Апарат Ґольджі та везикулярне транспортування у клітинах

Апарат Ґольджі — це набір оточених мембраною мішечків (цистерн), що розташовані подібно до тарілок на обідньому столі (див. рис. 1-4). Таких мішечків здебільшого близько шести, однак інколи може бути більше. Один чи більше апаратів Ґольджі розташовані в усіх еукаріотич-

Рециклінг

Рис. 1-24. Шляхи, задіяні в процесингу білків в апараті Ґольджі, секреція в разі екзоцитози та реґенерація мембрани у разі ендоцитози. ЕПР — ендоплазматична сітка з прикріпленими рибосомами. Зверніть увагу на різноманітні шляхи для регульованої (неконститутивної) та конститутивної секреції у разі екзоцитози, МФРи — маноло-6-фосфат рецептори.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА КЛІТИННІ ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ / 25

них клітинах, як звичайно, біля ядра. Апарат Ґольджі є поляризованою структурою з цис- і транс-боками (рис. 1-24). Мембранні пухирці, що містять щойно синтезовані білки, відбруньковуються від гранулярної ендоплазматичної сітки та зливаються з цистерною на цис-боці апарату. Потім через інші пухирці білки потрапляють до серединних цистерн і нарешті до цистерни на транс-боці, звідки пухирці розгалужуються в цитоплазму. З транс-боку пухирці переходять у лізосоми та поза межі клітини конститутивним і неконститутивним шляхом, причому обидва способи спричиняють екзоцитоз (див. нижче). У протилежному напрямі пухирці витискаються із клітинної мембрани ендоцитозом (див. нижче), потрапляють в ендосоми і зрештою у лізосоми. З лізосом деякі білки переходять назад у транс-боки апарату Ґольджі. Остаточне глікозилювання білків відбувається в разі приєднання раніше сформованих олігосахаридів в ендоплазматичній сітці, однак ці оліго-сахариди перетворюються на велику кількість різноманітних вуглеводневих складових в апараті Ґольджі.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини