ВЛАСТИВОСТІ ЗМІШАНИХ НЕРВІВ

Периферійні нерви ссавців утворені великою кількістю аксонів, оточених волокнистою обгорткою — епіневрієм. Зміни потенціалів, які реєструють зовнішньоклітинно, унаслідок цього становлять алгебричну суму змін потенціалів багатьох аксонів. Сила порогового струму для окремих аксонів нерва і відстань від електродів, які завдають подразнення, відрізняються. Підпорогові подразники недостатні для виникнення збудження. Подразники порогової сили спричинюють збудження в аксонах, що мають низький поріг збудливості; унаслідок цього виникають незначні зміни потенціалів. Якщо ж інтенсивність подразнювального струму зростає, то виникає збудження і в аксонах, що мають високий поріг збудливості. Посилення електричних

54 / РОЗДІЛ 2

явищ пропорційне до сили подразнювального струму доти, доки процес не охоплює всі аксони нерва. Подразник, який спричинює збудження всіх аксонів нерва, називають максимальним; подальше підвищення його рівня (надмак-симальний подразник) уже не зумовлює збільшення зафіксованого потенціалу.

                                                                                                                                                                  

Складний потенціал дії

Іншою властивістю змішаних нервів, що відрізняє їх від ізольованого аксона, є наявність множинних піків у кривій потенціалу дії. Цей багатопіковий потенціал дії називають складним потенціалом дії (рис. 2-13). Його особливий вигляд зумовлений тим, що змішані нерви утворені групами волокон, які мають різну швидкість провідності. Отже, коли подразнені всі волокна нерва, то активність швидкопровідних волокон досягає реєструвальних електродів раніше, ніж активність повільнопровідних, і чим більшою є відстань між подразнювальними і реєстру-вальними електродами, тим більше розмежовані піки потенціалів швидкопровідних і повільнопровідних волокон. Кількість і розмір піків залежать від типів волокон, з яких складається конкретний досліджуваний нерв. У разі використання подразника, меншого за силою від максимального, форма складного потенціалу дії теж залежить від кількості і типу волокон, що відповідають на подразнення.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини