Гуанілатциклаза

Іншим циклічним фізіологічно важливим нуклеотидом є циклічний гуанозинмонофосфат (циклічний ГМФ, цГМФ). Циклічний ГМФ є важливим для зору. Світло діє на родопсин, що міститься в паличках, фоторецепторних клітинах сітківки. Родопсин зв’язаний з фосфодіестеразою за допомогою Gt|, і активування фосфодіестерази пришвидшує конверсію цГМФ у 5-ГМФ (див. Розділ 8). Подібний процес відбувається в колбочках. Окрім цього, є цГМФ- регульовані йонні канали, і цГМФ активує цГМФ-залежну кіназу (див. табл. 1 -9), спричиняючи низку фізіологічних впливів.

Гуанілатциклази є родиною ензимів, що каталізують утворення цГМФ. Вони бувають у двох формах (рис. 1 -45). Одна форма має позаклітинний кінцевий амінодомен, що є рецептором, простий трансмембранний домен та цитоплазматичну кінцеву карбоксильну групу, у якій міститься тирозинкіназоподібний та циклічний домени гуанілатциклази. Схарактеризовано три такі гаунілатциклази. Дві є рецептором для АНП (АНП-А та АНП-В; див. Розділ 24), а третя зв’язує ентеротоксин кишкової палички та шлунково-кишковий поліпептид гуанілін (див. Розділ 26). Інша форма гуанілатциклази розчинна, містить гем і є повністю внутрішньоклітинною. Є кілька ізоформ внутрішньоклітинного ензиму. їх активує оксид азоту (NO) та сполуки, що містять NO. Оксид азоту є фактором релаксації ендотелію (ФРЕ) та міжклітинним месенджером. Він утворений він від аргініну, що відіграє важливу роль у регулюванні діаметра кровоносних судин (див. Розділ 31). Також N0 задіяний у багатьох інших функціях, у тому числі ерекції статевого члена (див. Розділ 23) та синаптичному передаванні в мозку (див. Розділ 4). Нещодавно отримані дані свідчать про те, що, крім ефектів, опосередкованих цГМФ, NO також може, діяти прямо на них, активуючи Са2~-залежні ІС-канали.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини