2.4 J. Вікові зміни кровообігу людини

Вже на першій годині життя дитини хвилинний об’єм крові (його вимірювали у висхідній аорті за допомогою УЗІ апарату) становив у середньому 1 л на хв. і поступово знижувався до 740 мл/хв на 4-й день паралельно із звуженням боталової протоки. Оскільки звуження та закриття протоки усуває перехід частини крові з аорти в легеневу артерію, то вся кров з лівого шлуночка тепер надходить у велике коло, і кровопостачання більшості органів немовляти зростає, незважаючи на зменшення серцевого викиду.

Серце в плода дитини починає скорочуватись ще в утробі матері. Хоча перші пульсації ембріонального серця можна вловити вже на 18-20-й день вагітності, його стабільну роботу в 100% випадків реєструють на 8-му тижні, а на початку другої половини вагітності вже можна аускультаторно вивчати тони серця плода. В цей період частота скорочень серця становить 120-140 ударів/хв, і виявляє чітку добову періодичність з максимальним зниженням ритму біля 3-ї години ночі.

Під час пологів увесь організм дитини, що з’являється на світ, зазнає сильного стресу: відбуваються радикальні зміни у функціонуванні всіх органів і систем організму, а особливо серця,

27

частота скорочень якого зазнає різких коливань. Вже через одну годину після народження серцевий ритм досягає 140-150 уда-рів/хв. Далі частота серцевих скорочень поступово знижується: на 4-й день до 120. а на кінець першого року до 100-110 ударів/хв.

У 3-5-річної дитини середньодобова частота скорочень серця становить 94-100 ударів/хв, і, поступово зменшуючись, досягає у віці 12-15 років 75—82 ударів/хв. У цей віковий період також добре помітна циркадіанна варіабельність серцевого ритму: вночі серцевий ритм на 20-30 скорочень рідший ніж вдень. Цікаво зазначити, що вже в такому ранньому віці чітко виявляється статевий фактор — у хлопчиків усіх вікових груп (від 3 до 15 років) серце скорочується на 7-9% рідше, ніж у дівчат. У молодих людей (18—25 років) серцевий ритм перебуває в межах 70-75 ударів/хв і залежить від фізичного стану організму — у тренованих людей він значно нижчий і може досягати значень 30-40 ударів/хв. З віком частота серцевих скорочень поступово знижується і після 60 років здебільшого становить 60-65 ударів/хв.

Що ж до артеріального тиску, то в новонародженої дитини він в перші 10 днів життя коливається в межах 60-90 мм рт.ст. (систолічний) і 30-50 мм (діастолічний) тиск. Далі артеріальний тиск поступово зростає і у 2-річної дитини досягає значень 70-130/40 -70 мм рт.ст., а до 20-річного віку виходить на рівень 120/70 мм мм рт.ст. і вже на такому рівні залишається до 45-50 років, а потім знову поволі зростає до 140 / 80 мм рт. ст., причому в жінок максимальний тиск буває вищим, ніж у чоловіків.

Разом із ростом дитини збільшується розмір її серця і зростає хвилинний об’єм крові (ХОК). Так, якщо в перші дні після народження ХОК становить 700-800 мл. то у віці 1 рік він зростає до 1,2 л, у 8-10-річної дитини — 2.6 л, і, нарешті, у 20-річному віці він стабілізується на величинах 4-5 л. Проте у старих людей ХОК зменшується на 20-25% внаслідок зменшення працездатності серця і потреб тканин організму в живленні (Фролькіс, 1975).

В.О. ЦИБЕНКО. Фізіологія серцево-судинної системи