Стандартні атомні маси (1995)1

Таблиця побудована на визначеній відносній масі 12С=12. Заради цілісності наведено усі відомі елементи. Деякі нещодавно

відкрито як нестабільні ізотопи. Значення в дужках у стовпці атомних мас є масами стабільних ізотопів.

Назва

Символ

Атомний

номер

Атомна

маса

Валентність

Назва

Символ

Атомний

номер

Атомна

маса

Валентність

Актиній

Ас

89

227,028

Меркурій

нд

80

200,59

1,2

Алюміній

АІ

13

26,9815

3

Молібден

Мо

42

95,94

3,4,6

Америцій

Am

95

(243)

3,4,5,6

Неодим

Nd

60

144,24

3

Стибій

Sb

51

121,75

3,5

Неон

Ne

10

20,1179

0

Аргон

Аг

18

39,948

0

Нептуній

Np

93

237,0482

4,5,6

Арсен

As

33

74,9248

3,5

Нікол

Ni

28

58,69

2,3

Астат

At

85

(210)

1,3,5,7

Ніобій

Nb

41

92,9064

3,5

Барій

Ва

56

137,33

2

Нітроген

N

7

14,0067

3,5

Берклій

Bk

97

(247)

3,4

Нобелій

No

102

(259)

Берилій

Be

4

9,0122

2

Осмій

Os

76

190,2

2,3,4,8

Бісмут

Bi

83

208,980

3,5

Оксиген

O

8

15,9994

2

Бор

В

5

10,81

3

Паладій

Pd

46

106,42

2,4,6

Бром

Br

35

79,904

1,3,5,7

Фосфор

P

15

30,9738

3,5

Кадмій

Cd

48

112,41

2

Платина

Pt

78

195,08

2,4

Кальцій

Ca

20

40,08

2

Плутоній

Pu

94

(244)

3,4,5,6

Каліфорній

Cf

98

(215)

Полоній

Po

84

(209)

Карбон

C

6

12,011

2,4

Калій

K

19

39,0983

1

Церій

Ce

58

140,12

3,4

Празеодим

Pr

59

140,908

3

Цезій

CS

55

132,9054

1

Прометій

Pm

61

(145)

3

Хлор

Cl

17

35,453

1,3,5,7

Протактиній

Pa

91

231,0359

Хром

Cr

24

51,996

2,3,6

Радій

Ra

88

226,025

2

Кобальт

Co

27

58,9332

2,3

Радон

Rn

86

(222)

0

Купрум

Cu

29

63,546

1,2

Реній

Re

75

196,207

Кюрій

Cm

96

(247)

3

Родій

Rh

45

102,906

3

Диспозій

Dy

66

162,50

3

Рубідій

Rb

37

85,4678

1

Ейнштейній

Es

99

(252)

Рутеній

Ru

44

101,07

3,4,6,8

Ербій

Er

68

167,26

3

Самарій

Sm

62

150,36

2,3

Європій

Eu

63

151,96

2,3

Скандій

Sc

21

44,9559

3

Фермій

Fm

100

(257)

Селен

Se

34

78,96

2,4,6

Флюор

F

9

18,9984

1

Силіцій

Si

14

28,0855

4

Францій

Fr

87

(223)

1

Арґентум

Ag

47

107,868

1

Ґадоліній

Gd

64

157,25

3

Натрій

Na

11

22,9898

1

Ґалій

Ga

31

69,72

2,3

Стронцій

Sr

38

87,62

2

Ґерманій

Ge

32

72,59

4

Сульфур

S

16

32,06

2,4,6

Аурум

Au

79

196,967

1,3

Тантал

Та

73

180,9479

5

Гафній

Hf

72

178,49

4

Технецій

Tc

43

(98)

6,7

Гелій

He

2

4,0026

0

Телур

Те

52

127,60

2,4,6

Гольмій

Ho

67

164,930

3

Тербій

Tb

65

158,925

3

Гідроген

H

1

1,0079

1

Талій

Tl

81

204,383

1,3

Індій

In

49

114,82

3

Торій

Th

90

232,038

4

Йод

I

53

126,905

1,3,5,7

Тулій

Tm

69

168,934

3

Іридій

Ir

77

192,22

3,4

Станум

Sn

50

118,71

2,4

Ферум

Fe

26

55,847

2,3

Титан

Ті

22

47,88

3,4

Криптон

Kr

36

83,80

0

Вольфрам

W

74

183,85

6

Лантан

La

57

138,906

3

Уран

U

92

238,029

4,6

Лоуренсій

Lr

103

(260)

Ванадій

V

23

50,9415

3,5

Плюмбум

Pb

82

207,2

2,4

Ксенон

Xe

54

131,29

0

Літій

Li

3

6,941

1

Ітербій

Yb

70

173,04

2,3

Лютецій

Lu

71

174,967

3

Ітрій

Y

39

88,9050

3

Маґній

Mg

12

24,305

2

Цинк

Zn

ЗО

65,39

2

Манґан

Mn

25

54,9380

2,3,4,6,7

Цирконій

Zr

40

91,224

4

Менделевій

Md

101

(258)

1 Модифіковано та відтворено за дозволом з Lide DR (editor-in-chief: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 81st ed. CRC Press, 2000-2001.

Вільям Ф. Ґанонґ

Фізіологія

людини

Затверджено

Міністерством охорони здоров’я України як підручник

для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації

Львів — 2002

УДК 612 (075,8)

ББК 28.9

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини: Підручник / Переклад з англ.

Наук. ред. перекладу М.Гжешцький, В.Шевчук, О.Заячківська. — Львів:

БаК, 2002. — 784 с.

ISBN 966-7065-38-3

У книзі детально описано механізми функціонування, регулювання та інтегрування діяльності всіх систем органів, біохімічне підґрунття і молекулярні основи життєдіяльності, діапазон реалізації функцій організму людини. Особливу увагу приділено результатам найновіших наукових досліджень, даним молекулярної біології та генетики. Своєрідністю книги є велика кількість клінічних прикладів та доповнень про можливі функціональні зміни організму здорової людини у різних станах і випадках розвитку патології. Книга є теоретичним і практичним виданням, яке допоможе у вивченні класичних фундаментальних основ фізіології, а також у повсякденній роботі лікаря.

Для студентів, інтернів, аспірантів, викладачів медико-біологічних навчальних закладів, фізіологів, науковців та практичних лікарів.

Видавничий проект Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького.

Перший український переклад 20-го видання всесвітньовідомого базового підручника для медичних університетів професора Каліфорнійського університету Вільяма Ф. Ґанонґа “Фізіологія людини” видавництва Lange Medical Books/McGraw-Hill.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (протокол №4 від 04 вересня 2001 р.).

Наукові редактори перекладу:

Мечислав Гжегоцький, заслуж. діяч науки і тех. України, д-р мед. наук, проф.,

Віктор Шевчук, член-кор. АПН України, д-р мед. наук, проф.,

Оксана Заячківська, доц., канд. мед. наук.

Науковий переклад з англійської:

Олександр Луцик, д-р мед. наук, проф.,

Максим Луцик, д-р мед. наук, проф.,

Володимир Міхньов, член-кор. АМН України, д-р мед. наук, проф.,

Ірина Гаврилюк, канд. мед. наук, доц.,

Олена Гаврилюк, канд. мед. наук, доц.,

Анатолій Невзгода, канд. мед. наук, доц.,

Володимир Огурцов, канд. фармацевт, наук, доц.,

Андрій Цегельський, канд. мед. наук, доц.,

Богдана Стойко, аспірант,

Мар’ян Тарчинець, лікар-магістр,

Ростислав Білий, біохімік,

Левко Підлясецький, філолог.

Редактор:

Мирослава Мартиняк

Видання цієї книги фінансував добродій Григорій Малиновський.

Проектові сприяв професор д-р Володимир Бандера від Української Федерації Америки.

Ліцензія The McGraw-Hill Companies, Inc., New York Назва оригіналу:

W.F.Ganong. Review of Medical Physiology, 20th ed. ISBN 0-8385-8282-6 Copyright © 2001 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Усі права застережено. Жодна частина цієї книги не може бути відтворена у будь-якому вигляді та жодним способом (електронним, механічним, зокрема фотокопіюванням, записом на магнітний чи

інший носій) без письмової згоди видавця.

ISBN 966-7065-38-3

© Видання українською мовою, БаК, Львів, 2002