Литература

Биография Карамзина Николая, известного русского историографа, поэта и писателя, ведет свое начало из города Симбирска, где будущий историк родился в роду капитана в отставке Михаила Егоровича Карамзина. В детстве, как это было принято во многих дворянских семьях, получил образование на дому. В юности уехал обучатся в Москву, в пансион профессора Московского университета Шадена. Его отец, …

Continue reading Карамзин Николай — биография

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (Олександр Іванович Кандиба) 5 грудня 1878 — 22 липня 1944 З журбою радість обнялась… В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. І з дивним ранком ніч злилась, І як мені розняти їх?! В обіймах з радістю журба. Одна летить, друга спиня… І йде між ними боротьба, І дужчий хто — не знаю я.. …

Continue reading ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

МИКОЛА ВОРОНИЙ 24 листопада 1871 — 7 червня 1938 Наша нація, наш народ український уві- йде в ряди справді культурних народів, нехай сей народ буде високо моральний, гуманний благородний і духовно-красивий. Микола Вороний Всю діяльність письменника пронизува- ла одна благородна ідея: включити укра- їнську культуру в орбіту світового культур- ного процесу. Григорій Вервес, літературознавець Миколу …

Continue reading МИКОЛА ВОРОНИЙ «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ Читацький путівник Навчальні цілі теми «Образне слово поетичного модернізму» Знання: сутність естетичних поглядів Лесі Українки, М. Вороного, Олександра Олеся на шляхи розвитку української літератури; особливості втілення сти- льових рис модернізму в їхній творчості. Уміння: пояснювати смислову й настроєву значущість зорових, звукових, так- тильних образів у виучуваних творах; проводити аналогії між поезією …

Continue reading ЛЕСЯ УКРАЇНКА «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО 16 липня 1880 — 6 березня 1951 …Я взяв неіснуючу людину, окремі риси якої я зустрічав у живих людей. Ввів її у коло своїх почуттів та думок і змусив увійти з цими висновками в реальне, дійсне життя. Володимир Винниченко Ви маєте найкращого читача, якого можна мати, — молодь! Кого у нас читають? Винниченка. …

Continue reading ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК 14 травня 1871 — 07 грудня 1936 Я писав тому, щоб струни душі нашого селянина так кріпко настроїти і натягнути, щоб з того вийшла музика Бетховена. Василь Стефаник Його новели — як найкращі народні піс- ні, в яких нема риторики, ані сентимен- тальності, а тільки наочне, голе, просте, не підфарбоване життя, дуже часто …

Continue reading ВАСИЛЬ СТЕФАНИК «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА 27 листопада 1863 — 21 березня 1942 Відбір і підшукування красивого і благо- родного, розкривання благородного і ге- роїчного — це й є мистецтво як таке! Ольга Кобилянська Чи на вершинах, чи в долинах, — Де б не лягла стезя твоя, — В душі — Краса і Україна, Як двоєдиная зоря. Олекса Стефанович …

Continue reading ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА Український модернізм… видозмінював европеїзм-модернізм і перестворював національну культуру і національну традицію… долучався до процесів націотворення. Т. Гундорова, літературознавець Читацький путівник Навчальні цілі теми «Модерна українська проза» Знання: сутність, філософсько-естетичних концепцій, що вплинули на творчість українських митців-модерністів; основні течії модернізму, самобутність їх прояву в українській літературі, музиці, образотворчому мистецтві; зміст літературознавчих понять психологічна …

Continue reading МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ ІВАН ФРАНКО 27 серпня 1856 — 28 травня 1916 Ми мусимо навчитися чути себе україн- цями — не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. Іван Франко Після Шевченка не було в нас такої по- статі… Шевченко і Франко — це насправді ті два могутніх крила, які винесли україн- …

Continue reading ІВАН ФРАНКО «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (Іван Карпович Тобілевич) 29 вересня 1845 — 15 вересня 1907 Театр тільки тоді цікавий, коли він вірно відображає сучасне життя з усіма його різ- номанітними перипетіями, відгукуючись на питання дня, бичуючи суспільні пороки… Іван Карпенко-Карий …Він був одним з батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не …

Continue reading ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ «Українська література підручник для 10 класу А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко 6