Антигенні й антитільні маркери вірусного гепатиту, їх визначення у клінічній картині

За допомогою маркерного аналізу вірусів гепатиту А, Н, С, D і Е (табл. 36) враховуючи клінічні та епідеміологічні дані, можна вирішити такі проблеми:

1. Встановити етіологію вірусних гепатитів А, В, С, D і Е та їхніх асоційованих форм.

Іоблиця 36. Клініко-епідеміологічне значення маркерів вірусних гепатитів А, В, С, D І Е

(■а В.Ф. Зеваковим, А.М. Михайловою, К.Л. Сервецьким, 1998)

Маркер

Позначення

Клініко-епідеміологічне значення

Антиген вірусу гепатиту А

HAVAg

Наявність у фекаліях (в осередку інфекції) є показником небезпечності для оточуючих щодо інфікування. Не є критерієм для встановлення діагнозу

Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А

анти-HAV

Показник перенесеної в минулому інфекції або інфекції, яка перебігає на сьогодні. Є критерієм для вакцинації (проводять за відсутності анти-HAV)

Антитіла класу М до вірусу гематиту А

анти-HAV-lgM

Маркер гострого вірусного гепатиту А

І’ІІК вірусу гематиту А

RNA-HAV

Маркер наявності вірусу в матеріалі, який досліджується

І Іоверхневий ■ні гиген вірусу іспатиту В

HBsAg

Маркер вірусного гепатиту В (гострого або хронічного). Необхідно провести додаткові дослідження на анти-НВс, анти-HBclgM. Критерій безпечності переливання крові та її препаратів. Контроль у групах ризику. Визначення допомагає встановленню поширеності вірусу гепатиту В під час епідеміологічних досліджень

Антитіла до шшсрхневого іпііигену вірусу и патиту В

Анти-HBs

Визначення стадії розвитку гепатиту В та прогнозу перебігу захворювання, контроль за рівнем специфічної імунної відповіді під час з’ясування доцільності й ефективності вакцинації. Визначення допомагає встановленню поширеності вірусу гепатиту В під час епідеміологічних досліджень

( і рнстніний пі і міси вірусу іі-іііі і иту В

HBAg

Маркер наявності вірусу гепатиту В у гепатопиті (при гострому або хронічному гепатиті В)

312

Продовження табл. 36

Маркер

Позначення

Клініко-епідеміологічне значення

Антитіла до серцевинного антигену вірусу гепатиту В

Анти-НВс

Маркер гострого або хронічного вірусного гепатиту В (у комбінації з іншими маркерами), носійства вірусного гепатиту В (у комбінації з іншими маркерами). Маркер інфікування вірусом гепатиту В у минулому або нині. Контроль донорської крові або її препаратів. Використовують під час диференціальної діагностики, для визначення поширеності вірусу гепатиту В під час епідеміологічних досліджень

Антитіла класу М до серцевинного антигену вірусу гепатиту В

Анти-HBcIgM

Маркер гострого вірусного гепатиту В або загострення хронічної форми захворювання

Е-Антиген вірусу гепатиту В (глибоких структур)

HBeAg

Визначення інтенсивності реплікації вірусу гепатиту В та ступеня інфекційної небезпечності хворого. Використовують з метою диференціальної діагностики вірусних гепатитів, контролю за перебігом та прогнозу наслідків захворювання, визначення ймовірності вертикальної передачі інфекції плоду вагітними носіями HBeAg. Маркер активної реплікації вірусу, інфекційності крові хворого. Маркер несприятливого прогнозу вірусного гепатиту В, якщо він визначається через 2 міс від початку захворювання

Антитіла до Е-антигену вірусного гепатиту В

Анти-НВе

Визначення стадії захворювання. Диференціальна діагностика вірусних гепатитів. Маркер сприятливого прогнозу хвороби

ДНК вірусу гепатиту В

DNA-HBV

Висока інфекційність крові хворого. Активна реплікація вірусу. Диференціальна діагностика носійства вірусу або HBsAg

Антитіла до вірусу гепатиту С

HCV

Маркер інфікування вірусом гепатиту С нині або в минулому. Маркер захворювання

Антитіла до серцевинного антигену вірусу гепатиту С класу М

Анти-HCcIgM

Маркер гострого вірусного гепатиту С

313

Закінчення табл. 36

Маркер

Позначення

Клініко-епідеміологічне значення

І’ІІК вірусу гепатиту С

RNA-HCV

Маркер наявності вірусу в крові після 10-го дня захворювання

Антитіла до иірусу гепатиту 1)

Анти-HDV

Маркер наявності контакту з вірусом гепатиту D тепер або в минулому

Антитіла до вірусу гепатиту 1) класу М

Анти-HDV-lgM

Маркер гострого вірусного гепатиту D

І’ІІК вірусу іспатиту D

RNA-HDV

Маркер наявності вірусу в крові

(умарні анти-і іла до вірусу іспатиту Е

Анти-HEV

Маркер інфікування вірусом гепатиту Е нині або в минулому.

Маркер захворювання

Слід зазначити, що під час визначення анти-HCV та анти-HEV Іц( і діагноз вірусних гепатитів С та Е не можна вважати остаточним. Ці дані маркерного аналізу мають значення лише в комплексі з мі і нічними, біохімічними результатами обстеження хворих та з німими епіданамнезу.

2. Встановити стадію хвороби.

3. Здійснити контроль за перебігом захворювання та його наслідками.

4. Здійснити епідеміологічний аналіз та прогноз щодо поширен-нн інфекції, інфікованості населення.

5. Встановити показання до вакцинації та контролювати її ефективність.

(>. Здійснити диференціальну діагностику гострих і хронічних форм вірусних гепатитів.

7. Визначити критерії безпечності використання донорської крові ні п препаратів.

х. Визначити ризик вертикальної передачі інфекції від інфікованої маюрі до плода.

Клінічна імунологія та алергологія: Підручник Г.М. Драннік