Экономика

§ 3. Зміст економічного кругообігу Кругообіг економічної діяльності — це спрощена модель основних економічних взаємозв’язків у ринковій економіці. Ця модель дає загальне уявлення про те, як домогосподарства та фірми взаємодіють на різних ринках, обмінюючись товарами й послугами, виробничими ресурсами (також відомими як фактори виробництва) і грошима. Економіка розвинених країн організована навколо системи індивідуальних ринків, де …

Continue reading Зміст економічного кругообігу

Теоретична економіка це набір правил, дотримуючись яких можна стати багатим. Але вона не дає готових відповідей на всі проблеми. Теорія лише інструмент, спосіб осмислення економічної дійсності. Володіння цим інструментом, знання основ теоретичної економіки може допомогти кожній людині зробити правильний вибір у багатьох життєвих ситуаціях. Економіка як методологічна наука формує принципи економічного мислення: кожний вибір пов’язаний …

Continue reading ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ 2

Суспільні блага мають такі риси: корисні речі є неподільними, оскільки складаються з настільки великих одиниць, які неможливо продати окремим особам; на ці блага не поширюється «принцип виключення» (тобто неможливо відсторонити людей від використання вигод цих благ, якщо вони не бажають за них платити); за них споживачі не конкурують між собою — одночасно отримувати користь під …

Continue reading ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ 3

ТЕМА І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ § 1. Основна проблема економіки. Роль економій- • • ноі науки Мета діяльності людей створення умов і благ для задоволення своїх потреб упродовж життя. Економіка, за визначенням давньогрецького філософа Ксенофонта, означає управ ління домашнім господарством (oikos будинок, господарство, nomos закон, правило). Економіка вивчає економічні потреби тобто ті потреби, …

Continue reading ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ

Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна Рівень стандарту Академічний рівень Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України и vcbKiT.i ти -.і > И N’v-‘r О ‘ ■ *к , прі’Л д м Л р ‘)В . гпРА М АДЬ * .ч;’ —* / і V !т …

Continue reading (Untitled)