Ремесла

Велика кількість якісних змін у мистецтві Львова кінця XVIII — початку XIX ст. дає підстави окреслити цей період чіткішими хронологічними рамками та говорити про нього як про стильову цілість, в якій знайшли вияв усі характерні прикмети часу, риси стильової еволюції нових ідейних демократично-суспільних тенденцій. Цими часовими межами може бути кінець 80-х років XVIII ст.— 1837 …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського

Передмова У відділі мистецтв Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР знаходиться колекція акварелей львівського художника кінця XVIII — початку XIX ст. Ю. Глоговського, яка налічує понад 1700 акварелей і рисунків пером, різних за розміром, розміщених на аркушах однакового формату — 50 X 70 см. Малюнки являють собою зарисовки костюмів та етнографічно-побутових сцен із …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського

НАРОДНИЙ ОДЯГ XVII-початку XIX cm. в акварелях Ю. Глоговського -львівського художника кінця XVIII-початку XIX cm., в багатогранному творчому доробку якого особливу цінність становлять зарисовки народного одягу, що відзначаються документальністю та високим художнім рівнем. Чоловічий одяг з-під Бучача (Тернопільська обл) А к в., перо чорнилом. 3. 9,Зхб,З см., А. 10,5×7,5 см. Наукова думка XVII-початку XIX cm, …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського

Список літератури Маркс К., Енгельс Ф. Про мистецтво.— К. : Мистецтво, 1978.— 303 с. Ленін В. /. Про літературу.— 2-ге вид., доп.— К. : Дніпро, 1970.- 675 с. Калінін М. I. Про мистецтво та літературу.— К.: Держ-літвидав УРСР, I960.— 250 с. Луначарский А. В. Избранные статьи по эстетике.— М. : Искусство, 1975.— 391 с. Матеріали …

Continue reading Список літератури, Полтавська народна вишивка, 1983

Вражає вміння майстрів перетворити буденне зображення трав, квітів на поетичну алегорію. Мотив «дерева-квітки>> сприймається як узагальнений образ природи, людського щастя, радості життя. В цьому виявляються глибокий внутрішній зміст народного мистецтва, його синкретичність. Характерно, що найбільш давні образні структури (дерево життя, вазон з квіткою, берегиня), як і символіка червоного кольору, збереглися в полтавських рушниках. Мажорний, оптимістичний …

Continue reading Функціональна роль вишивки в народних обрядах, побуті і громадському інтер’єрі (частина 2)

Функціональна роль вишивки в народних обрядах, нобутошшу і громадському інтер’єрі Вишивка нині, як і раніше, використовується в декоративних побутових речах для оздоблення інтер’єра. Це рушники, доріжки, прошивки, покривала, скатерки («скатертина-настільник») 42. Серед них основна увага приділялась декоративному оформленню рушників. Важливі події в житті народу ніколи не обходились без рушників, які крім декоративного навантаження мали велике …

Continue reading Функціональна роль вишивки в народних обрядах, побуті і громадському інтер’єрі

Орнаментування в давнину, очевидно, не було чимось довільним, а мало певний символічний смисл. Вишитий узор набував магічної сили й виконувався в суворо визначених місцях. Основна увага приділялась оздобленню рукава, тобто руки, що було далеким відгуком шанування роботящих рук. Наділяючи руку символами, людина підкреслювала її силу і вправність 16. З плином часу магічна сила зовсім забулась, …

Continue reading Місце і роль вишивки в одязі (частина 2)

Місце і роль вишивки в одязі Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы. М., 1977, с. 132. 2 Богатырев И. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971, с. 6. 3 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 71. 4 Там же, с. 74. 5 Арманд Т. Орнаментация тканей. М.; Л., 1931, с. …

Continue reading Місце і роль вишивки в одязі

Збагачення орнаменту новими мотивами. Тематична вишивка Народний орнамент є художнім відображенням навколишнього світу і відбиває його специфічними засобами, притаманними тому чи іншому виду народного мистецтва. В його характері, орнаментальних мотивах, колориті знаходять свій безпосередній вияв різноманітні стилі і напрями. Розвиток орнаментальних форм — складний, динамічний еволюційний процес, він змінюється залежно від соціально-економічного й культурного розвитку …

Continue reading Тематична вишивка

Принципи композиційної побудови орнаменту Говорячи про композиційну побудову орнаментів полтавської вишивки, слід відзначити, по-перше, як окремі мотиви компонуються в орнаментальні композиції і, по-друге, як в цілому вишивка розміщується в загальній схемі готових виробів сорочок, рушників, скатерок, хусточок і т. ін. Характер композиції орнаменту залежить насамперед від розпланування орнаментальної площини того чи іншого виробу, побудови та …

Continue reading Принципи композиційної побудови орнаменту