Вступ

Ця книга написана для студентів медицини та всіх інших з метою забезпечення стислого викладу фізіології людини та ссавців. її можна використовувати як основну або додаткову літературу разом з іншими виданнями, теперішніми статтями, монографіями та оглядами. В книзі також висвітлено актуальні аспекти загальної та порівняльної фізіології. У кожній частині можна знайти також доцільні анатомічні обгрунтування, хоча ця книга написана більше для тих, хто вже має початкові знання з анатомії, хімії та біохімії. Наведені доречні приклади з клінічної медицини допомагають ілюструвати фізіологічні аспекти обговорюваних проблем. У багатьох розділах книги лікарі зможуть знайти інформацію або короткий огляд найважливіших симптомів, що виникають у разі порушення функції.

Фізіологія людини також вміщує розділ для самопідготовки студентів, щоб допомогти повторити матеріал перед екзаменами і тестуваннями, а також додаток, який складається з загальних посилань, обговорення методів статистичного аналізу, словника абревіатур, акронімів та символів, найчастіше вживаних у фізіології, а також декілька допоміжних таблиць. Предметний покажчик є обширним.

У процесі написання цієї книги автор не зміг зробити виклад матеріалу повним і стислим, не будучи догматичним. Більшість висновків наведені без детальної дискусії про дані експериментів, на яких вони ґрунтуються, і підтверджень та доказів, що доступні сьогодні. Значну частину інформації можна відшукати поряд з ілюстраціями. Подальше обговорення окремих тем та предметів, які детально не розглянуті, можна знайти у літературі, на яку є посилання у кінці кожної частини. Інформація про серії опублікованих оглядів, які забезпечують найновіші дискусії з різноманітних проблем фізіології, також є в загальних положеннях у додатку. З огляду на стислість обговорення у більшості випадків знехтувано іменами дослідників, праці яких зробили фундаментальний внесок у вивчення фізіології. Це зроблено не для того, щоб навмисно зменшити значення їхніх внесків, проте наведення усіх імен та посилань на оригінальні статті значно збільшило б розміри книги.

У двадцятому виданні, як і в попередніх, цілу книгу було повністю переглянуто з метою усунути помилки, врахувати поради читачів, сучасні концепції, вилучити недоцільний матеріал. З моменту останнього видання, коли розпочалась експансія знань про започаткування позаклітинними сигналами змін в експресії генів і генетичні основи хвороб, матеріал про ці теми оновлено. У частині, присвяченій імунології знову переписані та розширені питання про зв’язок між вродженим та набутим імунітетом. Розділи про кору великих півкуль, відповідальну за зір, слух, нюх, також переглянуті; розділ про сон та бадьорість перероблений з наголошенням на важливу роль таламокортикальних осциляцій. Оновлено також багато тем, включно з описом

молекулярних моторів, гормонів серця, мотиліну та шлунково-кишкової моторики, білків гострої фази, апное під час сну та механізму формування залежності.

Розділ для самопідготовки теж оновлений, акцент зроблено на висвітлення зміни фізіології людини з огляду на розвиток хвороби, що відповідає сучасним вимогам медичного ліцензійного екзаменування.

Я дуже зобов’язаний багатьом особам у підготовці цього видання книги. Особлива подяка у підготовці двадцятого видання д-ру Уолтеру Міллеру, д-ру Мелвіну Ґрумбачу, д-ру Стефану МакФію і д-ру Долорес Шобак. Джессі Лоуесберґ забезпечувала безцінну секретарську допомогу і, як завжди, співробітництво моєї дружини сприяло написанню книги. Джим Рейсом, який редагував перше видання цієї книжки 40 років тому, повернувся до співпраці та виконав роботу відмінно. Багато помічників і друзів забезпечили видання попередньо неопублікованими ілюстраціями, а численні автори і видавці доброчинно надали дозвіл на передрук та використання ілюстрацій з інших книжок та журналів. Я також дякую всім студентам та іншим людям, які витратили свій час для того, щоб написати допоміжні критичні зауваження та побажання. Такі звернення є завжди бажаними і я чекаю на Ваші зауваження та побажання за адресою:

Department of Physiology

University of California

San Francisco, CA 94143-0444, USA

З часу першого видання в 1963 році наступні переклади були опубліковані болгарською, грецькою (два видання), індонезійською (три видання), іспанською (шістнадцять видань), італійською (сім видань), китайською (два незалежні переклади), корейською, малайською, німецькою (чотири видання), польською (два видання), португальською (сім видань), сербохорватською, турецькою (два видання), угорською, французькою, чеською (два видання) і японською (п’ятнадцять видань) мовами. Більше інформації про це та інші видання Lange and Mc-Graw-Hill books можна знайти на веб-сайті www.mghmedical.com

Вільям Ф. Ґанонт

Сан-Франциско, березень 2001 р.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини