лингвистика

-нш, -нців даргйнський, -а, -е дарівщина, -и дарма, присл дармо, присл. дармовйй, -а, -є даровизна, -и даровйй, -а, -є дати, дам, дасй, дасть, дамо, дасте, дадуть, мин. дав, дала Даугавпілс, -а даугавпілський, -а, -е дах, -у, м (на) даху і дасі, мн -й, -ів // фарбувати дахи, але два дахи даховйй, -а, -є даючй, дієприсл. …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, дат-дом

гаряче і гаряче, присл.— рос. горячо гаряченький, -а, -е — рос. горяченький гарячйтися, -чуся, -чйшся, -чйть-ся, -чимбся, -читёся, -чаться гарячковий, -а, -е гасйти, гашу, гасиш гаснйк, -а і гасник, -а гастрономія, -і, ор -єю гасячи, дієприсл. гателйти, -лю, -лйш, -лить, -лимб, -лите, -лять гатйти, гачу, гатиш — рос. га-тйть, гачу, гатйшь гатячи, дієприсл. гашений, -а, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, гар-дам

вішка, -и, д і ж. -ці, мн. -шкй, -шок // позначати вішками; але дві вішки віщовий, -а, -є і віщовий, -а, -е — рос. вещевой віщун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів віястий, -а, -е в’їздити, в’їжджу, в’їздиш, нак~ в’їздь і уїздити, док. (часто їздячи, уторувати: в’їздити дорогу) ^ в’їздйти, в’їжджу, в’їздиш, в’їздить, в’їздимо, в’їздите, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, віш-гар

ВІД вичерпність, -Н0СТІ, ор. -ністю вишенька, -и, д. і м. -ці, мн. -пьки, -ньок і -еньки, -еньок // зацвіли вйшенькй, але три вишеньки — рос. мн. вишенки, -нок вишиваний, -а, -е вишиванка, *и, д. і м. -ці, р. мн. -нок вишивнйй, -а, -є вишнйк, -у і вйшник, -у вйшня, -і, ор -ею, мн. -шні, -шень …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, від-віш

Вашингтон, -а (міста) і -у (штат) вашингтонський, -а, *е вбирнйй, -а, -ё вбраний, -а, -е t убраний — рос. убранный вбрання і вбрання, р. мн. вбрань і убрання вверху і уверху, присл. ввесь див весь ввйшки і увйшки, присл. ввібраний, -а, -е і увібраний ввібрати, вберу, вбереш, вбере, вберемо, вберете, вберуть і увібрати ввігнутий і …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, ваш-вич

безобразний, -а, -е (позбавлений образності) безоглядний, -а, -е безперестанку, присл. безперестану, присл. безперестань, присл. безпомилковий, -а, -е безприйменниковий, >а, -е безпрйкладний, -а, -е безпринцйпний, -а, -е безпрйстрасний, -а, -е — рос. беспристрастный безприсудковий, -а, -е без просипу безрозмірний, -а, -е — рос безразмерный безсмак, -у безсполучниковий, -а, -е безстічний, -а, -е безстроковий, -а, -е безтямний, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, без-вен

С.І.Головащук Складні випадки наголошення словник-довідник київ «ЛИБІДЬ» 1995 ББК 81.2 УКР-4 Г61 Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва ваборонено Рецензенти: д-ри філол. наук Af. А. Жовтобрюх, М. М. Пилинський Головна редакція літератури з українознавства та соцюгуманітарних наук Головний редактор М. С. Тимошик Редактор В. В. Мусієнко Рекомендовано Міністерством освіти України для використання у навчальному …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, а-без