Природа

Водяні рослини У воді живе багато різних рослин. Вони ростуть у річках, ставках, озерах і навіть у морі. Деякі з них дуже великі, інші можна побачити лише під мікроскопом. Більшість водяних рослин пускає коріння в мул під водою. На берегах наших річок та озер ростуть високі очерети, а далі від берега — біле латаття. Стебла …

Continue reading Усе про все, РОСЛИНИ (3)

Дерева — найбільші рослини у світі. Деякі з них, скажімо, дуб, можуть прожити сотні років. Насіння дуба називають жолудями. Дуб Гриби — дуже дивні рослини. Вони не мають листя та коріння, а також не мають зеленого забарвлення. Гриби розмножуються не насінням, а спорами. Чим живляться рослини? Для росту рослинам необхідні їжа та повітря. їхнє коріння …

Continue reading Усе про все, РОСЛИНИ (2)

Київ 2002 ВБК 28.5 Р75 Усе про все РОСЛИНИ 1 Іереклад з англійської Відповідальний за випуск О. Г. Ільчепко Редактори С. А. Коваль, О.Д. Чередниченко Художній редактор С. А/. Железняк Технічний редактор //. Ю.Якушко Коректор С. В. Гордіюк Комп’ютерна верстка Т. Г. Федорова Підписано до друку 12.02.02. Формаг 60 х90 ’/я. Ум. друк. арк. 6,0. …

Continue reading Усе про все, РОСЛИНИ