 ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ аварійний — безаварійний адресний — безадресний активність — пасйвність, бездіяльність барвистий — безбарвний білий — чорний близько — далеко бородатий — безбородий боязкий — смілйвий будувати — руйнувати великий — малйй, незначнйй r ! „ верткий — спокіинии весело — невесело вивозити — ввозити, привозити випереджати — відставати відвертий — …

Continue reading Додаток 7 ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ, Українська мова 5 клас, Єрмоленко, Сичова

Додаток 5 З ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА багаття «вогнище», [багач] «смолисте дерево для підпалу»; р. [багатье] «вогонь»; псл. bag- «горіти, тліти»; — споріднене з двн. bacchan, bahhan «пекти», дангл. Ьасап «пекти», гр. «смажу, печу»; індоєвропейським *bhog- «пекти». грудень «останній місяць року; [листопад]», старе грудень «одинадцятий, пізніше дванадцятий місяць року» (XV ст.); р. [грудень] «листопад», бр. грудзень «грудень», …

Continue reading Додаток 5 З ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА, Українська мова 5 клас, Єрмоленко, Сичова

Додаток З ЗІ СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ Абонемент, -а, ч. (фр. abonnement). Право користуватися чим-небудь, за плату чи безплатно (телефоном, поштовою скринькою, книжками з бібліотеки тощо) протягом певного часу. Я маю бібліотечний абонемент. АвантіЬра, -и, ж. (фр. aventure — пригода). Ризиковані дія, справа, розраховані на випадковий успіх. Подорож була справжньою авантюрою. Бароко, невідм., с. (італ. Ьагоссо …

Continue reading Додаток З, Українська мова 5 клас, Єрмоленко, Сичова

ДОДАТКИ Додаток 1 З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА агентство, -а бадьорість, -рості, ор. -рістю бджола, -й, мн. бджоли, бджіл г бездоріжжя, -я богатир, -я, ор. -ем, кл. -йрю, мн. -і, -їв, д. -ям (велетень) брошура, -и ведмідь, -медя, ор. -медем вибирати(ся), -аю(ся), -аєш(ся) виїзний від’їжджати, -аю, -аєш г вісник, -а гігантський голуб’я, -яти, ор. -ям, мн. -ята …

Continue reading ДОДАТКИ, Українська мова 5 клас, Єрмоленко, Сичова

§77 Ділові папери. Написання листів. Адреса Пригадаймо! Ділові папери — це тексти, написані офіційно-діловим стилем. їх використовують у державних установах для офіційного спілкування. Діловим паперам властиве таке мовне оформлення: усталені звороти, прості й складні речення з однотипними частинами. Ділові папери мають чітко визначеного адресата. Закон, заява, довідка, автобіографія, характеристика, наказ, діловий лист — це жанри …

Continue reading Ділові папери. Написання листів, Українська мова 5 клас, Єрмоленко, Сичова