9.3.5. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КОС ТА ЕЛЕКТРОЛІТНИМ ОБМІНОМ

Наявність тісного взаємозв’язку між КОС та електролітним обміном доцільно прослідкувати за допомогою діаграми Гембла

178

(мал. 71). Діаграма графічно наочно демонструє закон електронейтральності середовища, за яким сума негативних зарядів аніонів повинна дорівнювати сумі позитивних зарядів катіонів. Як видно з діаграми, головним катіоном плазми крові e Na+(142 мекв/л), меншими концентраціями представлена решта: К* — 5 мекв/л; Саг+ — 4 мекв/л; Mg2+ — 2 мекв/л. Головними аніонами плазми крові є СГ — 101 мекв/л; НС03“ — 24 мекв/л; йоні-зований білок — 17 мекв/л; аніони органічних та неорганічних кислот (молочної, піровиноградної, ацетооцтової, |ї-оксимас-ляної тощо) — від 10 до 11 ммоль/л.

Сума аніонів НС03 і білка — буферні основи плазми крові (БО) — становить 41 ммоль/л. Вони пов’язують електролітний баланс і кислотно-оснбвний.

Зміни БО, як правило, є вторинними і залежать від змін електролітної рівноваги. Головною їх функцією є відновлення співвідношення між катіонами й аніонами, Це відбувається паралельно зі змінами електролітного складу крові, оскільки зміна рівня НСОз відбувається дуже швидко. З цих міркувань НС03 плазми крові відносять до рухомих аніонів, або

спої

№*142

24

нсо;

гтт

Г*»?’

-41

17

РгоГ

11

ІНШІ

153

153

>Б0

Сума катіонів, аніонів

Мал. 71. Діаграма Гембла

нефіксованих. Вирівнювання співвідношення між катіонами та аніонами може відбуватися і за рахунок інших йоиів (К+, Na+, СІ). Проте це відбувається повільно (виділення із сечею, жовчю, шлунковим соком тощо), у зв’язку з чим ці йоии відносять до фіксованих.

Взаємозв’язок між КОС та електролітним обміном дає змогу проводити орієнтовні розрахунки, за якими можна визначати характер метаболічних порушень КОС. БО в нормі, по суті, дорівнює різниці між концентрацією Na+ і СГ (142 — 101 = = 41). Якщо ця різниця > 41, можна припустити наявність у хворого метаболічного алкалозу, якщо менша, можна запідозрити ацидоз, зумовлений дефіцитом основ. Таким чином, визначенням концентрації цих двох електролітів можна орієнтовно оцінювати метаболічні зміни КОС.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.