Ремесла

110. Наречений з м. Старі Олеилиці (тепер IIНР). № 1682. 113. Міщанин з м. Олешиці (тепер ПНР). № 1680. 11 7 287 161 //4. Міщанин з м. Олешиці (тепер ПНР). № 1678. XVII початку XIX ст. в акварелях К). Глоговеького Двадцять шість акварелей Ю. Глоговського — це ма люнки, зроблені в місцевостях, розташованих в пів …

Continue reading Одяг населення північно- західних районів Східної Галичини (частина 2)

Одяг населення північно- західних районів Східної Галичини XVII початку XIX ст в акварелях Ю Глоговського 82. Хлопець з Я нова ( с. І воно Франкове. Яворівський р н Львівської обл.). 1834 р. № 1370. 3. Селянка околиць •родів м. Вроби Іьвівськиї )бл.). (835 р. 20,5 X 12,8 см. № 1285. 8А. Селянка з під Магерова …

Continue reading Одяг населення північно- західних районів Східної Галичини

З малюнків Ю. Глоговського довідуємося, що мі щани носили високі шкіряні пояси, які в кінці XIX сі вже не побутували. Трохи вужчі пояси носили селяні Волині і Галичини на початку XX ст. Оскільки ноя був високий, застібали його за допомогою кілько: нашитих на нього ремінців з пряжками з одноп боку і без пряжок — з …

Continue reading Одяг населення передмість та приміських сіл (частина 3)

64. Селянин з околиць Львова продає клечання на Зелені свята. 1834 р. 21,2 X 13,4 см. № 1561. КРАЇНСЬКИЙ АРОДНИЙ VII — початку XIX ст. акварелях >. Глоговського 5. Мітляр. 834 р. 1 X ІЗ,4 см. \Го 1596. 66. Селянин повертається з йордапу. М 1751. XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю Глоговського XVII …

Continue reading Одяг населення передмість та приміських сіл (частина 2)

II. Колекція акварелей Ю. Ілоговського як джерело вивчення традиційного одягу 1. Одяг населення передмість та приміських сіл 27. Львівська кухарка. 1834 р. 20,2 X 12,5 см. № 1611. ЖРАІНСЬКИЙ \\ II початку XIX ст. • акварелях * — Г тоговського 28. Львівська піщанка. 1834 р. 19,5 X 10,3 см. Лр 1621. 29. Львівська круп’ ярка. …

Continue reading Одяг населення передмість та приміських сіл

На головах у цих жінок — шаики-корабликі облямовані дорогим хутром, з двома «рогами» еперел 12 Зеленин Д. Женские головные уборы восточных (русских)славян / / Slavia.—Прага. 1926. Вын. 3. С. 320. 13 Срезневский И. Материалы для сло-варя древнерусского языка. По письменным памятникам. Снб.. 1893.™ Т. 1. С. 1248. 14 Архів Львівського відділення ІМФЕ ім. М. Рильського …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського (частина 8)

Можна припускати, що художник ставив собі за мету опублікувати зібраний матеріал в етнографічному альбомі. Приклади таких видань на той час уже малися у Франції. У 1817 р. французький художник Ян Норблін видав альбом «Zbior ubiorow polskich»1, в якому подав зарисовки костюма селян та міщан різних етнографічних регіонів Польщі початку XIX ст. Ян Норблін близько ЗО …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського (частина 7)

Визначною подією в мистецькому житті Львова є заснування літографської майстерні в 1822 р. Друкарня випускала серії літографічних відбитків звичайно за малюнками художників Львова. Це були літографовані портрети відомих особистостей, пей зажі Львова і околиць. В літографіях репродукува лись також деякі живописні твори популярних ху дожників міста. Можливо, що літографованими се ріями планував видати свої зарисовки …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського (частина 6)

Соціальні суперечності в розвитку економіки Австрії особливо загострюються на початку XIX ст. Феодальна система давно віджила себе, хоча й не здавала своїх позицій, стояла в опозиції до наступаючого капіталізму. Край був промислово дуже відсталим. За даними 1841 р., тобто майже в середині століття, на Галичину і Буковину припадало 3,4 % промислових підприємств австрійської частини імперії, …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського (частина 5)

Досить характерним прикладом в цьому відношенні є акварель художника із зображенням старої львівської ратуші. Акварель досить великого формату, в ній багато ясності, повітряної прозорості, відчутна виняткова легкість виконання. Фронтально показаний архітектурний мотив ренесансної ратуші, закомпонований в близькій до квадрату композиції, незважаючи на «академізм» подачі, звучить емоційно, світлою, мажорною нотою. Художник малював і панорамні види Львова, …

Continue reading Народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського