Ремесла

Орнаментація рушників на Україні надзвичайно різноманітна. В окремих районах склалась своя традиція у ставленні до мотивів, їх композиційної побудови. При цьому необхідно відзначити, якщо у вишивці одягу, насамперед сорочок, використовується цілий арсенал різноманітних технік і орнаментальних мотивів, то рушники виконуються в строго визначеній техніці і гамі кольорів. Так, на Гу-цульщині рушники відзначаються переважно широкою смугою …

Continue reading Орнаментальні мотиви (частина 3)

перед в емоціональному началі, яке виражається формою мотиву, колірним вирішенням і композиційно-ритмічною побудовою узору. Образність властива і незображальному геометричному мотиву. Однак зображальний мотив сам викликає у глядача відомі емоціональні відчуття та асоціації 55. Постійне спілкування людини з природою і її красою знайшло своє осмислення й образне відображення в орнаментах вишивки. Це один з тих видів …

Continue reading Орнаментальні мотиви

Орнаментальні мотиви Народний майстер вишивки ніколи не робить заздалегідь ескізів на папері. Малюнок створюється поступово, в процесі роботи з голкою, повороти якої виводять нові узори, матеріал підказує нові художньо-виражальні засоби. Саме безпосередність спілкування з матеріалом і наповнює виріб неповторністю. Ось чому один і той самий поширений мотив завдяки індивідуальним нюансам творчості кожного разу сприймається по-новому, …

Continue reading Орнаментальні мотиви

Колористичні особливості Серед багатобарвних українських вишивок полтавські посідають особливе місце. Ніжна колірна гама, різноманітні деталізовані мотиви — все це створює відчуття святковості, витонченості. Головний художній ефект — не в багатстві кольорів та їх поєднанні, а у вн- 40. ЛИШТВА ХМЕЛЬОВА. 25 Білецька В. Ю. Українські сорочки, їх типи, еволюція п орнаментація.— В кн.: Матеріали до …

Continue reading Колористичні особливості

Характерною особливістю полтавської вишивки є поєднання лічильної техніки з мережками, а також різноманітними видами ажурної вишивки. Не — вирізування, впколювапня. довбанка, солов’їні вічка, які надають виробам легкості, вишуканості і виконуються білим кольором. Ні техніки відомі також в інших районах України: Прикарпатті. Поділлі, Чернігівщині. Вирізування буває на одну, три, п’ять, а то й більше квадратних дірочок. …

Continue reading Характерні риси і основні тенденції розвитку сучасного полтавського вишивання (частина 2)

Характерні риси і основні тенденції розвитку сучасного полтавського вишивання 146 Правда. 1975, 2S февраля. 147 Советское декоративное искусство — 75. М., 1976, с. 9. Художні промисли України у 70-ті — на початку 80-х років якісно піднялись на новий щабель свого розвитку. Це широка, розгалужена система підприємства з філіалами, цехами, бригадами, майстра-ми-надомниками з навколишніх сіл. Значні …

Continue reading Характерні риси і основні тенденції розвитку сучасного полтавського вишивання

Відбудова і подальший розвиток промислу в післявоєнний період Після тимчасової фашистської окупації, яка завдала величезних збитків народному господарству України, в тому числі художнім промислам, починається їх активна і швидка відбудова. Так, уже в травні Раднарком та ЦК КП(б) України прийняли спільну постанову про відродження і подальший розвиток художніх промислів республіки, в якій було намічено основні …

Continue reading Відбудова і подальший розвиток промислу в післявоєнний період

В цілому Україна на виставці 1923 р. отримала 6 дипломів, одне з перших місць присуджено майстерні «Українкустарспілці» за ляльки в народних костюмах. Диплом першого ступеня здобула Г. Собачко-Шостак за зразки вишивок вільної композиції, дипломами нагороджені вишивальниці з Опішні Є. Ковпак, В. Тутковська 63. Виставка в Москві продемонструвала, що на Україні збереглися і повністю відновлені найбільш …

Continue reading Організація художніх артілей на основі ленінського кооперативного плану

Організація художніх артілей на основі ленінського кооперативного плану Велика Жовтнева соціалістична революція відкрила нову сторінку в історії мистецтва, в тому числі декоративного. Радянська влада з перших днів проявила велику турботу про збереження народного мистецтва, розкрила широкі перспективи для розвитку творчих сил народу. В. І. Ленін писав: «Капіталізм душив, подавляв, розбивав масу талантів серед робітників і …

Continue reading Організація художніх артілей на основі ленінського кооперативного плану

Академія наук Української РСР Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Київ Наукова думка 1983 В монографии прослеживается развитие народной вышивки на примере полтавского региона, где наиболее ярко проявились ее художественные особенности. Анализируются музейные собрания, искусствоведческие и этнографические источники, а также приводятся материалы, собранные автором в экспедициях. Вышивка рассматривается в комплексе с народной …

Continue reading Полтавська народна вишивка, 1983